Biuletyn Polonistyczny

FAQ

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W „BIULETYNIE POLONISTYCZNYM”

1. W jaki sposób można wyszukiwać informacje w "Biuletynie Polonistycznym"?

REDAGOWANIE "BIULETYNU POLONISTYCZNEGO"

1. Kim są Redaktorzy-koordynatorzy "Biuletynu Polonistycznego"?

2. Jak zostać Redaktorem-koordynatorem "Biuletynu Polonistycznego"?

3. Czy można przesyłać informacje do wprowadzenia bezpośrednio do Redakcji "Biuletynu"?

Co oznacza numer OPI ID przy nazwisku osoby?


WYSZUKIWANIE INFORMACJI W „BIULETYNIE POLONISTYCZNYM”

1. W jaki sposób można wyszukiwać informacje w "Biuletynie Polonistycznym"?

Istnieją co najmniej trzy sposoby wyszukiwania informacji w „Biuletynie Polonistycznym”:

1) poprzez wpisanie wybranego słowa w wyszukiwarce opatrzonej lupą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) poprzez skorzystanie z wyszukiwarki właściwej dla danego działu (modułu) „Biuletynu Polonistycznego”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) poprzez przejście między treściami połączonymi ze sobą systemem linków:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład:

Osoby zainteresowane zagadnieniami dydaktyki mogą:

ad. 1) wpisać w wyszukiwarce u góry strony słowo dydaktyka. Po kliknięciu na lupę otrzymają widok wyszukiwarki ogólnej oraz listę z WSZYSTKIMI treściami dotyczącymi wpisanego słowa: tymi, w których treści występuje to słowo i które dotyczą dziedziny dydaktyki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli interesują nas konkretne kategorie informacji (np. publikacje: Nowości wydawnicze, Czasopisma i  Numery czasopism), możemy zaznaczyć je na tej liście i kliknąć przycisk Wyszukaj – wówczas otrzymamy listę wyników według zawężonych kryteriów wyszukiwania.

ad. 2) Jeśli chcemy np. wyszukać wydarzenia dotyczące dydaktyki, po wejściu w moduł Wydarzenia możemy wpisać słowo dydaktyka w polu Słowa kluczowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wyszukaniu słowa kluczowego wyświetlają nam się WSZYSTKIE wydarzenia opatrzone tym słowem. I tu możemy jednak zawęzić kryteria wyszukiwania i dopisać w wyszukiwarce (lub wybrać z rozwijanej listy wyboru):

  • Instytucję organizującą wydarzenie,
  • Wpisać nazwę szukanego wydarzenia (lub jej fragment),
  • Szukać wydarzenia skierowanego do konkretnej grupy docelowej (np. doktorantów),
  • Szukać konkretnej kategorii wydarzeń (np. konferencji lub wykładów),
  • Zawęzić wyszukiwanie do konkretnego miasta lub województwa,
  • Określić  konkretny przedział dat dla wydarzeń,
  • Wybrać tylko wydarzenia minione lub przyszłe.

Analogicznie wyszukuje się informacje w innych działach (modułach) „Biuletynu”. Każdy z nich ma osobną wyszukiwarkę z właściwymi dla niego kryteriami wyszukiwania.

ad. 3) Wszystkie treści w „Biuletynie Polonistycznym” powiązane są ze sobą systemem linków. Dla osób zainteresowanych konkretnym zagadnieniem (w naszym przypadku dydaktyką), ważne może być również indywidualne zgłębienie tematu, możliwość prześledzenia powiązań, przejścia własnej podróży po zasobach portalu.

Jeśli np. interesuje nas konkretne wydarzenie poświęcone dydaktyce, cenne jest wyświetlenie w kolumnie po prawej stronie wydarzeń o zbliżonej tematyce, które mogą nas zainteresować. Możemy również przejść do innych wydarzeń w Lublinie lub do wszystkich informacji na temat instytucji organizującej (tutaj Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dodatkowych informacjach dotyczących wydarzenia, znajdujących się na dole opisu, podane są inne słowa kluczowe, sugerujące nam inne kierunki poszukiwań.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości modułów zawiera Podręcznik użytkownika, dostępny pod adresem: http://wiki.biuletynpolonistyczny.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAGOWANIE "BIULETYNU POLONISTYCZNEGO"

1. Kim są Redaktorzy-koordynatorzy "Biuletynu Polonistycznego"?

Redaktor-koordynator to przedstawiciel instytucji naukowej (uczelni, ośrodka badawczego, instytucji lub organizacji kultury), który przyjął na siebie odpowiedzialność za uzupełnianie danych w obrębie swojej instytucji lub wydziału.

Lista osób pełniących dotychczas funkcję Redaktora-koordynatora znajduje się na stronie: https://biuletynpolonistyczny.pl/partners/.

Do głównych zadań Redaktorów-koordynatorów należy:
• aktualizowanie treści dotyczących reprezentowanej jednostki naukowej,
• utrzymywanie kontaktu (mailowego lub telefonicznego) z redakcją „Biuletynu Polonistycznego” w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN,
• zgłaszanie redakcji problemów technicznych w redagowaniu treści i wprowadzaniu ich do portalu,
• udział w szkoleniach niezbędnych do zapoznania się z obsługą nowych funkcjonalności portalu.

2. Jak zostać Redaktorem-koordynatorem "Biuletynu Polonistycznego"?

Należy uzyskać zgodę kierownika / dziekana / dyrektora jednostki i przekazać Redakcji / przesłać pocztą wypełnioną kompletnie Deklarację Redaktora-koordynatora.

Po przyjęciu Deklaracji przez Redakcję w IBL PAN nowy Redaktor otrzymuje uprawnienia do wprowadzania treści w "Biuletynie".

3. Czy można przesyłać informacje do wprowadzenia bezpośrednio do Redakcji "Biuletynu"?

Tak. Zespół redakcyjny docenia każdy kontakt ze strony Użytkowników oraz zainteresowanie portalem. Informacje przesyłane na adres: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl są zamieszczane w "Biuletynie". Zazwyczaj jednak wskazujemy na przyszłość, kto pełni funkcję Redaktora-koordynatora w danej instytucji.

Co oznacza numer OPI ID przy nazwisku osoby?

OPI ID to numer identyfikujący jednoznacznie osobę w prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji bazie Nauka Polska, z której pobierane są aktualne dane dotyczące wybranych nauk humanistycznych (m.in. osób, instytucji, projektów, prac doktorskich).
Systematyczny import danych opracowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest jednym ze sposobów stałej aktualizacji informacji w "Biuletynie Polonistycznym".

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.