Polish Studies Bulletin

Institutions

institutions per page:
Sort by:
10.11.2019

Wydział Literatury i Języków Obcych (Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne) UNITO

Parent institution: University of Turin (Università degli studi di Torino)

---

10.11.2019

Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate UNIBA

Parent institution: University of Bari Aldo Moro (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

---

10.11.2019

University of Bari Aldo Moro (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

Uczelnia wyższa, założona w 1925 roku, o charakterze interdyscyplinarnym, dająca możliwość podjęcia studiów na dwudziestu czterech wydziałach.

09.11.2019

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica UNIPI

Parent institution: The University of Pisa (Università di Pisa)

---

09.11.2019

The University of Pisa (Università di Pisa)

---

09.11.2019

Dipartimento di Studi linguistici e letterari USP

Parent institution: Uniwersytet Padewski (Università degli Studi di Padova)

___

09.11.2019

Katedra Polonistyki, Instytut Slawistyki, Wydział Neofilologii (Dipartimento di Lingue e Culture Moderne) UNIGE

Parent institution: University of Genoa

Katedra Polonistyki w Genui powstała w 1971 roku z inicjatywy Prof. Sante Graciottiego. Jej pierwszym Dyrektorem był Prof. Pietro Marchesani. Od 2011 r. funkcję tę pełni Prof. Laura Quercioli.

09.11.2019

Post-Dependence Studies Centre

Post-Dependence Studies Centre is inter-university research network established in May, 2009.

09.11.2019

University of Genoa

Publiczny uniwersytet w Genui, założony w 1481 roku.

09.11.2019

Wydział Języków Obcych (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne) UNIBO

Parent institution: The University of Bologna

Polonistyka na uniwersytecie w Bolonii powstała w 1999 r. w ramach slawistyki, gdy postanowiono uzupełnić ofertę języków słowiańskich o jeden język zachodnio-słowiański. Uruchomiono wtedy czteroletni kurs „Języka i literatury polskiej” zgodnie z ówczesnym systemem uniwersyteckim.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.