Biuletyn Polonistyczny
Nowości wydawniczych na stronie::
Sortuj według::

Promowane

06.03.2023 Literatura

„Wiersze wszystkie” Wisławy Szymborskiej

Autor/Redaktor: Wojciech Stanisław Ligęza, Wisława Szymborska

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Obchodom Roku Szymborskiej towarzyszy wiele wspaniałych wydarzeń, a w ich centrum pozostaje to, co najważniejsze - poezja. 22 lutego na księgarskie półki trafił tom Wiersze wszystkie Wisławy Szymborskiej. Zbiór wierszy noblistki ukazał  się nakładem wydawnictwa Znak.

07.02.2023 Literaturoznawstwo

Tajemnica miłości romantycznej. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka

Autor/Redaktor: Danuta Danek

Książka to studium psychoanalityczne wnikające w tragiczne dzieje rodzinne Zygmunta Krasińskiego i w powiązaną z nimi, szczególną więź emocjonalną między poetą a Delfiną Potocką. Więź ta ukazana jest w kontekście rozważań autorki nad swoistością psychologiczną zjawiska tzw. miłości romantycznej, którego świadectwa znajdujemy w literaturze romantycznej i w biografiach jej twórców, a także na ogólniejszym tle wnoszonych przez autorkę tez poszerzających dotychczasowe spojrzenie na romantyzm. Zawiera także problematykę edytorską.

20.01.2023 Literaturoznawstwo

Miasto potencjalne. Warszawa w latach 1945-1980 w wybranych utworach prozy polskiej

Autor/Redaktor: Piotr Prachnio

Publikacja została poświęcona powojennej Warszawie z lat 1945–1980 oraz temu w jaki sposób uobecniła się ona w wybranych utworach Leopolda Tyrmanda, Stefana Kisielewskiego, Mirona Białoszewskiego, Pawła Hertza, Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Konwickiego i Edmunda Niziurskiego. 

Ostatnio dodane

14.03.2023 Literaturoznawstwo

Wizerunek wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku

Autorka monografii, Sabina Kowalczyk, pracuje w Katedrze Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na przejawach słowiańskich i chrześcijańskich wierzeń opisanych w dawnym piśmiennictwie, a także na staropolskich zielarstwie i przekazach dotyczących sytuacji ekstremalnych oraz dwudziestowiecznej autobiograficznej twórczości kobiet żyjących na terenie Warmii i Mazur.

11.02.2023 Literaturoznawstwo

Prace Literaturoznawcze 2022, nr 10

Czasopismo "Prace Literaturoznawcze" (40 pkt) powstało w 2013 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

30.01.2023 Językoznawstwo

Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura, tom 3, 2022

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Piotr Jan Kładoczny

Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. (...)

15.01.2023 Literaturoznawstwo

Mila Elin - Poezje i szkice o poezji

Poezje i szkice o poezji Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia. Utwory poprzedzono wstępem historycznoliterackim i opatrzono komentarzem filologicznym.

10.01.2023 Literaturoznawstwo

Maria Dąbrowska, Stanisław Stempowski: LISTY. TOM II. 1931-1944

Autor/Redaktor: Ewa Głębicka

Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa Głębicka. Redakcja naukowa Andrzej Piotr Lesiakowski

10.01.2023 Literaturoznawstwo

„Schreiben über Frauenbeziehungen Konstellationen, Räume, Texte" (Pisać o związkach między kobietami. Konstelacje, przestrzenie, teksty) pod redakcją Moniki Bednarczuk (UwB) i Justyny Górny (UW)

https://filologia.uwb.edu.pl/aktualnosci/nowy-tom-w-wydawnictwie-z-ii-poziomu-w-ramach-rid-wspolredagowany-przez-badaczke-z-wydzialu-filologicznego-510.html

09.01.2023 Literaturoznawstwo

MIĘDZY WILNEM, URALEM I PETERSBURGIEM. Asymetrie kulturowe, transfer wiedzy i polityka w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

Autor/Redaktor: Monika Bednarczuk

Autorka: Monika Bednarczuk – literaturoznawczyni, badaczka związków polityki z literaturą, zwłaszcza w okresie międzywojennym, kultury przełomu XVIII i XIX wieku, intymistyki i pisarstwa kobiet, a w ostatnim czasie również nurtów i środowisk ezoterycznych w PRL.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.