Polish Studies Newsletter

Redakcja portalu

Kontakt: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

 

Zespół Redakcyjny w CHC IBL PAN:

Piotr Bordzoł (redaktor merytoryczny)

Przemysław Górecki (redaktor merytoryczny)

Sylwia Pikula (redaktor merytoryczny)

Mariola Wilczak (redaktor naczelna, koordynatorka prac)

Olga Zakolska (sekretarz redakcji)
 

Redaktorzy-koordynatorzy współredagujący "Biuletyn Polonistyczny" >>
 

Rada „Biuletynu Polonistycznego”:

1. dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH

2. dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW

3. dr Wojciech Hofmański (Uniwersytet Karola w Pradze)

4. prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński (KNoLP)

5. prof. dr hab. Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)

6. prof. dr hab. Roman Loth (IBL PAN)

7. prof. dr hab. Luigi Marinelli (Uniwersytet “La Sapienza” w Rzymie)

8. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ

9. prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)

10. prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

11. prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)

12. dr Dorota Siwicka (IBL PAN)

13. prof. dr hab. Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski)

14. prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW w Bydgoszczy)

15. prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (ATH w Bielsku-Białej)

 

Wydawca "Biuletynu Polonistycznego":

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.