Biuletyn Polonistyczny
Ofert na stronie:
Sortuj według::

Promowane

20.07.2019
Gdańsk

Lektor języka polskiego dla obcokrajowców

Uniwersytet Gdański

Dyrektor Centrum Języków Obcych UG ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora języka polskiego dla obcokrajowców

20.07.2019
Warszawa

Asystent na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

20.07.2019
Kraków

ADIUNKT w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Uniwersytet Jagielloński

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Ostatnio dodane

07.11.2019
Kraków

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

03.11.2019
Łódź

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

OPIS STANOWISKA 1. Tworzenie planu wydawniczego czasopisma i nadzór nad terminową jego realizacją 2. Prowadzenie, obsługa procesu wydawniczego 3. Nadzór nad realizacją założeń programu Wsparcie dla czasopism naukowych 4. Monitorowanie wskaźników ważnych dla oceny czasopisma 5. Przekazywanie dokumentacji i materiałów do zeszytów czasopisma redaktorowi 6. Pozyskiwanie autorów, recenzentów i czytelników z ważnych ośrodków naukowych, zwłaszcza zagranicznych 7. Współpraca z tłumaczami, recenzentami, redaktorami i innymi uczestnikami procesu wydawniczego 8. Opracowywanie materiałów promocyjnych: notek do newsletterów i mediów społecznościowych 9. Prowadzenie profilu czasopisma w social mediach 10. Kontrola zgodności informacji o czasopiśmie w Internecie, tj. na stronach internetowych, bazach danych etc. 11. Aktualizacja baz potencjalnych autorów i recenzentów 12. Inicjowanie współpracy z bazami danych adekwatnymi do profilu czasopisma 13. Analiza potrzeb czasopisma odnośnie do wymogów MNiSW i ważnych baz danych

03.11.2019
Gdańsk

Specjalista ds. danych badawczych – Redaktor metadanych

Politechnika Gdańska

Zadania/Rola w zespole • Wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych Danych Badawczych • Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących otwartych danych badawczych • Opracowywanie zasobów danych badawczych i sprawdzanie pod względem zgodności ze standardami metadanych odpowiednich dla poszczególnych zasobów • Współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni • Współpraca zespołów badawczych w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi

03.11.2019
Białystok

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

03.11.2019
Tarnów

Starszy wykładowca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

I. Wymagania dodatkowe: Od kandydata na stanowisko starszego wykładowcy wymaga się: 1. Posiadania stopnia naukowego doktora z zakresu językoznawstwa oraz wykształcenia z zakresu filologii polskiej oraz filozofii. 2. Władania językiem polskim. 3. Przy przyjęciu preferowane będą osoby, które zadeklarują PWSZ jako pierwsze miejsce pracy.  

02.10.2019
Kraków

Specjalista ds. mediów społecznościowych

Muzeum Narodowe w Krakowie

OPIS STANOWISKA • zarządzanie stroną internetową Muzeum Narodowego w Krakowie (publikacja treści we współpracy z poszczególnymi oddziałami i koordynatorami projektów) • współpraca merytoryczna przy projektach związanych z nowymi mediami (strony www, aplikacje itp.) • zarządzanie kanałami Muzeum Narodowego w Krakowie w social mediach (FB, Instagram, LinkedIn), tworzenie harmonogramów publikacji adekwatnych do potrzeb promocyjnych Muzeum • pozyskiwanie materiałów od pracowników merytorycznych Muzeum • planowanie, prowadzenie i rozliczanie kampanii płatnych (Google Ads Manager, Facebook Ads) • planowanie kampanii promocyjnych poszczególnych wystaw i projektów w internecie • planowanie i publikacja newslettera Muzeum (Freshmail)

01.10.2019
Warszawa

Ekspert merytoryczny ds. języka polskiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. języka polskiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.