Polish Studies Newsletter

Institutions

institutions per page:
Sort by:
15.02.2024

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany 11 maja 1946 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 

20.04.2022

School of Russian and Euroasian Studies 俄罗斯东欧中亚学院 SISU

Parent institution: Shanghai International Studies University 上海外国语大学

Historia Szanghajskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych rozpoczyna się w grudniu 1949 roku wraz z założeniem Szanghajskiej Szkoły Języka Rosyjskiego przy Wschodniochińskim Uniwersytecie Rewolucji Ludowej. Była to jedna z pierwszych szkół wyższych w Chinach dedykowanych nauczaniu języków obcych. Począwszy od roku 1994 uczelnia działa pod nazwą Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych. W ciągu 70 lat Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych przekształcił się ze szkoły języka rosyjskiego w multidyscyplinarny, międzynarodowy uniwersytet. Obecnie SUSM realizuje 3 narodowe dyscypliny kluczowe, 6 szanghajskich dyscyplin wiodących, 10 narodowych wyróżnionych specjalności oraz narodową platformę edukacyjną dla języków europejskich.

09.01.2022

Katedra Polonistyki i Przekładu, Wydział Filologii i Dziennikarstwa VNU

Parent institution: Lesya Ukrainka Eastern European National University

Wcześniej: Katedra Filologii Słowiańskiej 

06.01.2022

Instytut Slawistyki (Seminar für Slavistik), Wydział Lingwistyki Literaturo- i Kulturoznawstwa UR

Parent institution: Universität Regensburg

Slawistyka, z której w późniejszych latach wyłoniły się poszczególne filologie słowiańskie, w tym Filologia Polska, wchodziła w skład Wydziału Filozoficznego już od pierwszych lat istnienia Uniwersytetu w Ratyzbonie, założonego w 1962 roku, a rozpoczynającego działalność dydaktyczną w 1967 roku. Wówczas prowadzącym zajęcia naukowe na ówczesnej Filologii Słowiańskiej był  profesor Karl-Heinz Pollok.

01.02.2021

Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki Państwowej Wyższej Uczelni "Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny" DN

Parent institution: Państwowa Wyższa Uczelnia "Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny"

W grudniu 2020 na Donbaskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym otwarto Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki z udziałem Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Jana Cichockiego.

15.03.2020

Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki LUNIF

Parent institution: Ivan Franko National University of Lviv

-

28.12.2019

Sekcja Polonistyczna, Wydział Filologii (Facultad de Filología) UCM

Parent institution: Uniwersytet Complutense w Madrycie

Najstarsza uczelnia Madrytu, Universidad Complutense cieszy się wielowiekową tradycją. Studia Slawistyczne zostały rozpoczęte w roku 1991 przez wielką postać, panią dr. hab. Gabrielę Makowiecką, urodzoną w Zakopanem. Od samego początku polish studies miały szczególną ważność, realizowano projekty badawcze związane z polsko-hiszpańskimi stosunkami literackimi.

28.12.2019

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej VDU

Parent institution: Vytautas Magnus University

Pierwsza powojenna polonistyka w Wilnie założona w 1961 r. Obecnie są w niej realizowane 4-letnie polonistyczne studia pierwszego stopnia.

28.12.2019

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego, Narodowy Uniwersytet "Akademia Kijowsko-Mohylańska"

Katedra kształci filologów, specjalistów w dziedzinie językoznawstwa komparatywnego, historyczno-porównawczego i słowiańskiego. Równolegle zapewnia naukę praktycznego języka polskiego na poziomie A.1. dla studentów wszystkich wydziałów w ramach studiów licencjackich i magisterskich, w tym dla studentów historii w ramach Programu Warszawskiego.

28.12.2019

Dział Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa im. Aleksandra Potebni UAN

Parent institution: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Dział Języków Słowiańskich w Instytucie Językoznawstwa jest jednostką naukową w składzie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, która powstała w r 1930. Dokładną informację o niej można znaleźć na stronie: http://www.inmo.org.ua/history.html.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.