Polish Studies Newsletter

Institutions

institutions per page:
Sort by:
15.06.2021

Fundacja Sztuki Współczesnej – In Situ

Fundacja Sztuki Współczesnej – In Situ to fundacja wspierająca szeroko rozumianą działalność artystyczną oraz edukacyjną,  założona w 2004 roku w Podkowie Leśnej. We wrześniu 2012 roku przeniesiono główną siedzibę z Warszawy do Sokołowska.

15.06.2021

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie, udostępnianie i promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. 

09.06.2021

CEU Press

____________________

12.05.2021

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Nie daj się nudzie"

___________________

10.05.2021

Polskie Towarzystwo Historyczne

Uworzone w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe, po 1925 stało się towarzystwem ogólnopolskim. Popularyzuje historię powszechną, dzieje Polski i poszczególnych miast oraz regionów. 

10.05.2021

Zbiory Fonograficzne IS PAN ISPAN

Parent institution: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Zbiory Fonograficzne IS PAN to najstarsza i największa w Polsce i na świecie kolekcja dokumentalnych nagrań polskiej muzyki tradycyjnej. Zbiory Fonograficzne kontynuują bezpośrednio prace i dokumentację nieistniejących już placówek międzywojennych, zwłaszcza Regionalnego Archiwum Fonograficznego powstałego w 1930 r. na Uniwersytecie Poznańskim.

10.05.2021

Fundacja "Akademia Humanistyczna"

Fundację powołano do życia w październiku 2000 roku w przekonaniu o szczególnie doniosłej roli, którą ma do spełnienia humanistyka polska w procesie integracji europejskiej. 

09.05.2021

Polskie Towarzystwo Archiwalne

_______________

09.05.2021

Association des Centres culturels de rencontre

-

09.05.2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

-

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.