Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by::

Promoted

09.02.2020
Wrocław

Asystent naukowy / adiunkt w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć

Politechnika Wrocławska

Poszukujemy  językoznawców polskich do pracy na stanowisku asystenta naukowego lub adiunkta w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć, realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL

21.12.2019
Kraków

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce Nr ref: UP/ZKD/39/2019

20.12.2019
Kraków

Asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Polska Akademia Nauk

  Warunki stawiane kandydatom:

Recently added

16.01.2020
Frankfurt am Main

Pracownik naukowy w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Ordą

Pozycja pracownika naukowego (niem. Akademische/r Mitarbeiter/-in, Nr id. 1414-20-01) od 1.04.2020 do 31.03.2021. Oferta jest otwarta dla wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, w tym językoznawców i daje możliwość wypracowania sobie długoterminowego zatrudnienia w polsko-niemieckim projekcie badawczym zajmującym się powiązaniami polsko-niemieckich regionów przygranicznych.

16.01.2020
Warszawa

Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

The Institute of Literary Research PAN

CHC szuka kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pół etatu w CHC IBL PAN w ramach dwóch grantów europejskich (Horyzont 2020).

06.01.2020

Nauczyciel

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.  

21.12.2019
Warszawa

Adiunkt (koordynator projektów edukacyjnych) w Dziale Edukacji

Muzeum Narodowe w Warszawie

OPIS STANOWISKA • koordynowanie prac związanych z programem kulturalno-edukacyjnym dla Galerii Sztuki Starożytnej (udział w pracach zespołu projektowego, współpraca z innymi działami muzeum, odpowiedzialność za przebieg procedur administracyjnych i obieg dokumentacji finansowej), • nadzór i koordynacja zadań w zakresie oferty programowej Galerii poprzez ścieżki: wirtualną, edukacyjną, familijną, zaangażowania, obcojęzyczną, profesjonalną i specjalną. • nadzór merytoryczny nad lekcjami muzealnymi, oprowadzaniami, warsztatami i innymi zajęciami odbywającymi się w Galerii Sztuki Starożytnej, • opracowywanie wytycznych do lekcji muzealnych i oprowadzeń dotyczących sztuki starożytnej, • szkolenia edukatorów w zakresie sztuki starożytnej, w tym sprawdzanie scenariuszy i hospitacja zajęć, • opracowywanie druków, kart edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych dotyczących sztuki starożytnej, • opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom czasowym, • opracowywanie merytoryczne i koordynacja kursu historii sztuki „Wielcy twórcy”, • koordynacja prac nad utrzymaniem i rozbudową systemu audioprzewodników do galerii stałych i wystaw czasowych w Muzeum, • przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych, • przygotowywanie i procedowanie umów z partnerami zewnętrznymi, • porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,

21.12.2019
Warszawa

Starszy/a Specjalista/ka ds. Programów Naukowych

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Podstawowe obowiązki:

21.12.2019
Częstochowa

Asystent

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Literaturoznawstwa na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych.

20.12.2019
Kraków

Adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej

Uniwersytet Jagielloński

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki (w zakresie literaturoznawstwa)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.