Biuletyn Polonistyczny
Nowości wydawniczych na stronie::
Sortuj według::

Promowane

15.12.2021 Literaturoznawstwo

Marek Bernacki,Bielsko-Biała: małe centrum świata

Autor/Redaktor: Marek Bernacki

Prof. Anna Węgrzyniak w recenzji wydawniczej książki Marka Bernackiego Bielsko-Biała: małe centrum świata nazwała ją „intelektualną biografią bielszczanina, który przedstawia odbiorcy „miłosny” związek z rodzinnym miastem.

12.12.2021 Literaturoznawstwo

Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu

Autor/Redaktor: Arkadiusz Krawczyk

„Książka Arkadiusza Krawczyka [...] stanowi imponujące wielością pomysłów interpretacyjnych i bogactwem tematycznym dyskursu naukowego studium związków polskiego poety romantycznego z tradycją europejskiego odrodzenia. [...] Wyznacza on autorowi Lirenki należne miejsce w dziejach literatury i kultury polskiej” (z recenzji wydawniczej).

28.10.2021 Językoznawstwo

Język polski – między tradycją a współczesnością: księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Autor/Redaktor: Ewa Katarzyna Horyń, Ewa Barbara Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki

Tom zawiera kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, skupiającej się wokół problemów badawczych polszczyzny współczesnej i dawnej. Powstały one z myślą o uświetnieniu jubileuszu stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Ostatnio dodane

16.01.2022 Literaturoznawstwo

Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę... Tradycje literackie i kulturowe w tekstach polskiej sceny muzycznej XX i XXI wieku

Autor/Redaktor: Adam Regiewicz, Maciej Szargot

Praca jest poświęcona obecności tradycji literackiej w polskich piosenkach XX i XXI wieku. Odwołują się do niej reprezentanci nurtów o większych ambicjach: rocka, muzyki alternatywnej, piosenki literackiej, autorskiej, kabaretowej. 

04.01.2022 Literaturoznawstwo

Tom 7 (2021): Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Małgorzata Mikołajczak, Aneta Narolska, Radosław Sztyber

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Filologii Polskiej".

28.11.2021 Literaturoznawstwo

Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej, tom 3: Wybitne postaci kobiece

Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej, tom 3: Wybitne postaci kobiece, red. Anna Janicka, Ewa Rogalewska, Violetta Wejs-Milewska, Białystok–Warszawa 2021, 712 s. + 16 s. wkł. ilustr., ISBN 978-83-8229-172-8                   Trzeci tom pracy zbiorowej Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej z jednej strony stanowi kontynuację dwu poprzednich edycji poświęconych aktywności politycznej i kulturalnej wychodźstwa niepodległego po 1939 r., z drugiej zaś uzupełnia je i wzbogaca o wyraźnie sprofilowaną tematykę, co poniekąd wyjaśnia podtytuł Wybitne postaci kobiece.  

22.11.2021 Literaturoznawstwo

Między "Sterem" lwowskim i warszawskim. Działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej

Autor/Redaktor: Agata Dorota Zawiszewska

Zbiór szkiców zebranych w niniejszym tomie stanowi środkową część „trylogii” prezentują­cej aktywność „hetmanki” polskich sufrażystek Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz skupionych wokół niej społeczniczek warszawskich, które na przełomie xix i xx wieku wykorzystywały eman­cypacyjne hasło równych praw „bez różnicy płci” dla kamuflowania innych rodzajów działalności, na przykład oświatowej, zawodowej, samopomo­cowej, spółdzielczej, narodowej

18.11.2021 Literaturoznawstwo

Studia o "Królu-Duchu" pod red. nauk. Michała Kuziaka i Jarosława Ławskiego

Kraków 2020 ISBN: 978-83-7624-155-595

18.11.2021 Historia literatury

UNIVERSUM SŁOWACKIEGO

Studia o wyobraźni Rok wydania: 2020 Liczba stron: 395 ISBN: 978-836-644-84-90

27.10.2021 Literaturoznawstwo

Odpamiętywanie polsko-żydowskie

Autor/Redaktor: Sławomir Jacek Żurek

Tytuł monografii Odpamiętywanie polsko-żydowskie można uznać za określenie całego procesu dokonującego się od ponad trzydziestu lat (od roku 1989) w badaniach historycznych, kulturoznawczych i literaturoznawczych obejmujących wkład polskich Żydów w rozwój kultury polskiej, ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz relacje między nimi a pozostałymi Polakami. Podjęcie tego rodzaju eksploracji było poprzedzone ciszą, która po systemowo przeprowadzanej przez hitlerowców eksterminacji Żydów zapadła wokół ich wielowiekowej obecności w Rzeczpospolitej. Prowadzone w latach 1945–1989 oglądy naukowe – odnoszące się i do tej obecności, i do unicestwienia świata żydowskiego w czasie Holokaustu – miały bardzo ograniczony zakres. Władze komunistyczne nie widziały bowiem potrzeby ani przywoływania dziejowego istnienia polskich obywateli żydowskiego pochodzenia, ani pochylenia się nad ich „zniknięciem” podczas wojny. Taka polityka sprawiła, że dla większości Polaków zarówno świat żydowski sprzed drugiej wojny światowej, jak i sama Zagłada stały się zaledwie artefaktami powstałymi w oparciu o przebiegające w kulturze procesy postpamięciowe. (Ze Wstępu)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.