Polish Studies Newsletter

Publications

Journals

New releases

Promoted

Literature 06.03.2023

„Wiersze wszystkie” Wisławy Szymborskiej

Autor/Redaktor: Wojciech Stanisław Ligęza, Wisława Szymborska

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Obchodom Roku Szymborskiej towarzyszy wiele wspaniałych wydarzeń, a w ich centrum pozostaje to, co najważniejsze - poezja. 22 lutego na księgarskie półki trafił tom Wiersze wszystkie Wisławy Szymborskiej. Zbiór wierszy noblistki ukazał  się nakładem wydawnictwa Znak.

Literature studies 07.02.2023

Tajemnica miłości romantycznej. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka

Autor/Redaktor: Danuta Danek

Książka to studium psychoanalityczne wnikające w tragiczne dzieje rodzinne Zygmunta Krasińskiego i w powiązaną z nimi, szczególną więź emocjonalną między poetą a Delfiną Potocką. Więź ta ukazana jest w kontekście rozważań autorki nad swoistością psychologiczną zjawiska tzw. miłości romantycznej, którego świadectwa znajdujemy w literaturze romantycznej i w biografiach jej twórców, a także na ogólniejszym tle wnoszonych przez autorkę tez poszerzających dotychczasowe spojrzenie na romantyzm. Zawiera także problematykę edytorską.

Literature studies 20.01.2023

Miasto potencjalne. Warszawa w latach 1945-1980 w wybranych utworach prozy polskiej

Autor/Redaktor: Piotr Prachnio

Publikacja została poświęcona powojennej Warszawie z lat 1945–1980 oraz temu w jaki sposób uobecniła się ona w wybranych utworach Leopolda Tyrmanda, Stefana Kisielewskiego, Mirona Białoszewskiego, Pawła Hertza, Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Konwickiego i Edmunda Niziurskiego. 

Recently added

Literature 16.05.2023

Maria Komornicka, Xięga poezji idyllicznej, oprac. Barbara Stelingowska

Xięga poezji idyllicznej Marii Komornickiej/Piotra Odmieńca Własta to pierwszy w całości opublikowany zbiór wszystkich rękopiśmiennych tekstów poetki powstałych w Grabowie w latach 1917-1927. 550-stronicowa Xięga zawiera 260 utworów opatrzonych aparatem krytycznym i Posłowiem. Ukazała się w Warszawie w 2023 roku, jej wydawcą jest Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Tom został sfinansowany dzięki staraniom i zaangażowaniu Rodu Komornickich.

Literature studies 14.03.2023

Wizerunek wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku

Autorka monografii, Sabina Kowalczyk, pracuje w Katedrze Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na przejawach słowiańskich i chrześcijańskich wierzeń opisanych w dawnym piśmiennictwie, a także na staropolskich zielarstwie i przekazach dotyczących sytuacji ekstremalnych oraz dwudziestowiecznej autobiograficznej twórczości kobiet żyjących na terenie Warmii i Mazur.

Literature studies 11.02.2023

Prace Literaturoznawcze 2022, nr 10

Czasopismo "Prace Literaturoznawcze" (40 pkt) powstało w 2013 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Linguistics 30.01.2023

Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura, tom 3, 2022

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Piotr Jan Kładoczny

Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. (...)

Literature studies 15.01.2023

Mila Elin - Poezje i szkice o poezji

Poezje i szkice o poezji Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia. Utwory poprzedzono wstępem historycznoliterackim i opatrzono komentarzem filologicznym.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.