Biuletyn Polonistyczny
Stypendiów na stronie:
Sortuj według:
29.08.2017

Bawaria - stypendium na studia podyplomowe i doktoranckie

Bayhost

23.08.2017
Gdynia

Gdynia: stypendium dla studentów

Urząd Miasta Gdyni

Do 5 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia miasta Gdynia. Konkurs adresowany jest do osób, które kształcą się w szkołach wyższych i są stałymi mieszkańcami Gdyni. W ramach konkursu przyznanych zostanie 20 stypendiów po 10 miesięcy każde w wysokości 300 zł miesięcznie.   Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia dla studentów za osiągnięcia w nauce, a także w działalności twórczej i społecznej na rzecz miasta Gdynia przysługują przede wszystkim studentom, którzy: biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce; zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce; czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie, międzyuczelniane, osiągając równocześnie wysokie wyniki w nauce; młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu osiągającej dobre wyniki w nauce (w przypadku studentów pierwszego roku, brane pod uwagę są wyniki uzyskane podczas nauki w krajach rodzinnych).  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w Uchwale nr XLV/1045/10 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010 roku. Informacje:

12.07.2017

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2017/2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do 15 października 2017 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł.

15.06.2017
Warszawa

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Urząd m.st. Warszawy

Do 10 października br. studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/2018 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.

02.06.2017

Studia doktoranckie w Nowej Zelandii (New Zealand International Doctoral Research Scholarships)

Education New Zealand

31.05.2017
Wiedeń

Stypendia badawcze Research Fellowship oraz Senior Fellowship na rok akademicki 2018/2019

IFK - Międzynarodowe Centrum Badawcze Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu

Do 1 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia badawcze Senior Fellowship oraz Research Fellowship na rok akademicki 2018/2019 od IFK - Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach: Research Fellowship – dla osób z tytułem doktora, które chciałyby prowadzić badania na wybrany temat; Senior Fellowship – dla osób z bogatym dorobkiem naukowym, ekspertek i ekspertów w swojej dziedzinie, które chciałyby prowadzić badania oraz uczestniczyć w wymianie z austriackimi ekspertkami i ekspertami. Zgodnie z informacjami organizatorów programy Research Fellowship i Senior Fellowship przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1 października do 31 stycznia lub od 1 marca do 30 czerwca) i obejmują: stypendium miesięczne do maksymalnej kwoty 2 325 euro, stanowisko do pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu, zakwaterowanie w apartamencie 35m2, jednorazowe koszty podróży. Zgłoszenia wniosków:

24.05.2017

Stypendia Instytutu Studiów Zaawansowanych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (The Institute for Advanced Study at Central European University)

The Institute for Advanced Study at Central European University

The Institute for Advanced Study at CEU (IAS CEU) is pleased to invite applications for its fellowships for the academic year 2018/19. As of this year, calls will be announced in early May and deadlines are set for late September. This will allow for a longer and thus more rigorous review process. In the coming months, we will reach out to faculty with the request to support our review process.

24.05.2017
Wrocław

Wrocław - stypendia dla doktorantów

Urząd Miejski Wrocławia

Od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia doktoranckie we Wrocławiu. Konkurs adresowany jest do doktorantów studiujących we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie. Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia doktoranckie przyznawane są wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających sześciu kategoriom stypendialnym: stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych; stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych; stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych; stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych; stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki; stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych. Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami doktoranci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej http://www.wca.wroc.pl.

19.05.2017
Warszawa

Otwarty nabór na stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt na rok akademicki 2017/2018

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt

Instytut PIASt oferuje stypendia na okres 5 lub 10 miesięcy w dwóch kategoriach: senior (dla samodzielnych pracowników naukowych, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 10 lat przed zgłoszeniem się do konkursu) oraz junior/post-doc (dla kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 2 lata przed zgłoszeniem się do konkursu, ale nie więcej niż 10 lat).

10.03.2017

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.