Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by:

Promoted

02.05.2020
Warszawa

Nabór do Szkoły Doktorskiej Anthropos

stationary Polska Akademia Nauk

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

02.05.2020

Otwarty dostęp, prawo autorskie i licencje Creative Commons – szkolenie

online Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Bezpłatne szkolenie dla redakcji czasopism naukowych.

Recently added

24.02.2020
Warszawa

Metody cyfrowe w literaturoznawstwie / warsztaty

The Institute of Literary Research PAN

Celem warsztatów jest prezentacja metod cyfrowych w literaturoznawstwie na podstawie ogólnodostępnego systemu LEM (Literacki Eksplorator Maszynowy), stworzonego przez CLARIN-PL we współpracy z IBL PAN. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne badań cyfrowych i nauczą się samodzielnie wykonywać podstawowe operacje pozwalające przygotować korpus tekstów do interpretacji.

22.11.2019
Warszawa

The Doctoral School of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

stationary Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Since 2019/2020, recruitment for studies in the literary sciences discipline has taken place as a recruitment to the Doctoral School Of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UCSW).

22.11.2019
Warszawa

Filologia polska - studia magisterskie (stacjonarne)

stationary The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW

Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska pozwala pogłębić wiedzę w zakresie historii literatury, zwłaszcza najnowszej, metodologii badań literackich i językowych. Umożliwia doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także intensywny rozwój w ramach wybranej przez siebie specjalności. Program stwarza możliwość łączenia studiów z praktyką zawodową lub dodatkowymi studiami na innych kierunkach i uczelniach europejskich. Pozwala zdobywać doświadczenia w pracy artystycznej i dziennikarskiej.

22.11.2019
Warszawa

Polish philology - undergraduate (full-time) studies

stationary The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW

The Polish philology studies program includes knowledge of  history and theory of literature as well as knowledge of language. There are numerous classes to choose from, devoted to  film, theater, editing, contemporary literature, language communication and more. Students can acquire basic humanistic knowledge, broaden their horizons and develop the intellectual work skills necessary in many historical, social and artistic disciplines. They can participate in specialized classes, the completion of which is confirmed by an entry in the diploma.

22.11.2019
Warszawa

Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

extramural studies Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunkówhumanistycznych do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego.

22.11.2019
Warszawa

Postgraduate Contemporary Editing Study at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (CSWU)

extramural studies The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW

The goal of the Postgraduate Contemporary Editing Study CSWU is to learn how to edit and revise texts, publish them in electronic form as e-books, on websites, administrative, state, governmental or private panels, in magazines, as well as prepare scientific papers and any documents.

22.11.2019
Warszawa

The School of Polish Language and Culture for Foreigners

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

___

10.11.2019
Kraków

I warsztaty projektu eFontes: Reprezentatywność: gatunki i funkcje

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku odbędzie się w Krakowie I edycja warsztatów realizowanego w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN ze środków NPRH projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.