Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 01.05.2018
Литературная история

Журнал:
(7(10)) 2017
Издательство:
ISSN:
2084-6045

Содержание

POŻYTKI FILOLOGICZNE

O SKATOLOGICZNYCH TREFNOŚCIACH

Maciej Eder, Zagadkowe „źwierzę o jednym oku”, czyli o fraszce III 78 Kochanowskiego.

Paweł Stępień, Rej Górnickiego. Filologiczne śledztwo w sprawie skatologicznych „trefności”.

O ADAPTACJACH „PODRÓŻY” GULIWERA

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Marcin Kołakowski, Marta Kacprzak, Domestykacja i uniwersalizacja w adaptacjach dla młodzieży: polskie i judeohiszpańskie „Podróże” Guliwera.

O SIENKIEWICZOWSKICH NIESPODZIANKACH

Dorota Samborska-Kukuć, „Rozmiłowanie w niespodziankach”. Sienkiewiczowskie warianty anagnoryzmu.

Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicz w polskiej gastronomii. Przyczynek do popularności autora „Trylogii”.

O (AUTO)ŚWIADOMOŚCI

Ewa Hoffmann-Piotrowska, Święty Augustyn i Zygmunt Krasiński – o romantycznej autoutożsamiającej lekturze filozofa z Hippony. Rekonesans.

Dawid Maria Osiński, Konstantego Marii Górskiego lektura Oświecenia.

Monika Michalszyn, Wpływ łotewskiej folklorystyki na kształt zainteresowań badawczych Juliana Krzyżanowskiego.

Magdalena Saganiak, Między aktem świadomości a wypowiedzią. Technika strumienia świadomości jako metafora sztuki.

O SACRUM

Paweł Bondaruk, Ósme słowo Chrystusa? Kontekst źródłowy dialogu z diabłem w pieśni „Wspominając Boże słowa”.

ALEGORIE I SYMBOLE W POEMATACH HEROICZNYCH

Agnieszka Czechowicz, O alegorii jako warunku arcydzielności epickiej.

W LITERATURZE BIZANTYŃSKIEJ

Anna Kotłowska, Alegoria w „Historii powszechnej” Teofilakta Simokatty. Przyczynek do badań nad obecnością alegorii w literaturze bizantyńskiej.

Jan Stradomski, Krzyż jako symbol władzy kosmicznej w bizantyńsko-słowiańskiej tradycji literackiej.

W LITERATURZE CZESKIEJ

Joanna Królak, Alegoria w czeskiej powieści historycznej lat  60. XX wieku (Václav Kaplický „Kladivo na čarodějnice” i Jiří Šotola „Tovaryšstvo ježíšovo”).

Danuta Sosnowska, Kołowrót religijnych symboli: od Hrabala do czeskiej prozy lat 90. XX wieku. Przypadek „Mefitis” Martina Komárka.

Robert Kulmiński, Jan Palach w czeskiej poezji.

W LITERATURZE POLSKIEJ

Arent Van Nieukerken, Romantyzm jenajski, Cyprian Norwid, Walter Benjamin i Friedrich Creuzer: symbol i alegoria.

Dorota Kielak, Paradoksy młodopolskiej alegorii.

Weronika Lipszyc, W muzeum alegorii i labiryncie symbolu. Młodopolskie zbłądzenia figur.

Renata Stachura-Lupa, Alegoria, realizm, historyzm – dylematy krytyków drugiej połowy XIX wieku. Wstępne rozpoznanie.

Paweł Tomczok, Alegorie i symbole proletariatu. Retoryka odpodmiotowienia i upodmiotowienia klasy robotniczej w tekstach poetyckich drugiej połowy XIX wieku.

Jan Potkański, Alegoria w „Skrzydłach ołtarza”: Herling-Grudziński, Benjamin, De Man.

PRZYBLIŻENIA

Marta Wojtkowska-Maksymik, Chimera w sporach o Trójcę Świętą w latach 60. XVI wieku (na przykładzie sylwy IV Andrzeja Trzecieskiego).

Małgorzata Łoboz, Napłakać się z Chopinem. Stefana Witwickiego śpiew przez łzy.

INDEKS OSÓB

INFORMACJE DLA AUTORÓW

INFORMACJE O AUTORACH

Информация

Дата размещения:
1 мая 2018; 15:15 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
21 мая 2018; 10:58 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах