Полонистический бюллетень

Новость

Событие
Дата размещения: 21.10.2019

Ольга Токарчук намерена учредить фонд поддержки писателей и переводчиков

Wspieranie pracy pisarek i pisarzy, tłumaczek i tłumaczy, badania nad literaturą i przekładem literackim oraz refleksja nad rolą literatury w historii zmian społecznych – to główny cel fundacji, jaką we Wrocławiu ma powołać tegoroczna noblistka Olga Tokarczuk.

źródło: Pixabay

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury Irek Grin poinformował, że Olga Tokarczuk postanowiła powołać w stolicy Dolnego Śląska fundację, której celem będzie wspieranie pracy pisarek i pisarzy, tłumaczek i tłumaczy, badania nad literaturą i przekładem literackim oraz refleksja nad rolą literatury w historii zmian społecznych.

Fundacja w zamierzeniu Noblistki ma stać się przestrzenią do międzynarodowej rozmowy o możliwościach literatury w diagnozowaniu świata widzialnego i niewidzialnego, w opisywaniu rzeczywistości, w której niebezpiecznie szybko narastają nastroje ksenofobiczne i nacjonalistyczne, a wreszcie przestrzenią dedykowaną rozmowie o sztuce i człowieku jako części natury. Ma stać się miejscem spotkania autorów i tłumaczy z całego świata, zajmować się programami edukacyjnymi, stypendialnymi i rezydencyjnymi” – poinformował dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.

Miasto Wrocław zadeklarowało wsparcie dla tej inicjatywy, a na siedzibę fundacji przeznaczyło willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów przy ul. Krzyckiej 29. Rolę strategicznego partnera dla fundacji Olgi Tokarczuk pełnić będzie Wrocławski Dom Literatury.

Информация

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах