Полонистический бюллетень
Проектов на сайте:
Сортировать по

Продвигаемое

14.07.2024

Zapomniane pisarki polskie – odkrywanie utraconej historii

Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne | Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka | Archeologia | Literaturoznawstwo | Historia Uniwersytet w Siedlcach

To projekt realizowany na Uniwersytecie w Siedlcach, który udostępnia zdigitalizowane zasoby kultury w internecie, projekt, którego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz popularyzacja w społeczeństwie sylwetek zapomnianych pisarek polskich, ukazanie ich miejsca w literaturze, kulturze, społeczeństwie, a także w pamięci zbiorowej, również promowanie badań humanistycznych w otoczeniu zewnętrznym oraz wkładu polskich pisarek w dzieje regionu, kraju, w literaturę, kulturę, edukację, naukę, tradycję narodową, czy tożsamość.

15.05.2024

Młode słowa i nowe trendy. Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży – wchodzisz i wiesz!

To projekt realizowany przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe wraz z partnerami, mający na celu profesjonalną modernizację strony internetowej Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz działania promocyjne i popularnonaukowe (w tym wykłady, warsztaty, podcasty/audycje), skierowane do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych (rodzice, pedagodzy, seniorzy), a także profesjonalistów (w tym obcokrajowców).

13.05.2024

Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata

Literaturoznawstwo Институт литературных исследований PAN

Konsekwencje psychologiczne i społeczne problemów współczesnego świata, w tym pandemii Covid-19 i wojen, wpłynęły na kształtowanie nowego podejścia do jednostki, mierzącej się z poczuciem społecznej izolacji, wykluczenia i osamotnienia, w świecie niejasnym, niezrozumiałym, wymagającym nadawania znaczeń na nowo. Na samotność szczególnie narażone są osoby starsze i niepełnosprawne, ale także osoby młode. Towarzyszy temu wzrost świadomości ekologicznej i kształtowanie nowego podejścia wobec przyrody (jak chociażby wobec katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku), a także głębszy namysł nad usuwaniem barier technologicznych i architektonicznych. Wykorzystanie dostępnego zaplecza badawczego humanistów oraz rozpoznań już przez nich dokonanych pozwala szukać odpowiedzi na te problemy współczesności w skoncentrowaniu się na podmiotowości i indywidualności człowieka, na odzyskaniu więzi, kontaktów międzyludzkich i poczucia tożsamości oraz na poszanowaniu zasad otwartości (open access), dostępności (accessibility) i inkluzywności w otaczającym świecie.

Недавно добавленные

16.06.2024

Warszawa i Ryga w piosence na lekcjach języka polskiego jako obcego

Literaturoznawstwo Институт литературных исследований PAN

Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych studentów oraz kompetencji dydaktycznych lektorów i wykładowców języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Łotewskiego z wykorzystaniem piosenek o Warszawie i Rydze w języku polskim. 

16.11.2023

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka

Literaturoznawstwo Centrum Polonistyczne, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego UWil | Katedra Języka i Literatury Polskiej, Wydział Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych (Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali) UniRoma1 | Instytut Polski w Rzymie (Istituto Polacco di Roma) | Katedra Polonistyki i Przekładu, Wydział Filologii i Dziennikarstwa VNU | Stacja Naukowa PAN w Rzymie PAN | Институт литературных исследований PAN

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka to projekt, którego celem jest zachęcenie studentów kierunków filologicznych, a także kandydatów na studia do zainteresowania się językiem polskim, polską kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej poezji polskiej.

03.11.2023

Odkrywanie dziedzictwa: Krystyna Bednarczyk (1923–2011) – polska poetka współzałożycielka Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie

Kulturoznawstwo | Literaturoznawstwo Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO

Projekt Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, realizowany w głównej mierze przez Ośrodek Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej (OBeDeP) działający przy Związku, wykracza poza aspekt czysto badawczy. Jego celem jest zgłębienie wiedzy na temat emigracyjnego dziedzictwa Krystyny Bednarczyk oraz londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, ale także utrwalenie dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz wśród społeczności lokalnej. Istotnym elementem projektu jest także promowanie wiedzy z zakresu tożsamości mniejszości etnicznych oraz roli kobiet w kulturze i społeczeństwie.

26.07.2023

Donne in poesia: o europejski kanon współczesnej poezji kobiet 1989-2022

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa Katedra Języka i Literatury Polskiej, Wydział Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych (Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali) UniRoma1

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na współczesną europejską poezję pisaną przez kobiety od 1989 roku do dnia dzisiejszego, w celu sporządzenia wstępnej mapy, której nadal brakuje w krajowym i międzynarodowym krajobrazie krytycznym. Naukowcy i naukowczynie specjalizujący się w różnych tradycjach językowych i literackich - portugalskiej, hiszpańskiej, włoskiej, greckiej, francuskiej, niemieckiej, polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej - zagłębią się w konteksty i kulturowe pola odniesienia w celu wstępnego rozpoznania najważniejszych kobiecych głosów poetyckich i porównają wyniki swoich badań w swoich dziedzinach.  

25.07.2023

Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczość w literaturze polskiej po 1918 roku

Literaturoznawstwo Uniwersytet Jagielloński

Celem projektu jest napisanie historii przekładu literackiego w Polsce po 1918 roku, czyli po odzyskaniu niepodległości. Ostatni wiek naprawdę nazwać można stuleciem przekładu: skala i zakres literatury tłumaczonej są w tym czasie ogromne, a kulturowa rola przekładu w rozwoju polskiej nowoczesności, w literaturze, ale i w szerszym kontekście kultury – potężna. Z pewnością zasługuje ona na opisanie i analizę, tymczasem, co dziwne, nikt dotąd nie podjął się tego zadania. Celem naszych badań jest wypełnienie tej luki w panoramie polskiej kultury nowoczesnej.

11.04.2023

Letnia Szkoła Międzynarodowych Studiów Polskich

Literaturoznawstwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

LETNIA SZKOŁA MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW POLSKICH (pałac w Dębinie, 19-25.03.2023) to jedna z 30 tygodniowych letnich szkół, które w roku 2023 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotował dla uniwersyteckich partnerów z Ukrainy. Celem spotkania była nie tylko prezentacja elementów najnowszych badań i projektów realizowanych przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ale również integracja środowiska polonistyki międzynarodowej, która prowadzić ma do zacienienia współpracy oraz dalszej internacjonalizacji struktur szkolnictwa wyższego obu krajów. 

06.01.2023

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie | Институт литературных исследований PAN

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii. Planujemy wykłady i warsztaty dla studentów (przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах