Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 08.07.2020
Литературоведение

Agony

Журнал:
ISSN:
2084-6045

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, który został poświęcony problematyce agonu literackiego.

W numerze wykorzystano tę kategorię do analizy relacji pomiędzy epokami, prądami, a przede wszystkim między pokoleniami twórców i poszczególnymi autorami. Spoglądając przez pryzmat agonu na literaturę różnych narodowości i różnych dekad, badaczki i badacze problematyzują podstawowe dla filologii zagadnienia, takie jak sposób przyswajania i odrzucania „wpływu”, kształtowanie się pisarskiej indywidualności, dialog z tradycją i współczesnością, kryteria oceny dzieł sztuki czy formowanie się naukowych legend i stereotypów. Szczególne miejsce w numerze zajęły artykuły poświęcone wyjątkowemu w polskiej kulturze pojedynkowi romantycznych wieszczów, krytycznie reinterpretujące wciąż żywy sposób myślenia o pierwszej  połowie XIX wieku, zapoczątkowany przez Manfreda Kridla w książce Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza (wyd. 1925). Wszystkie te propozycje badawcze dostarczają odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność literaturoznawstwa kompetytywnego, a przynajmniej prowokują pytania o sens i znaczenie prowadzonych w kulturze pojedynków.

W dziale Pożytki filologiczne jak zwykle prezentujemy także interesujące studia przypadków, które tym razem stawiają w centrum postaci Poggio Braccoliniego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Henryka Sienkiewicza i Wiktora Gomulickiego.

Zapraszamy na stronę pisma, gdzie wszystkie artykuły znajdują się w otwartym dostępie: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/issue/view/35

Содержание

Agony. Od Redakcji POJEDYNEK WIESZCZÓW LESZEK ZWIERZYŃSKI, Wizja mistyczna - wizja poetycka. Sploty późnej poezji Mickiewicza i Słowackiego; EWA HOFFMANN-PIOTROWSKA, Adam Mickiewicz − domniemany czytelnik dramatu "Ksiądz Marek" Słowackiego; MICHAŁ KUZIAK, "Anhelli Słowackiego" − efekt lektury mickiewiczo-logicznej; ANNA RZEPNIEWSKA, „Matka Boska w śmiech parschła”. Agon ukryty?; BERNADETTA KUCZERA-CHACHULSKA, Mickiewicz−Słowacki. Estetyczna wartość opozycji; MAGDALENA BĄK, Nienawidzę i kocham. Miejsce Mickiewicza i rola autorytetu w korespondencji Słowackiego; EWA SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA, Agon i arcydzieło. ["Pan Baron"] Adama Mickiewicza wobec „pokusy poetyckiej a` la Słowacki”; OLAF KRYSOWSKI, Dlaczego Słowacki „pisał Mickiewiczem”? O genezyjskim przesłaniu fragmentu epickiego ["Konrad Wallenrod"]; KAROL SAMSEL, „Bo wajdelotom powiem − że na ciele jesteś kosmaty”. Dekonstrukcja mitów Mickiewiczowskich w ["Wallenrodzie"] Słowackiego; MAŁGORZATA SOKALSKA, U stóp pomników. Kantaty okolicznościowe ku czci Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego; URSZULA MAKOWSKA, Ananas vs jabłko, czyli sława popularna wieszczów; JERZY FIEĆKO, Mickiewicz ukryty za Słowackim? Nota o trój-antagonizmie wieszczów w "Psalmie żalu" Krasińskiego; GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK, Strona Słowackiego? Norwid wobec tradycji wieszczów AGONY, SPORY, ANTAGONIZMY... JAN WAWRZYNIEC CZARNECKI, Muzycznoliteracki agon tożsamości: "Konrad Wallenrod"; ANNA SOBIECKA, Spory literackie Michała Bałuckiego; ELŻBIETA FLIS-CZERNIAK, Potęgowanie agonu, czyli o literackim starciu Józefa Albina Herbaczewskiego z Tadeuszem Micińskim; MARTA TOMCZOK, Nieagonistyczny charakter polskich studiów o literaturze Zagłady; DOMINIKA RUSZKIEWICZ, "The Flyting of Dumbar and Kennedie" as an Inverted Litany: The Scottish Perspective on a Poetic Agon; ANNA GAWARECKA, Tak samo, tylko lepiej? Jana Křesadly potyczki literackie; EWA WRÓBLEWSKA-TROCHIMIUK, Między agonem a antagonizmem. Chorwackie koncepcje idei polityki; ELVIRA GRÖZINGER, War and Peace: The Theme of Conflict in Modern Hebrew Literature of the Last Seventy Years POŻYTKI FILOLOGICZNE MARTA WOJTKOWSKA-MAKSYMIK, O locie z wieży. Historia Poggia Braccioliniego o kardynale Bordeaux i szalbierzu oraz opowieść "O księdzu, co złe wino miał z Facecyi polskich"; JAN POTKAŃSKI, Prekursorzy Rymkiewicza; EWA KOSOWSKA, Wybrane aspekty recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza na Śląsku. Rekonesans; JOANNA ZAJKOWSKA, „Negocjowanie znaczeń” − Gomulicki tłumaczy Niekrasowa

Информация

Дата размещения:
8 июля 2020; 21:25 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
8 июля 2020; 21:25 (Mariola Wilczak)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

07.07.2019
Литературоведение

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (9(12)) | 2019

Наименование номера: Część I: Human Space and Ideology; część II: Biblioteka 2

W najnowszym numerze rocznika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” podejmowany jest namysł nad przestrzenią w różnych kontekstach, a także kontynuowany wątek biblioteki.

02.07.2023
Литературоведение

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (13 (16)) | 2023

Наименование номера: Zaniedbane tropy

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Zaniedbane tropy. Zawiera on artykuły poświęcone tym figurom retorycznym, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach. Z kolei w dziale Pożytki filologiczne dominuje Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin wielkiego krytyka przybliżamy jego działalność międzywojenną.

28.06.2021
Литературоведение

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (11(14)) | 2021

Наименование номера: Cezury

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, w którym znalazły się artykuły podejmujące zagadnienie cezur. Kontynuując namysł nad podstawowymi kategoriami dla badaczy literatury, tym razem zajęliśmy się tematyką porządkowania i problematyzowania procesu historycznoliterackiego.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах