Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 09.05.2017

Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej, retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej (historia literatury, teoria literatury, teoria przekładu, krytyka literacka, metodyka nauczania, regionalistyka)

Учреждения:
Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB (Руководящий инстанция)
Местность:
Bielsko-Biala
Области:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Срок:
4.11.2002-31.05.2020

Celem realizacji tematu jest analiza/ interpretacja różnych zjawisk literackich w perspektywie kulturoznawczej i psychospołecznej. Innych narzędzi wymaga recepcja klasyków (Miłosza, Herberta) w odbiorze współczesnym, innych czytanie literatury w kontekście innych sztuk, jeszcze innych przybliżenie kultury innego kraju czy opracowanie zasad nauczania języka polskiego jako obcego.

W tekstach stosowano różne strategie badawcze (hermeneutyka, psychoanaliza, mitografia,  komparatystyka). Lektura tekstów kultury służy: orientacji na kwestie ideowe i aksjologiczne; reinterpretacji historii, tradycji i kultury Bielska-Białej; recepcji najnowszych prac literaturoznawczych; badaniom postkolonialnym; krytyce kulturowej. 

Информация

Возможности сотрудничества:
pol@ath.bielsko.pl
Контакт:
pol@ath.bielsko.pl
Дата размещения:
9 мая 2017; 20:25 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
28 сентября 2018; 19:57 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах