Biuletyn Polonistyczny

O Biuletynie

KILKA SŁÓW O HISTORII

„Biuletyn Polonistyczny” był periodykiem wydawanym przez Instytut Badań Literackich PAN w latach 1958-1991, dostarczającym zbiorczej informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej znajdujących się w toku opracowywania, w druku, a także złożonych w redakcjach. Dodatkowo czwarty zeszyt w każdym roczniku przynosił rejestr podjętych prac. Podstawą do opracowania informacji była ogólnopolska ankieta polonistyczna, rozsyłana przez redakcję do wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz badaczy indywidualnych w kraju i za granicą.

Archiwalne numery "Biuletynu Polonistycznego" są dostępne w pełnotekstowej bazie polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum (bazhum.muzhp.pl).

W ciągu kilkunastu lat od zaprzestania wydawania „Biuletynu” Instytut Badań Literackich podejmował próby jego reaktywacji. Obecnie  „Biuletyn Polonistyczny” istnieje w nowej, internetowej formie, zachowując jednak dawny charakter i poziom merytoryczny. Prac nad jego utworzeniem i rozwojem podjęło się powołane w październiku 2013 roku w IBL PAN Centrum Humanistyki Cyfrowej. "Biuletyn" powstaje we współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze i Konferencją Polonistyk Uniwersyteckich.

W październiku 2014 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przystąpiło do realizacji projektu "Biuletynu" od strony informatycznej.

W marcu 2016 roku "Biuletyn Polonistyczny" został oficjalnie wpisany do rejestru czasopism.

W 2017 roku uzyskał numer ISSN 2543-8328.

"Biuletyn Polonistyczny" znalazł się również wśród europejskich projektów cyfrowych promowanych przez European Association for Digital Humanities, prezentujące badania w dziedzinie humanistyki cyfrowej w Europie: https://eadh.org/projects/polish-literature-newsletter.

MIĘDZYINSTYTUCJONALNY ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Reaktywacja „Biuletynu Polonistycznego” wymaga współredagowania portalu przez jednostki naukowe wyrażające chęć współpracy na zasadzie równorzędnych partnerów. Idea współtworzenia „Biuletynu” przez samych badaczy znalazła odzwierciedlenie w przyjętym przez nas modelu prac redakcyjnych. Redaktorzy-koordynatorzy, przyjmujący na siebie odpowiedzialność za uzupełnianie danych w obrębie swojego instytutu lub wydziału, aktualizują informacje, dotyczące w szczególności: wydarzeń, projektów naukowych, oferty edukacyjnej, ofert pracy i konkursów.

W dalszym ciągu zbierane są zgłoszenia od przedstawicieli instytucji gotowych współtworzyć „Biuletyn Polonistyczny”. Pierwsze szkolenie wprowadzające ich w zasady aktualizowania treści odbyło się w IBL PAN 10 kwietnia 2015 roku. Planowane są kolejne spotkania.

Lista instytucji partnerskich i współpracujących przy redagowaniu "Biuletynu Polonistycznego" >>

Rolą centralnej redakcji w IBL PAN jest opieka nad merytoryczną zawartością „Biuletynu”: rewizja nadesłanych informacji, wprowadzenie kolejnych przy wykorzystaniu dodatkowych źródeł informacji (m.in.zasobów instytutów badawczych, bibliotek wydziałowych i dziekanatów), czuwanie nad całościowym kształtem i spójnością "Biuletynu".

23 lutego 2016 roku IBL PAN i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zawarło umowę ramową o współpracy przy wspólnych projektach dotyczących polonistyki zagranicznej, szczególnie przy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego" jako platformy służącej środowisku polonistycznemu w kraju i za granicą.

RADA BIULETYNU POLONISTYCZNEGO

Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Rada „Biuletynu Polonistycznego”. Członkostwo w Radzie ma charakter honorowy.

Obecnie Rada liczy 15 członków:

1. dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH

2. dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW

3. dr Wojciech Hofmański (Uniwersytet Karola w Pradze)

4. prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński (KNoLP)

5. prof. dr hab. Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)

6. prof. dr hab. Luigi Marinelli (Uniwersytet “La Sapienza” w Rzymie)

7. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (UZ)

8. prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)

9. prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

10. prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)

11. dr hab. Dorota Siwicka (IBL PAN)

12. prof. dr hab. Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski)

13. prof. dr hab. Wojciech Tomasik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Przewodniczący Rady

14. prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (ATH w Bielsku-Białej)

 

Uroczysta premiera "Biuletynu Polonistycznego" (20 października 2015 r. Pałac Staszica w Warszawie)

 

 

 

 

 

 

 

"TOUR de POLONISTYKA"

11 maja 2017 roku Zespół redakcyjny "Biuletynu Polonistycznego" rozpoczął cykl spotkań otwartych dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych humanistyką cyfrową i rozwojem portalu BiuletynPolonistyczny.pl.

Podczas spotkań:
·       omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zapraszamy Państwa do rozmowy, słuchamy uwag i odpowiadamy na pytania.

Zob. także: "Biuletyn Polonistyczny" na 19. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w 2015 roku >>


Projekt Instytutu Badań Literackich PAN i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego, realizowany we współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze PAN i Konferencją Polonistyk Uniwersyteckich.

Wykonanie: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://www.pcss.pl). Prace realizuje Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy (http://dl.psnc.pl/).

Autorką logo, nawiązującego do identyfikacji wizualnej dawnego "Biuletynu Polonistycznego", jest Anna Światłowska.


Kontakt:

olga.zakolska@chc.ibl.waw.pl

mariola.wilczak@ibl.waw.pl

redakcja@biuletynpolonistyczny.pl


zob. także profil "Biuletynu Polonistycznego" na Facebooku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.