Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Data dodania: 21.09.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.10.2017

Stypendia dla najlepszych doktorantów UAM

Fundator:
Grupy docelowe:
Doktoranci
Data ogłoszenia:
16.09.2017

Od 10 lat Fundacja UAM realizuje program stypendialny, w ramach którego kilkunastu najlepszych doktorantów UAM otrzymuje comiesięczne wsparcie finansowe. Rekrutacja do kolejnej edycji rusza 15 września. Brane pod uwagę są osiągnięcia naukowe zdobyte podczas studiów I, II i III stopnia.

Czas studiów doktoranckich wiąże się z wytężoną pracą badawczą, wyjazdami na konferencje, publikowaniem czy prowadzeniem grantów. Działalność naukowo-badawcza, a także dydaktyczna pochłania zdecydowaną część czasu młodych naukowców. Program stypendialny prowadzony przez Fundację UAM jest formą wyróżnienia i nagrody dla najwybitniejszych doktorantów, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu osiągają najwyższe rezultaty. 
Proces rekrutacyjny trwa od 15 września do 10 października i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Oprócz danych osobowych oraz podstawowych informacji – tytułu doktoratu, zakresu badawczego, kierunku studiów i wydziału, formularz zawiera również pytania dotyczące prowadzonej działalności naukowej. Każde osiągnięcie (m.in. referat na konferencji krajowej i zagranicznej, artykuły naukowe, udział w grancie badawczym) jest odpowiednio punktowane. Trzeba jednak pamiętać o dołączeniu do formularza skanu dokumentu poświadczającego poszczególne dokonania (np. program konferencji z nazwiskiem i tytułem wystąpienia doktoranta). Ważne kryterium przy rozpatrywaniu wniosków stanowi również ranking tworzony przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń Rada Funduszu rozpatruje wnioski i wyłania kilkunastu laureatów. Stypendium w wysokości 1500 zł wypłacane jest co miesiąc przez cały rok akademicki. Wyniki tegorocznej edycji programu będą ogłoszone na stronie Fundacji UAM 31 października br.

Szczegóły dotyczące stypendiów oraz rekrutacji dostępne są na stronie: www.fuam.pl. Zachęcamy przede wszystkim do zapoznania się z Zasadami przyznawania stypendiów Fundacji UAM i Wyjaśnieniami do kryteriów oceny wniosków.

UWAGA: W celu bezproblemowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego zalecane jest używanie przeglądarek: Mozilla Firefox lub Google Chrome w najnowszych wersjach.

Osoba do kontaktu - Agnieszka Mika, agnieszka.mika@ppnt.poznan.pl, tel. 61 827 97 64 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest pod adresemstypendia.ppnt.poznan.pl/

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

20.11.2015

Stypendia dla humanistów i artystów we Włoszech

Do 15 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla humanistów i artystów, którego organizatorem jest Fundacja Bogliasco. Konkurs adresowany jest do osób, które zajmują się twórczością lub prowadzą badania naukowe w dziedzinach nauki związanych z humanistyką i sztuką.

24.05.2017

Wrocław - stypendia dla doktorantów

Od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia doktoranckie we Wrocławiu. Konkurs adresowany jest do doktorantów studiujących we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie. Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia doktoranckie przyznawane są wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających sześciu kategoriom stypendialnym: stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych; stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych; stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych; stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych; stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki; stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych. Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami doktoranci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej http://www.wca.wroc.pl.

05.12.2015

Nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.   Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria: dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium; udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym; inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. 

03.02.2017

MNiSW: Program stypendialny dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór kandydatów do programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.