Полонистический бюллетень

Учреждения

Учреждений на сайте:
Сортировать по:
24.09.2021

Wydział Sztuki PWSZ w Tarnowie

Первостепенное учреждение: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

______________________

19.09.2021

Fundacja Wolność i Demokracja

-

19.09.2021

Instytut Literatury

Instytut Literatury to narodowa instytucja kultury powołana w lutym 2019 roku. Głównym zadaniem jest wspieranie twórców literatury niekomercyjnej, którym trudno zaistnieć na współczesnym rynku książki. Ponadto pomaga czytelnikom w towarzyszeniu współczesnej twórczości, działając na rzecz rozwijania ich kompetencji kulturowych i zachęcając do głębszej, samodzielnej lektury wysokoartystycznej prozy i poezji.

14.09.2021

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

_______________________

12.07.2021

University of Groningen Press

University of Groningen Press (UGP) supports editors and authors in starting and publishing digital academic journals or books. Through this service UGP aims to use its experience in digitally publishing and hosting journals and books to support editors and authors associated with the University of Groningen.

22.06.2021

Mazowiecki Instytut Kultury

-

21.06.2021

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

-

17.06.2021

Bar-Ilan University

___________________________

15.06.2021

Fundacja Sztuki Współczesnej – In Situ

Fundacja Sztuki Współczesnej – In Situ to fundacja wspierająca szeroko rozumianą działalność artystyczną oraz edukacyjną,  założona w 2004 roku w Podkowie Leśnej. We wrześniu 2012 roku przeniesiono główną siedzibę z Warszawy do Sokołowska.

15.06.2021

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie, udostępnianie i promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах