Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj. Julia M Cameron z Pexels | Pexels.com
Дата размещения: 07.03.2020
Заявки принимаются до: 15.10.2020

Program stypendialny Gaude Polonia

Доннатор/организатор:

Gaude Polonia to Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony dla twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Stypendysta otrzymuje stypenium miesięczne w wysokości 3500 zł brutto. Stypendia realizowane są od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.

O stypendium mogą się starać osoby do 40 roku życia (w wyjątkowych przypadkach do 45), którzy reprezentują następujące dziedziny:

- film;

- fotografia;

- konserwacja zabytków;

- literatura/przekład;

- muzyka;

- sztuki wizualne;

- teatr;

- krytyka sztuki, teatru i filmu.

Kandydaci powinni mieć znaczące osiągnięcia w swoich dziedzinach twórczości.

Kryteria formalne:

- obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej;

- pełne wyższe wykształcenie;

- znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Stypendysta otrzymuje gwarancję zakwaterowania w Polsce na czas realizowania stypendium. Zostaje również objęty opieką artystyczną.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Instytut Polski

ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś

Instytut Polski w Kijowie

ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2020 r.

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах