Biuletyn Polonistyczny

O "Geopolonistyce"

Jednostki prowadzące szeroko rozumiane „Polish Studies” oraz instytucje edukacyjne nauczające o języku polskim i literaturze polskiej na poziomie uniwersyteckim miały ogromny wpływ na to, że polska literatura, sztuka i język stały się przedmiotami zainteresowania wielu osób z różnych krajów na wszystkich kontynentach.

Ponieważ wiedza o współcześnie rozwijających się polonistykach, historii instytucji oraz ludziach, którzy je tworzyli i tworzą, jest bardzo wyrywkowa i rozproszona, istnieje potrzeba stworzenia syntetycznego przekazu na temat tak ważnego dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego obszaru.

Formą takiego przekazu będzie "Geopolonistyka" - mapa świata, na której zaznaczone zostaną miejsca dawnych i obecnych ośrodków studiów polonistycznych. Rozwiązanie to opierać się będzie na integracji kilku rodzajów treści zawartych w "Biuletynie Polonistycznym": bazy danych, tekstów informacyjnych oraz interaktywnej, umożliwiającej geolokalizację mapy typu OpenStreetMap.

 

Powiązanie mapy z artykułami i bazą danych pozwoli także na przybliżenie sylwetek naukowców zagranicznych, prowadzących badania nad literaturą, kulturą i językiem polskim, a w rezultacie na prezentację stanu badań nad literaturą polską poza granicami kraju oraz informacji o teraźniejszości i historii wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne na świecie.
Mamy również nadzieję, że zastosowane rozwiązania wpłyną na ożywienie międzynarodowej współpracy między badaczami i ośrodkami naukowymi, wzrost świadomości na temat tego, co łączy, a co różni ośrodki polonistyczne oraz na promocję działalności wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne.

Dane jednostki będzie można odnaleźć poprzez bezpośrednie wejście na stronę, ale również poprzez wyszukiwarkę, według wybranego kryterium: rodzaju instytucji, formy studiów oraz lat prowadzenia działalności akademicko-dydaktycznej. Wyznaczone w ten sposób miejsca na mapie będą odsyłać do szerszych prezentacji instytucji na stronie „Biuletynu Polonistycznego”.

Publikacja materiałów w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim pozwoli na dotarcie informacji do przyszłych studentów zainteresowanych literaturą i kulturą polską, lecz nieposługujących się językiem polskim w wystarczającym stopniu.

Pomysłodawczynią projektu oraz autorką nazwy „Geopolonistyka” jest prof. Magdalena Popiel, prezez Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

Logo Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejProjekt realizowany jest w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
Pełna nazwa projektu: „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW” (nr PPI/NPZ/2018/1/00065).


Mapa "Geopolonistyka" powstaje dzięki współpracy Instytutu Badań Literackich PAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz instytucji naukowych współtworzących "Biuletyn Polonistyczny". Będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne informacje o jednostkach polonistycznych.
W pierwszej kolejności na geopolonistycznej mapie pojawią się instytucje partnerskie i współpracujące z "Biuletynem Polonistycznym" oraz instytucje zagraniczne, które przesłały nam wypełnione ankiety.

Zachęcamy kolejne instytucje naukowe do współpracy i nawiązania kontaktu z Redakcją "Biuletynu Polonistycznego"!

Kontakt: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.