Полонистический бюллетень
Издательских новостей на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

09.06.2021 Инне

Reassessing Communism. Concepts, Culture, and Society in Poland, 1944-1989

Автор/Редактор: Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Mrozik, Grzegorz Aleksander Wołowiec

Trzynastu badaczy podjęło się krytyki dominującej narracji o komunizmie w Polsce, proponując nowe analizy tego pojęcia, a także badając przejawy antykomunizmu. Publikacja jest wynikiem prac w ramach grantu NPRH (2013-2020) pod kierownictwem prof. Michała Głowińskiego. Grant był realizowany w Ośrodku Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN. 

06.05.2021 Литературоведение

Odmrażanie. Literatura w potrzebie. Studia pisarskie Tom I

Автор/Редактор: Inga Iwasiów

Odpowiedź na pytanie o ważność literatury nadaje książce znamiona poradnika, jednak porada, która zostanie przez nią udzielona ma specyficzny charakter. Przede wszystkim jest wieloznaczna – stosownie do wszystkich tych różnych, mających różne doświadczenia i motywy osób, które chcą pisać, piszą lub czytają.

06.05.2021 Литературоведение

Głosy sojuszników spraw kobiet. Pisma mężczyzn wspierających emancypację Polek w drugiej poł. XIX...

Автор/Редактор: Maciej Duda

Ponadpłciowe sojusznictwo, jego możliwo­ści i rodzaje, staje się głównym współczesnym i etycznym kontekstem zgromadzonych tu pism. 

Недавно добавленные

15.05.2021 Языкознание

The Multidimensionality of Translational Hermeneutics

Autorzy: Beata Piecychna Rok wydania: 2021 Numer ISBN: 978-83-65696-79-3 Liczba stron: 121

15.05.2021 Литературоведение

Humanistyka między narodami. Interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie,Jarosław Ławski (red.)Lucjan Suchanek (red.)

Autorzy: Jarosław Ławski (red.) Lucjan Suchanek (red.) Rok wydania: 2020 Numer ISBN: 978-83-65696-69-4 Liczba stron: 493

06.05.2021 Языкознание

PORADNIK: JAK MÓWIĆ I PISAĆ O GRUPACH NARAŻONYCH NA DYSKRYMINACJĘ Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja

Poradnik dla osób, które chcą pisać i mówić o grupach narażonych na dyskryminację w sposób trafny, inkluzywny i niepowielający stereotypów.

06.05.2021 Литературная история

Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz – Edycja – Objaśnienia

Автор/Редактор: Marek Skwara

Oddajemy do rąk Czytelników tom złożony ze Wstępu i krytycznej edycji jednego z kazań, które towarzyszyły koronacji jasnogórskiego obrazu Najświętszej Marii Panny w roku 1717.

06.05.2021 Языкознание

Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa

Автор/Редактор: Nina Pielacińska, Adrianna Weronika Seniów

Józefa Radzymińska była polską pisarką i jedną z ważniejszych działaczek Polonii argentyńskiej. Mimo że jej obfity, różnorodny genologicznie i tematycznie doro­bek literacki obejmuje ponad 70 utworów wydawanych w latach 1937–2002, jest to współcześnie postać nieznana szerokiemu gronu polskich czytelników i nie­mal nieobecna w nowszych opracowaniach historycznoliterackich.

06.05.2021 Языкознание

Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny. Studia

Автор/Редактор: Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

Opisane w książce zjawiska przekonują, że zasób frazeologiczny polszczyzny podlega dziś licznym przeobrażeniom.

06.05.2021 Языкознание

Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze

Автор/Редактор: Leonarda Mariak

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki  współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах