Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 09.04.2021
Литературоведение

Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży / Vol 18, No 2

Издательство:
ISSN:
ISSN 2084-7963 (print); ISSN 2391-7903 (online)

Tematem przewodnim prezentowanego numeru „Sztuki Edycji” jest edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że oferta wydawnicza skierowana do młodego odbiorcy jest dziś liczna i zróżnicowana. Potwierdzeniem są liczby obrazujące rozwój tego sektora rynku książki w Polsce. Otóż według danych Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach) w 1991 roku ukazało się prawie 500 tytułów dla dzieci i młodzieży, w 2000 roku było ich ok. 800, a w 2019 roku ok. 4,4 tys. (łącznie z komiksami). Jak wynika z badań prowadzonych przez Bibliotekę Analiz (Rynek książki w Polsce), publikowanie książek literackich dla młodego odbiorcy staje się coraz bardziej dochodowe.

Mimo rozwoju tej części rynku wydawniczego (na ziemiach polskich od ok. 200 lat) problematyka edytorstwa literatury dla dzieci i młodzieży nie cieszyła i nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem badaczy. Taki stan rzeczy może wynikać ze statusu literatury dla młodego odbiorcy w naukowej (szczególnie literaturoznawczej) refleksji, gdzie wciąż dość powszechne jest myślenie o tej twórczości jako „niższej”, „mniej artystycznej” i niewymagającej pogłębionych badań. Tymczasem autorzy zgromadzonych tu artykułów, studiów i komentarzy do źródeł ukazują, jak ważne i zarazem interesujące są zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego edytorstwa piśmiennictwa (zwłaszcza literackiego) adresowanego do dzieci i młodzieży.

Ze Wstępu Marcina Lutomierskiego

Содержание

Wstęp. Niedoceniane a potrzebne: edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży, Marcin Lutomierski; Artykuły i rozprawy. Sztuka książki – książki o sztuce. Wpływ współczesnych polskich wydawców na kształtowanie wrażliwości estetycznej młodych czytelników, Elżbieta Jamróz-Stolarska; Ilustracja w przekładzie. Przekład i redakcja ilustrowanych książek dla dzieci i młodzieży, Elżbieta Zarych; Ilustratorzy wobec kulturowego tabu. Wiedza o seksualności w książkach dla dzieci i młodzieży, Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel; Komentarz i modernizacja dzieła literackiego dla uczniów szkoły podstawowej, Albert Walczak; „Łatwiejsza i bardziej przyjemna” – „Nie-Boska komedia” w szkolnym wydaniu, Magdalena Bizior-Dombrowska; Edycje bajek i powiastek Stanisława Jachowicza, Marcin Lutomierski; Edycje bajek i baśni Warmii i Mazur (przegląd oraz tendencje), Zbigniew Chojnowski; Seria literacka „Czytam sobie” wydawnictwa Egmont – specjalne teksty w specjalnym opracowaniu Bożena Hojka; Fińskie książki dla dzieci na polskim rynku wydawniczym, Katarzyna Barcik; "Harry Potter" w Polsce – poszukiwanie podstawy przekładu i przegląd dostępnych wydań, Anna Raczyńska; Artykuły, dokumenty, manuskrypty. Import do zaboru rosyjskiego książek literackich adresowanych do młodego odbiorcy i ich cenzurowanie w latach 1865–1904, Janusz Kostecki, Małgorzata Rowicka; „Pisać, bo nie dam nic pić we Lwowie!” Listy Kornela Makuszyńskiego do Zofii Osbergerowej, Justyna Staroń; „Praca zbiorowa”. O rękopisie „Pierwszej Szopki Reflektora”, Justyna Teterwak, Aleksander Wójtowicz; Wypracowania szkolne (1945–1946) o tematyce wojennej, Maciej Wróblewski; Typografia w służbie propagandy. Wizualne i perswazyjne aspekty druków ulotnych z lat 1918–1939, Marcin Poprawa; Przeglądy i sprawozdania. Antoniego Czyża "Rojny i gwarny blask kultury", Krzysztof Obremski; Wojenna Warszawa w obrazach popkultury, Justyna Zyśk; Informacje o Autorach.

Информация

Дата размещения:
9 апреля 2021; 22:10 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
9 апреля 2021; 22:10 (Piotr Bordzoł)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

15.02.2020
Литературоведение

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 1(2) | 2019

Наименование номера: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33. Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

11.03.2021
Литературоведение

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 2(2) | 2020

Наименование номера: Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48. Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

03.11.2019
Литературоведение

Tematy i Konteksty | (8 (13)) | 2018

Наименование номера: Literatura Polska 1918-2018.Narracje, dyskursy, dzieła

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteskty" został poświęcony literaturze polskiej 1918–2018

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах