Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 22.04.2017
Заявки принимаются до: 08.05.2017

Profesor zwyczajny US w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa

Местность:
Szczecin
Области:
literaturoznawstwo
Дата размещения:
22.04.2017

 

Od kandydata  oczekujemy:

 tytułu profesora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,

 znaczącego dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa, historii literatury nowoczesnej i teorii literatury,

 publikacji naukowych po uzyskaniu tytułu naukowego profesora dających co najmniej 25 punktów,

 doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej,

 zorganizowania/współorganizowania po uzyskaniu tytułu profesora konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej,

 doświadczenia w kierowaniu zespołami naukowymi i badawczymi,

 doświadczenia dziennikarskiego i pracy na stanowiskach kierowniczych lub zarządczych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US lub przesłać pocztą tradycyjną (71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208) następujące dokumenty:

1) wniosek o zatrudnienie,

2) życiorys i kwestionariusz osobowy,

3) odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego,

4) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,

5) wykaz publikacji,

6) wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia młodej kadry,

7) inne informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o stanowisko,

8) oświadczenie stwierdzające, że US będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

9) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/6fc6505c625e28c633325592687631c2.pdf

Информация

Дата размещения:
22 апреля 2017; 11:16 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
22 апреля 2017; 11:16 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах