Biuletyn Polonistyczny
Nowości wydawniczych na stronie::
Sortuj według::

Promowane

16.12.2020 Literaturoznawstwo

Życie Norwida. Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety

Autor/Redaktor: Józef Franciszek Fert

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883), jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich. Niezwykle ważna i interesująca jest nie tylko jego wielostronna twórczość (rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka), w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale równie bogate życie poety, któremu w pierwszym rzędzie poświęcona jest ta książka, stanowiąca szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego i artystycznego.

08.12.2020 Literaturoznawstwo

Odessa, muzyka, literatura. Ukraińsko-polski transfer kulturowy

Autor/Redaktor: Weronika Biegluk-Leś, Jarosław Mariusz Ławski, Natalia Maliutina

Monografia obejmuje kulturowe znaczenia Odessy w różnych kontekstach.

25.10.2020 Literaturoznawstwo

U źródeł. Wybór prac o literaturze z okazji 70-lecia opolskiej polonistyki

Autor/Redaktor: Marek Ludwik Dybizbański, Adrian Gleń, Aneta Mazur, Maria Czesława Rowińska-Szczepaniak

Jubileuszowy rok akademicki Katedra Literatury Polskiej inicjuje wydaniem zbioru naukowych rozpraw autorstwa tych profesorów, którzy już odeszli.

Ostatnio dodane

23.01.2021 Inne

Reformacja z perspektywy Bielska i Białej

Autor/Redaktor: Aleksandra Ewa Banot, Ewelina Gajewska, Tomasz Markiewka

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

23.01.2021 Literaturoznawstwo

Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest

Autor/Redaktor: Marek Bernacki, Robert Pysz

Pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza; recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Tomasz Stępień.

23.01.2021 Literaturoznawstwo

Dom na pograniczu – Dom na pohraničí

Autor/Redaktor: Libor Pavera

Tom interdyscyplinarnych prac naukowych pod red. Libora Pavery. Recenzenci: prof. Ivo Pospìšil (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. Emil Tokarz (ATH).

14.12.2020 Inne

Towards rediscovery: LOCKDOWNS – Joanna Ciechanowska

Autor/Redaktor: Justyna Gorzkowicz

'Lockdowns' Joanny Ciechanowskiej to seria obrazów powstałych w okresie po ogłoszeniu pandemii wczesną wiosną 2020 roku jako odpowiedź artystki na sytuację przymusowego zamknięcia (cykl inicjuje również funkcjonowanie Blue Point Art Gallery, wirtualnej, trójwymiarowej galerii – przestrzeni wobec problemów i pytań stawianych przez tę sztukę nader komplementarnej). Justyna Gorzkowicz śledzi podstawowe wątki tego projektu artystycznego, zauważając, że jest to czas rewizji prywatnej historii artystki na równi z ponownym spojrzeniem na dostępne narzędzia ekspresji artystycznej (np. powracająca problematyka napięć między figuracją a abstrakcją). Płótna, podzielone na cztery mikrocykle, odpowiadają czterem kręgom bliskości czy, należałoby powiedzieć, oddalenia od świata w tym okresie (nieosiągalna daleka podróż, bardzo utrudniona podróż bliska, przewartościowany świat wewnętrzny, wreszcie relacje międzyludzkie z najbliższymi). Zostają one umieszczone przez Gorzkowicz z jednej strony w kontekście malarstwa współczesnego (również dawnego), z drugiej odniesione do najważniejszych kategorii humanistyki dwudziestowiecznej, głównie problematyki pamięci i kultury wizualnej.   Z recenzji dr. hab. Igora Piotrowskiego

11.12.2020 Literaturoznawstwo

"International Journal of Slavic Studies.Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture" (nr 2, 2020)

Autor/Redaktor: Bogdan Wojciech Trocha

Pismo skupia badaczy literatury i kultury popularnej krajów słowiańskich. Jest rozwinięciem i kontynuacją serii wydawniczych Fantastyczność-Cudowność wydawanej na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2009-2014 oraz Mitologizacje kultury wydawanych w latach 2013-2016.  

11.12.2020 Językoznawstwo

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2019

Autor/Redaktor: Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły, dla których pojęciem kluczowym jest dyskurs. Ta pojemna kategoria pozwala skupić się na różnorodnych aspektach zachowań językowych, akcentując nie tylko samą formę przekazu, lecz także jej właściwości i strategie wytwarzania w odniesieniu do sytuacji użycia w szeroko rozumianym kontekście komunikacyjnym. Znajduje to odzwierciedlenie w prezentowanych tu studiach, których autorzy na podstawie różnorodnych źródeł przyglądają się zarówno dyskursom w przeszłości, jak i wielorakim sposobom mówienia o przeszłości.

08.12.2020 Literaturoznawstwo

Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury

Autorzy: Jarosław Ławski Swietłana Musijenko Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-65696-20-5 Liczba stron: 640 Format: B5 Wydawnictwo Temida 2 Białystok

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.