Polish Studies Newsletter

Redakcja portalu

Kontakt: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

Mariola Wilczak (redaktor naczelna, koordynatorka prac): mariola.wilczak@ibl.waw.pl

dr Piotr Bordzoł (zastępca redaktor naczelnej): piotr.bordzol@ibl.waw.pl

Współpraca redakcyjna: 

dr Przemysław Górecki

dr Sylwia Pikula

Olga Zakolska
 

Redaktorzy-koordynatorzy współredagujący "Biuletyn Polonistyczny" >>
 

Rada „Biuletynu Polonistycznego”:

Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Rada „Biuletynu Polonistycznego”. Członkostwo w Radzie ma charakter honorowy.

Obecnie Rada liczy 16 członków:

1. prof. dr hab. Marek Bernacki (ATH)

2. prof. dr hab. Tomasz Chachulski (IBL PAN)

3. dr Wojciech Hofmański (UAM)

4. prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński (UŚ)

5. prof. dr hab. Sławomir Kufel (UZ)

6. prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB)

7. prof. dr hab. Luigi Marinelli (Uniwersytet “La Sapienza” w Rzymie)

8. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (UZ)

9. prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)

10. prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)

11. prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

12. prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ)

13. dr hab. Dorota Siwicka (IBL PAN)

14. prof. dr hab. Marek Stanisz (URz)

15. prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW w Bydgoszczy) - Przewodniczący Rady

16. dr Tomasz Umerle (IBL PAN)

 

Wydawca "Biuletynu Polonistycznego":

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.