Полонистический бюллетень

Новость

Они ушли
Дата размещения: 09.03.2021

Jacek Petelenz-Łukasiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 marca 2021 roku zmarł Profesor dr hab. Jacek Petelenz-Łukasiewicz urodzony 21 czerwca 1934 roku we Lwowie, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, długoletni Kierownik Zakładu Literatury Polskiej XX wieku, historyk literatury, krytyk literacki, poeta i eseista.

Profesor Jacek Petelenz-Łukasiewicz był wnikliwym badaczem i interpretatorem literatury polskiej, autorem wielu monografii naukowych, zbiorów szkiców krytycznych i tomów poetyckich. W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez dziesięciolecia prowadził badania nad polską literaturą współczesną i romantyczną, kształcił, inspirował oraz wspierał kolejne pokolenia literaturoznawców.

Znakomicie łączył pracę naukową i uniwersytecką dydaktykę z twórczością pisarską i czynnym udziałem w życiu literackim na obu tych polach ciesząc się niekwestionowanym autorytetem i szacunkiem. Przez wiele lat Profesor Jacek Petelenz-Łukasiewicz był członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Rady Redakcyjnej „Odry” oraz Przewodniczącym Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Otrzymał liczne nagrody przyznawane za osiągnięcia naukowe, krytycznoliterackie i artystyczne, m. in. Nagrodę Literacką PEN Clubu i Nagrodę im. Kazimierza Wyki.

Z poczuciem ogromnej straty żegnamy wybitnego znawcę literatury, wspaniałego Przyjaciela i Kolegę, spolegliwego Opiekuna młodszych badaczy.

Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Przewodnicząca i Członkowie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z Instytutu Filologii Polskiej
Koleżanki i Koledzy z Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 roku

Informacja o uroczystościach żałobnych zostanie podana w późniejszym terminie.

Информация

Дата размещения:
9 марта 2021; 10:13 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
9 марта 2021; 10:14 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

24.06.2021
Событие

Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku został członkiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.Profesor Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, został 20 maja 2021 r. na walnym zgromadzeniu w Kijowie wybrany członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Prof. Jarosław Ławski jest literaturoznawcą, eseistą, krytykiem literackim. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in. polsko-wschodnioeuropejskie związki kulturowe, relacje geopolityki i literatury. Kieruje Katedrą Badań Filologicznych "Wschód – Zachód ", która organizuje m.in. cykl konferencji „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturowe”, a także wymianę badaczy i studentów między oboma krajami.  

21.06.2021
Соревнование

Laureaci 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Wyniki tegorocznego konkursu zostały ogłoszone z pokładu barki przy Bulwarach Wiślanych. Wśród laureatów znaleźli się: Zyta Rudzka, Radosław Jurczak, Aleksandra i Daniel Mizielińscy oraz Grzegorz Piątek. Joanna Rudniańska otrzymała tytuł Warszawskiej twórczyni.

27.05.2021
Они ушли

Barbara Winklowa (1927-2021)

  23 maja zmarła Barbara Winklowa. Związana zawodowo z Instytutem Badań Literackich PAN w latach 1950-1987 jako członkini Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej, była współautorką słowników biobibliograficznych pisarzy współczesnych oraz autorką fundamentalnych prac dokumentacyjnych dotyczących życia i twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Karola Irzykowskiego. Po przejściu na emeryturę niemal do ostatnich lat życia kontynuowała działalność naukową (publikując m.in. listy obu pisarzy, ich wspomnienia  oraz prace literackie i recenzje teatralne).

15.05.2021
Событие

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Norwid wobec młodości

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku | Teatr Wierszalin mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku i w Supraślu 22–23 października 2021 roku. Wydarzeniem tym pragniemy włączyć się do obchodów Roku Norwidowskiego, ogłoszonego przez Sejm RP z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona, Quidama, Vade-mecum, Rzeczy o wolności słowa… Celem konferencji jest spojrzenie na twórczość Norwida – pisarza, sztukmistrza, intelektualisty o zainteresowaniach łączących perspektywę jednostkowego doświadczenia z dziejami kultur i cywilizacji – przez pryzmat pytań o młodość rozumianą zarówno w sensie egzystencjalnym, jak i kulturowym, rozpatrywaną w rozmaitych konfiguracjach problemowych. Ponadto chcielibyśmy podyskutować o sposobach adaptowania Norwidowej twórczości do potrzeb edukacji szkolnej. Interesuje nas również Norwid jako inspiracja dla artystów młodego pokolenia.

15.05.2021
Событие

The International Academic Conference THE PROBLEM OF CULTURAL DIALOGUE EAST – WEST. Literature, Language, Science

Wszystkie informacje znajdują się tu:  https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/26-05-2021-Conference-programme.pdf  

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах