Biuletyn Polonistyczny

O "Geopolonistyce"

Jednostki prowadzące szeroko rozumiane „Polish Studies” oraz instytucje edukacyjne nauczające o języku polskim i literaturze polskiej na poziomie uniwersyteckim miały ogromny wpływ na to, że polska literatura, sztuka i język stały się przedmiotami zainteresowania wielu osób z różnych krajów na wszystkich kontynentach.

Ponieważ wiedza o współcześnie rozwijających się polonistykach, historii instytucji oraz ludziach, którzy je tworzyli i tworzą, jest bardzo wyrywkowa i rozproszona, istnieje potrzeba stworzenia syntetycznego przekazu na temat tak ważnego dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego obszaru.

Formą takiego przekazu jest "Geopolonistyka" - mapa świata, na której zaznaczane są miejsca dawnych i obecnych ośrodków studiów polonistycznych na całym świecie. Rozwiązanie to opiera się na integracji kilku rodzajów treści zawartych w "Biuletynie Polonistycznym": bazy danych, tekstów informacyjnych oraz interaktywnej, umożliwiającej geolokalizację mapy typu OpenStreetMap.

Powiązanie mapy z artykułami i bazą danych pozwala także na przybliżenie sylwetek naukowców, prowadzących badania nad literaturą, kulturą i językiem polskim, a w rezultacie na prezentację stanu badań nad literaturą polską poza granicami kraju oraz informacji o teraźniejszości i historii wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne na świecie.
Mamy nadzieję, że zastosowane rozwiązania wpłyną na ożywienie międzynarodowej współpracy między badaczami i ośrodkami naukowymi, wzrost świadomości na temat tego, co łączy, a co różni ośrodki polonistyczne oraz na promocję działalności wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne.

Informacje o instytucji można odnaleźć poprzez bezpośrednie wejście na stronę, ale również poprzez wyszukiwarkę, według wybranego kryterium: rodzaju instytucji, formy studiów oraz lat prowadzenia działalności akademicko-dydaktycznej. Wyznaczone w ten sposób miejsca na mapie odsyłają do szerszych prezentacji instytucji na stronie „Biuletynu Polonistycznego”.

Publikacja materiałów w kilku językach pozwala na dotarcie informacji do przyszłych studentów zainteresowanych literaturą i kulturą polską, lecz nieposługujących się językiem polskim w wystarczającym stopniu.


Pomysłodawczynią projektu oraz autorką nazwy „Geopolonistyka” jest prof. Magdalena Popiel, prezez Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

Logo Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejRozpoczęcie pierwszej, podstawowej fazy projektu, było możliwe w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (projekt Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, nr PPI/NPZ/2018/1/00065).

Rozwój Geopolonistyki był możliwy dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  w ramach programu "Promocja Języka Polskiego" w projekcie"Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami, realizowanym w 2022 roku przez:

  1. Instytut Badań Literackich PAN
  2. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego
  3. Wydział Filologii i Dziennikarstwa - Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku,
  4. Wydział Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych - Uniwersytet Rzymski "Sapienza."

Więcej informacji o projekcie "Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami znaleźć można w "Biuletynie Polonistycznym" pod adresem internetowym: 

https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/projects/geopolonistyka-wirtualny-most-pomiedzy-kulturami,1840/details .


Mapa "Geopolonistyka" powstaje dzięki współpracy Instytutu Badań Literackich PAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz instytucji naukowych współtworzących "Biuletyn Polonistyczny". Jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne informacje o jednostkach polonistycznych.
W pierwszej kolejności na geopolonistycznej mapie pojawią się instytucje partnerskie i współpracujące z "Biuletynem Polonistycznym" oraz instytucje zagraniczne, które przesłały nam wypełnione ankiety.

Zachęcamy kolejne instytucje naukowe do współpracy i nawiązania kontaktu z Redakcją "Biuletynu Polonistycznego"!

Kontakt: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl, mariola.wilczak@ibl.waw.pl


"Geopolonistyka" została dotychczas zaprezentowana podczas następujących spotkań i konferencji:

➤  Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej Mapa - narzędzie badawcze (Warszawa, 20 maja 2019),

➤  spotkanie towarzyszące konferencji Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich (Grodno, 1 czerwca 2019),

➤  spotkanie zamykające projekt Nowoczesne narzędzia promocji..., które odbyło się w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki w IBL PAN (24 października 2019),

➤  16 maja 2019 w Warszawie podczas sesji posterowej w ramach konferencji DARIAH Annual Event,

➤  Justyna Gorzkowicz, Jarosław Solecki (promocja projektu) - międzynarodowa konferencja Education, Visual Languages and Intercultural Strategies we Włoszech (25-26.11.2019), organizowana przez University of Macerata (Włochy) oraz Univerzita Jana Evangelisty Purkyně in Ústí nad Labem (Czechy),

➤ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny "Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych" (4-8 października 2021, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki),

➤ Światowy Kongres Polonistów we Wrocławiu, 20-21 października 2021,

➤ spotkanie z lektorami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2 marca 2022).

Napisali o nas:

Forum Akademickie Powstała mapa instytucji polonistycznych na całym świecie - Forum Akademickie

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.