Polish Studies Bulletin

Instytucje partnerskie i współpracujące z "Biuletynem Polonistycznym"

INSTYTUCJE  PARTNERSKIE "Biuletynu Polonistycznego" i reprezentujący je REDAKTORZY-KOORDYNATORZY:

1.  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (wcześniej: Akademia Jana Długosza) w Częstochowie - Wydział Filologiczno-Historyczny - dr hab. Artur Żywiołek (a.zywiolek[at]ajd.czest.pl)

2.  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - dr Marta Milewska

3.  Akademia Pomorska w Słupsku - Wydział Filologiczno-Historyczny - dr hab. Anna Sobiecka

4.  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Wydział Humanistyczno-Społeczny - dr Tomasz Bielak

5. Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki, Wydział Filologiczny Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie (Lietuvos Edukologijos Universitetas) - doc. dr Krystyna Syrnicka

6. Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały - prof. Swietłana Musijenko

7. Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego - mgr Maria Długołęcka-Pietrzak (ikribl[at]wp.pl)

8. Katolicki Uniwersytet Lubelski - dr hab. Wiesław Pawlak

9. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki - Olesia Zadworniak (polonistyka.lviv.2016[at]gmail.com), Lesia Korol

10. Ośrodek Kultury Polskiej (Centre de Civilisation Polonaise), Université Paris-Sorbonne - Małgorzata Piermattei-Zakrzewska

11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - dr Agnieszka Mocyk (agnieszkamocyk[at]tlen.pl)

12. Uniwersytet Gdański - prof. UG dr hab. Maja Wojciechowska

13.  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr Aleksandra Gluba

14.  Uniwersytet Jagielloński - dr hab. Andrzej Juszczyk (a.juszczyk[at]uj.edu.pl)

15.  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - dr Magdalena Płusa (magda.plusa[at]gmail.com)

16. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - dr Małgorzata Burta (m.burta[at]uksw.edu.pl)

17. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -  dr hab. Alicja Dąbrowska

18. Uniwersytet Łódzki - dr Katarzyna Burska (kasiab1[at]poczta.onet.pl)

19. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - dr hab. Aleksandra Chomiuk (aleksandra[at]poczta.umcs.lublin.pl)

20. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - dr Magdalena Bizior-Dombrowska

21. Uniwersytet Opolski - dr hab. Marek Dybizbański (marek.dybizbanski[at]uni.opole.pl)

22. Uniwersytet Ostrawski (Ostravská univerzita) - PhDr. Simona Mizerova

23. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - dr Janusz Waligóra (jawa[at]up.krakow.pl)

24. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - dr Marcin Pliszka (marpli[at]op.pl)

25. Uniwersytet Rzeszowski - dr Wojciech Maryjka (wojciech.maryjka[at]gmail.com)

26. Uniwersytet Szczeciński - dr hab. Agnieszka Szczaus

27. Uniwersytet Śląski - mgr Agnieszka Wójtowicz-Zając (agnieszka-wojtowicz1[at]wp.pl), mgr Jan Zając (janek.jkz[at]gmail.com)

28. Uniwersytet w Białymstoku - dr Paweł Wojciechowski (p.wojciechowski[at]uwb.edu.pl)

29. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - dr hab. Grzegorz Igliński (grzegorz.iglinski[at]uwm.edu.pl)

30. Uniwersytet Warszawski - Wydział "Artes Liberales" - dr Przemysław Kaniecki (p.kaniecki[at]gmail.com)

31. Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki

32. Uniwersytet Wielkotyrnowski im. św. św Cyryla i Metodego - prof. Margreta Grigorova (margretag[at]yahoo.com)

33. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego - dr Irena Fedorowicz

34. Uniwersytet Wrocławski -  dr hab. Ewa Grzęda (ewagrzeda[at]o2.pl), dr Maciej Adamski, dr Małgorzata Misiak, mgr Tobiasz Papuczys, mgr Adam Flamma

35. Uniwersytet Zielonogórski - dr Magdalena Jurewicz-Nowak (m.jurewicz[at]ifp.uz.zgora.pl)

36. Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku - dr hab. Swietłana Suchariewa

37. Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie - dr Justyna Gorzkowicz

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE z "Biuletynem Polonistycznym":

1. Biblioteka Narodowa

2. Instytut Książki

3. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

4. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

5. Naukowo-Dydaktyczne Centrum Koordynacyjne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”

6. Ośrodek Badawczy Facta Ficta

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

8. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

 

23 lutego 2016 roku IBL PAN i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zawarło umowę ramową o współpracy przy wspólnych projektach dotyczących polonistyki zagranicznej, szczególnie przy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego" jako platformy służącej środowisku polonistycznemu w kraju i za granicą.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.