Polish Studies Newsletter

Publications

New releases

Promoted

Literature studies 14.09.2021

Kryminalne światy przeszłości

Autor/Redaktor: Wolfgang Brylla, Marta Ruszczyńska

Niektórych, choć temat wielokrotnie był już podchwytywany i został odpowiednio naukowo opisany, może zdziwić informacja, że Stanisław Lem parał się również literaturą kryminalną. 

Anthropology of culture 16.06.2021

(Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Autor/Redaktor: Krystian Maciej Tomala, Barbara Lucyna Zwolińska

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja (Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali, będąca wynikiem ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej przez Pracownię Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 roku.

Others 09.06.2021

Reassessing Communism. Concepts, Culture, and Society in Poland, 1944-1989

Autor/Redaktor: Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Mrozik, Grzegorz Aleksander Wołowiec

The thirteen authors of this collective work undertook to articulate matter-of-fact critiques of the dominant narrative about communism in Poland while offering new analyses of the concept, and also examining the manifestations of anticommunism. Approaching communist ideas and practices, programs and their implementations, as an inseparable whole, they examine the issues of emancipation, upward social mobility, and changes in the cultural canon.

Recently added

Literature 18.10.2021

Poezje

Autor/Redaktor: Justyna Beata Bajda, Jerzy Guranowski

Nakładem wydawnictwa Austeria ukazał się reprint młodzieńczych tomików wierszy Jerzego Guranowskiego z roku 1912 i 1913. Przypomniana została postać literata popularnego w kręgach warszawskiej bohemy, stałego bywalca kawiarni Udziałowa, gdzie spotykali się pisarze z kręgu Młodej Polski, autora recenzji teatralnych i filmowych oraz satyryka i publicysty współpracującego z wieloma pismami.

Literature studies 17.10.2021

Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie

Autor/Redaktor: Jan A. Choroszy

W nowym tomie Biblioteki Vincenzowskiej zgromadzono różnorodne teksty, odzwierciedlające najważniejsze nurty badań nad dziełem autora Połoniny.

Literature studies 17.10.2021

Wzór nieznany: Stanisław Vincenz a muzyka

Autor/Redaktor: Jakub Żmidziński

Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka jest próbą rekonstrukcji "filozofii muzyki" jednego z najbardziej oryginalnych prozaików polskich XX wieku. Urodzony w 1888 roku u podnóża Karpat Wschodnich, znany jako piewca Huculszczyzny, kojarzony z tematyką żydowską i górską, autor dziesiątków esejów poświęconych kulturze antycznej Grecji, Dantemu i literaturze europejskiej, przez całe życie był oddanym miłośnikiem muzyki. Był nie tylko wrażliwym melomanem, ale i oryginalnym myślicielem, który tematyce muzycznej poświęcił w swoim pisarstwie sporo miejsca. Aby zrekonstruować świat jego muzycznych odczuć i refleksji, autor książki korzystał ze wszystkich opublikowanych tekstów Vincenza, a także z bogatej literatury przedmiotu, niemal wszędzie znajdując interesujące wzmianki i tropy, które – o czym przekonuje w udokumentowanym wywodzie – ostatecznie złożyły się na spójną całość.

Literature 29.09.2021

Piętnaście czarnych sukienek

"Piętnaście czarnych sukienek" to kryminał autorstwa studentów I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikacja powstała w ramach zajęć z twórczego pisania, które w zeszłym roku akademickim (2020/2021) prowadziła pani prof. Monika Kaczor.

Linguistics 14.09.2021

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego, tom 2

Autor/Redaktor: Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego to dwutomowe dzieło, które powstało w ramach mecenatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jako projekt nr 0063/FNiTP/H11/80/2012 pod nazwą: Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50. wykładach. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.