Polish Studies Bulletin

Institutions

institutions per page:
Sort by:
24.01.2020

Fundacja Kultury Paryskiej

--

14.01.2020

The Roztocze National Park

  ___________________________

28.12.2019

Sekcja Polonistyczna, Wydział Filologii (Facultad de Filología) UCM

Parent institution: Uniwersytet Complutense w Madrycie

Najstarsza uczelnia Madrytu, Universidad Complutense cieszy się wielowiekową tradycją. Studia Slawistyczne zostały rozpoczęte w roku 1991 przez wielką postać, panią dr. hab. Gabrielę Makowiecką, urodzoną w Zakopanem. Od samego początku polish studies miały szczególną ważność, realizowano projekty badawcze związane z polsko-hiszpańskimi stosunkami literackimi.

28.12.2019

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej VDU

Parent institution: Vytautas Magnus University

Pierwsza powojenna polonistyka w Wilnie założona w 1961 r. Obecnie są w niej realizowane 4-letnie polonistyczne studia pierwszego stopnia.

28.12.2019

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego, Narodowy Uniwersytet "Akademia Kijowsko-Mohylańska"

Katedra kształci filologów, specjalistów w dziedzinie językoznawstwa komparatywnego, historyczno-porównawczego i słowiańskiego. Równolegle zapewnia naukę praktycznego języka polskiego na poziomie A.1. dla studentów wszystkich wydziałów w ramach studiów licencjackich i magisterskich, w tym dla studentów historii w ramach Programu Warszawskiego.

28.12.2019

Dział Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa im. Aleksandra Potebni UAN

Parent institution: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Dział Języków Słowiańskich w Instytucie Językoznawstwa jest jednostką naukową w składzie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, która powstała w r 1930. Dokładną informację o niej można znaleźć na stronie: http://www.inmo.org.ua/history.html.

23.12.2019

Faculty of Humanities UŚ

Parent institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny jest największym wydziałem Uniwersytetu Śląskiego zarówno pod względem liczby pracowników naukowych, jak i studentów kształcących się w trybie stacjonarnym.

23.12.2019

Centre for Philosophical Research

Ośrodek Badań Filozoficznych – stowarzyszenie łączące naukowców zajmujących się filozofią i naukami społecznymi – powstał w roku 2005 z inicjatywy grupy doktorantów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

21.12.2019

Instytut Pileckiego

Instytut Pileckiego służy upamiętnianiu, dokumentowaniu i badaniu historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich.

15.12.2019

Katedra Języków Słowiańskich (Filozofická fakulta, Katedra slovanských jazykov) UMB

Parent institution: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Polonistyka na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy powstała w 1997 r. - jest najmłodszą polonistyką na Słowacji. Studenci UMB jako jedyni spośród polonistów na Słowacji mają dostęp do specjalistycznych pracowni do nauczania tłumaczenia konferencyjnego, konsekutywnego i symultanicznego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.