Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 23.01.2021
Литературоведение

Małe miasta

Журнал:
Świat i Słowo | 19(2) | 2012
ISSN:
1731-3317

„<Miejski> numer <Świata i Słowa> – będący pokłosiem międzynarodowej konferencji kulturoznawczej pt. Małe miasta, zorganizowanej przez Katedrę Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku--Białej, która odbyła się w dniach 14–15 listopada 2011 roku – przynosi teksty socjologów, literaturoznawców, historyków i filozofów. Małe miasta często są tutaj przedmiotem badań, ale równie często stanowią szeroki kontekst lub pretekst do wskazania, że owe wyjątkowe, specyficzne, zawikłane relacje z opisywaną przestrzenią mogą stanowić klucz do rozwikłania zagadek związanych z ludzką egzystencją." (Tamże)

Содержание

Tomasz Bielak, Ewelina Gajewska, Tomasz Markiewka, Małe miasta - (nie)małe komplikacje... 
Jacek Krywult, Nasze miasto - małe czy duże  

Studia i szkice

Agnieszka Szumilas, Wybrane aspekty rozwoju przestrzennego małego miasta w porównaniu do metropolii 

Mirosława Pindór, Jedno czy dwa miasta? Polityczne i kulturalne aspekty współpracy Cieszyna (RP) i Českého Těšína (RC) w latach 1990-2010 

Izabela Kaczmarzyk, Rozwój przemysłu i dziedzictwo poprzemysłowe jako czynniki zmieniające oblicze Zabrza 

Anna Chudzik, Miasto moje, a w nim? - kryzys tożsamości lokalnej czy nowy typ tożsamości (z badań nad poczuciem więzi z miejscem pochodzenia wśród młodzieży) 

Jerzy Kossek, Małe miasto vs metropolia - na przykładzie Chicago z przełomu XIX i XX wieku. Przestrzeń małych miasteczek jako składowych dużych miast odzwierciedlona w literaturze amerykańskiej 

Monika Bator, Kulturotwórcza rola kina w małych miastach Kielecczyzny do 1939 roku 

Maria Korusiewicz, Widok (?) z ziarnkiem piasku. Estetyczność, etyczność, wspólnotowość, czyli zapiski o kulturze tworzenia przestrzeni wspólnej 

Barbara Tomalak, Małe miasta w górskim pejzażu 

Katarzyna Justyniarska-Chojak, Bacząc się być podległą śmierci jako i inszy sąsiedzi... - tożsamość religijna mieszkańców Nowego Sącza (w świetle testamentów z I ćwierćwiecza XVII wieku) 

Monika Szczot, Prowincja jako nauczycielka historii, zwierciadło obyczajów i źródło wzruszeń. O Podróży z Warszawy do Biłgoraja Ignacego Krasickiego 

Ireneusz Gielata, Paryż i Warszawa, Yonville-l'Abbaye i Iksinów - miasta i miasteczka w twórczości realistów 

Magdalena Rumińska, Prowincja jako świat "na opak" Emancypantki Bolesława Prusa 

Marek Bernacki, Profetyczne (od)czytanie prowincji: Jerzy Stempowski - Esej berdyczowski 

Michał Kopczyk, Zbigniewa Herberta miasta prowincjonalne (w kręgu esejów autora) 

Agnieszka Pantuchowicz, Metafora zamrożona w czasie. O ciszy nad sztetlami 

Magdalena Piotrowska-Grot, Kuszeni przez nierealne - nieestetyczna prawda o prowincji w wybranych wierszach Andrzeja Bursy 

Marzena Lorenc, "Poetycka fotografia" Bielska Mieczysława Stanclika 

Mikołaj Mazuś, Spotkanie centrum z prowincją w działalności Dymitra Tuptały 

Dorota Gołek-Sepetliewa, Rodzima przestrzeń małego miasta w prozie bułgarskiego twórcy Stanisława Stratiewa 


Materiały, komentarze, recenzje

Anna Spólna, Zdradzony przez mowę. O tomie Pod światło Jacka Podsiadły 

Marek Bernacki, Ignacy Bieniek - artysta wszechstronny, artysta przypomniany 

Anna Barańska, Między teorią a praktyką 

Ewa Bartos, Poświatowska raz jeszcze 

Lubomír Hampl, Rozumiemy się lepiej dzięki wspólnej refleksji nad przeszłością i kulturą 

Linda Stobierska, Autonomia przemówiła 

Michał Kopczyk, Ślady obecności. Polskojęzyczny dorobek Katariny Šalamun-Biedrzyckiej 

Wojciech Załęcki, Kosmos – katedra 

Paulina Żmijowska, (A)symetrycznie doskonali 

Marzena Lorenc, Ikony codzienności  

Информация

Страниц:
356
Дата размещения:
23 января 2021; 15:47 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
25 января 2021; 09:49 (Mariola Wilczak)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах