Polish Studies Newsletter

Publications

New releases

Recently added

Literature studies 16.01.2022

Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę... Tradycje literackie i kulturowe w tekstach polskiej sceny muzycznej XX i XXI wieku

Autor/Redaktor: Adam Regiewicz, Maciej Szargot

Praca jest poświęcona obecności tradycji literackiej w polskich piosenkach XX i XXI wieku. Odwołują się do niej reprezentanci nurtów o większych ambicjach: rocka, muzyki alternatywnej, piosenki literackiej, autorskiej, kabaretowej. 

Literature studies 04.01.2022

Tom 7 (2021): Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Małgorzata Mikołajczak, Aneta Narolska, Radosław Sztyber

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Filologii Polskiej".

Literature studies 28.11.2021

Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej, tom 3: Wybitne postaci kobiece

Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej, tom 3: Wybitne postaci kobiece, red. Anna Janicka, Ewa Rogalewska, Violetta Wejs-Milewska, Białystok–Warszawa 2021, 712 s. + 16 s. wkł. ilustr., ISBN 978-83-8229-172-8                   Trzeci tom pracy zbiorowej Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej z jednej strony stanowi kontynuację dwu poprzednich edycji poświęconych aktywności politycznej i kulturalnej wychodźstwa niepodległego po 1939 r., z drugiej zaś uzupełnia je i wzbogaca o wyraźnie sprofilowaną tematykę, co poniekąd wyjaśnia podtytuł Wybitne postaci kobiece.  

Literature studies 22.11.2021

Między "Sterem" lwowskim i warszawskim. Działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej

Autor/Redaktor: Agata Dorota Zawiszewska

Zbiór szkiców zebranych w niniejszym tomie stanowi środkową część „trylogii” prezentują­cej aktywność „hetmanki” polskich sufrażystek Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz skupionych wokół niej społeczniczek warszawskich, które na przełomie xix i xx wieku wykorzystywały eman­cypacyjne hasło równych praw „bez różnicy płci” dla kamuflowania innych rodzajów działalności, na przykład oświatowej, zawodowej, samopomo­cowej, spółdzielczej, narodowej

Literature studies 18.11.2021

Studia o "Królu-Duchu" pod red. nauk. Michała Kuziaka i Jarosława Ławskiego

Kraków 2020 ISBN: 978-83-7624-155-595

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.