Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 11.03.2021
Литературоведение

Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Журнал:
Издательство:
ISSN:
2657-9510

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48.
Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

W dziale „Studia” znalazło się sześć tekstów. Otwiera go artykuł Eweliny Rąbkowskiej, która poddała analizie przeobrażenia strategii przedstawiania tematyki zwierzęcej w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej w kontekście postawy empatii i refleksji etycznej. Aleksandra Butrymowicz opisała z kolei przemiany literackiego wizerunku wilka i zbadała wybrane (post)antropocentryczne zabiegi twórcze. Trzeci tekst o charakterze przekrojowym, autorstwa Anny Mik, zawiera analizę komparatystyczną motywów nie-męskiej i nie-dorosłej lub nie-ludzkiej dzikości w XXI-wiecznych książkach obrazkowych w kontekście słynnego picturebooka Maurice’a Sendaka Tam, gdzie żyją dzikie stwory (1963). Kolejne artykuły mają postać studiów przypadku. Dariusz Piechota zaprezentował interpretację powieści Jerzego Żuławskiego dla młodzieży Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca (1903) z perspektywy ekokrytycznej; autor położył nacisk na ewolucję relacji między człowiekiem a światem naturalnym. Michał Czajkowski zaproponował odczytanie serii o Muminkach (1945–1970) Tove Jansson jako opowieści o zmianach klimatycznych zachodzących w tekstowym uniwersum w kontekście zmieniającej się ilości, jakości i różnorodności pożywienia. Wreszcie, Karolina Sinkowska poddała refleksji wizerunek lisa jako bohatera powieści Pax (2016) Sary Pennypacker z perspektywy posthumanizmu i studiów nad zwierzętami.

W dziale „Varia” znalazł się artykuł Krzysztofa Rybaka poświęcony e-bookom (a także, kontekstowo, filmom animowanym) dotyczącym pandemii koronawirusa; autor przeprowadził analizę z perspektywy badań na dziecięcą książką informacyjną. Numer zawiera także cztery artykuły recenzyjne, z których trzy łączą się z tematem przewodnim tomu. Hanna Dymel-Trzebiatowska napisała o monografii Iwony Gralewicz-Wolny oraz Beaty Mytych-Forajter Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko) z 2019 roku, zawierającej m.in. interpretacje utworów literackich prowadzone z perspektywy ekokrytycznej i animal studies. Perspektywę ekokrytyczną uwzględniła też Marta Stańczyk, która zrecenzowała książkę Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu (2019) Karoliny Kostyry. Robert Gadowski z kolei poświęcił uwagę studium Anny Bugajskiej Engineering Youth: The Evantropian Project in Young Adult Dystopias (2019), które nawiązuje poniekąd do ostatniej z trzech postaci postantropocentryzmu opisanych przez Braidotti. Wreszcie, Weronika Kostecka napisała artykuł recenzyjny poświęcony monografii Magdaleny Bednarek Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku (2020).(z Od redakcji)

Содержание

Od redakcji STUDIA Ewelina Rąbkowska From Empathy to Ethical Reflection: Polish Children’s and Young Adult Literature (19th–21st Century) in a Cultural Animal Studies Perspective – Selected Problems; Aleksandra Butrymowicz Canis lupus – dziki i oswojony, realny i antropomorfizowany, czyli ponad sto lat wilka w literaturze dziecięcej i młodzieżowej (wybrane problemy); Anna Mik Into the Wild Childhood: A Study of Wildness in Three 21st-Century Picturebooks; Dariusz Piechota Na srebrnym globie Jerzego Żuławskiego w zwierciadle ekokrytyki; Michał Czajkowski „Ale właściwie dlaczego zawsze miałoby się dziać tak, jakeśmy do tego przywykli?”. Reprezentacja zmian klimatu w serii o Muminkach Tove Jansson w perspektywie studiów nad jedzeniem; Karolina Sinkowska Literackie zwierzę poza stereotypami? Analiza wizerunku lisa w powieści Pax Sary Pennypacker z perspektywy animal studies oraz posthumanizmu; VARIA Krzysztof Rybak Pandemia koronawirusa w utworach dla dzieci. Analiza w świetle badań nad dziecięcą książką informacyjną; ARTYKUŁY RECENZYJNE Hanna Dymel-Trzebiatowska Literaturoznawca w roli rodzica, rodzic w roli literaturoznawcy. Omówienia klasyki (i nie tylko) Gralewicz-Wolny, I., Mytych-Forajter, B. (2019). Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko). Wydawnictwo UJ; Marta Stańczyk Liryka pokwitania i uroki filmoznawczej pasji Kostyra, K. (2019). Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu. Wydawnictwo UŚ; Robert Gadowski The Evantropian Project: Revitalising Critical Approaches to Young Adult Literature Bugajska, A. (2019). Engineering youth: The evantropian project in young adult dystopias. Ignatianum University Press; Weronika Kostecka Metamorfozy baśni i baśniowe metamorfozy Bednarek, M. (2020). Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku. WN UAM.

Информация

Дата размещения:
11 марта 2021; 18:53 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
11 марта 2021; 18:53 (Mariola Wilczak)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

15.02.2020
Литературоведение

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 1(2) | 2019

Наименование номера: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33. Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

13.11.2019
Литературная история

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | (XXIV) | 2018

Наименование номера: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

12.02.2021
Литературоведение

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | XXVI | 2020

Наименование номера: Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje

XXVI numer „Napisu” gromadzi teksty z różnych dziedzin, począwszy od filozofów i historyków nauki, poprzez literaturoznawców, po edytorów, tekstologów i redaktorów, czerpiących przykłady z własnej praktyki. Artykuły poświęcone są takim tematom, jak pojmowanie istoty błędu i typologia omyłek naukowych, uproszczenia i przekłamania w badaniach biograficznych, rozmaite aspekty edytorstwa, rozumianego przede wszystkim jako szacunek dla źródeł i żmudna praca nad tekstem. Bogato reprezentowany jest również dział recenzji – specyficznego gatunku, którego zadanie wiąże się z oceną wartości i prawdziwości cudzej pracy: pochwałą osiągnięć autora książki i wskazaniem jego niedociągnięć.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах