Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 01.02.2021
Литературоведение

Popkulturowe życie nauki

Журнал:
Świat i Słowo | 36(1) | 2021
Издательство:
ISSN:
1731-3317

Przedmiotem zainteresowania autorów są źródła badanego zjawiska, ale też mechanizmy, z jakich korzystają twórcy popkulturowych narracji, by wygenerować fakty i mity na miarę dzisiejszych potrzeb i oczekiwań. Na tom składa się 23 tekstów (w większości w języku angielskim) badaczy reprezentujących ważne ośrodki naukowe w Polsce i za granicą. (mk)

Информация

Дата публикации:
01.05.2021
Страниц:
317
Дата размещения:
1 февраля 2021; 22:54 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
23 июня 2021; 17:58 (Mariola Wilczak)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

09.04.2021
Литературоведение

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 18(2) | 2020

Наименование номера: Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży / Vol 18, No 2

Tematem przewodnim prezentowanego numeru „Sztuki Edycji” jest edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że oferta wydawnicza skierowana do młodego odbiorcy jest dziś liczna i zróżnicowana. Potwierdzeniem są liczby obrazujące rozwój tego sektora rynku książki w Polsce. Otóż według danych Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach) w 1991 roku ukazało się prawie 500 tytułów dla dzieci i młodzieży, w 2000 roku było ich ok. 800, a w 2019 roku ok. 4,4 tys. (łącznie z komiksami). Jak wynika z badań prowadzonych przez Bibliotekę Analiz (Rynek książki w Polsce), publikowanie książek literackich dla młodego odbiorcy staje się coraz bardziej dochodowe.

15.02.2020
Литературоведение

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 16(2) | 2019

Наименование номера: Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.   Bartłomiej Kuczkowski

12.02.2021
Литературоведение

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | XXVI | 2020

Наименование номера: Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje

XXVI numer „Napisu” gromadzi teksty z różnych dziedzin, począwszy od filozofów i historyków nauki, poprzez literaturoznawców, po edytorów, tekstologów i redaktorów, czerpiących przykłady z własnej praktyki. Artykuły poświęcone są takim tematom, jak pojmowanie istoty błędu i typologia omyłek naukowych, uproszczenia i przekłamania w badaniach biograficznych, rozmaite aspekty edytorstwa, rozumianego przede wszystkim jako szacunek dla źródeł i żmudna praca nad tekstem. Bogato reprezentowany jest również dział recenzji – specyficznego gatunku, którego zadanie wiąże się z oceną wartości i prawdziwości cudzej pracy: pochwałą osiągnięć autora książki i wskazaniem jego niedociągnięć.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах