Biuletyn Polonistyczny

O Biuletynie

KILKA SŁÓW O HISTORII

„Biuletyn Polonistyczny” był periodykiem wydawanym przez Instytut Badań Literackich PAN w latach 1958-1991, dostarczającym zbiorczej informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej znajdujących się w toku opracowywania, w druku, a także złożonych w redakcjach. Dodatkowo czwarty zeszyt w każdym roczniku przynosił rejestr podjętych prac. Podstawą do opracowania informacji była ogólnopolska ankieta polonistyczna, rozsyłana przez redakcję do wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz badaczy indywidualnych w kraju i za granicą.

Archiwalne numery "Biuletynu Polonistycznego" są dostępne w pełnotekstowej bazie polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum (bazhum.muzhp.pl).

W ciągu kilkunastu lat od zaprzestania wydawania „Biuletynu” Instytut Badań Literackich podejmował próby jego reaktywacji. Obecnie  „Biuletyn Polonistyczny” istnieje w nowej, internetowej formie, zachowując jednak dawny charakter i poziom merytoryczny. Prac nad jego utworzeniem i rozwojem podjęło się powołane w październiku 2013 roku w IBL PAN Centrum Humanistyki Cyfrowej. "Biuletyn" powstaje we współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze i Konferencją Polonistyk Uniwersyteckich.

W październiku 2014 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przystąpiło do realizacji projektu "Biuletynu" od strony informatycznej.

W marcu 2016 roku "Biuletyn Polonistyczny" został oficjalnie wpisany do rejestru czasopism.

W 2017 roku uzyskał numer ISSN 2543-8328.

"Biuletyn Polonistyczny" znalazł się również wśród europejskich projektów cyfrowych promowanych przez European Association for Digital Humanities, prezentujące badania w dziedzinie humanistyki cyfrowej w Europie: https://eadh.org/projects/polish-literature-newsletter.


MIĘDZYINSTYTUCJONALNY ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Reaktywacja „Biuletynu Polonistycznego” wymaga współredagowania portalu przez jednostki naukowe wyrażające chęć współpracy na zasadzie równorzędnych partnerów. Idea współtworzenia „Biuletynu” przez samych badaczy znalazła odzwierciedlenie w przyjętym przez nas modelu prac redakcyjnych. Redaktorzy-koordynatorzy, przyjmujący na siebie odpowiedzialność za uzupełnianie danych w obrębie swojego instytutu lub wydziału, aktualizują informacje, dotyczące w szczególności: wydarzeń, projektów naukowych, oferty edukacyjnej, ofert pracy i konkursów.

W dalszym ciągu zbierane są zgłoszenia od przedstawicieli instytucji gotowych współtworzyć „Biuletyn Polonistyczny”. Pierwsze szkolenie wprowadzające ich w zasady aktualizowania treści odbyło się w IBL PAN 10 kwietnia 2015 roku. Planowane są kolejne spotkania.

Lista instytucji partnerskich i współpracujących przy redagowaniu "Biuletynu Polonistycznego" >>

Rolą centralnej redakcji w IBL PAN jest opieka nad merytoryczną zawartością „Biuletynu”: rewizja nadesłanych informacji, wprowadzenie kolejnych przy wykorzystaniu dodatkowych źródeł informacji (m.in.zasobów instytutów badawczych, bibliotek wydziałowych i dziekanatów), czuwanie nad całościowym kształtem i spójnością "Biuletynu".

23 lutego 2016 roku IBL PAN i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zawarło umowę ramową o współpracy przy wspólnych projektach dotyczących polonistyki zagranicznej, szczególnie przy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego" jako platformy służącej środowisku polonistycznemu w kraju i za granicą.


RADA BIULETYNU POLONISTYCZNEGO

Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Rada „Biuletynu Polonistycznego”. Członkostwo w Radzie ma charakter honorowy.

Obecnie Rada liczy 16 członków:

1. prof. dr hab. Marek Bernacki (ATH)

2. prof. dr hab. Tomasz Chachulski (IBL PAN)

3. dr Wojciech Hofmański (UAM)

4. prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński (UŚ)

5. prof. dr hab. Sławomir Kufel (UZ)

6. prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB)

7. prof. dr hab. Luigi Marinelli (Uniwersytet “La Sapienza” w Rzymie)

8. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (UZ)

9. prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)

10. prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)

11. prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

12. prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ)

13. dr hab. Dorota Siwicka (IBL PAN)

14. prof. dr hab. Marek Stanisz (URz)

15. prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW w Bydgoszczy) - Przewodniczący Rady

16. dr Tomasz Umerle (IBL PAN)


PUBLIKACJE O "BIULETYNIE POLONISTYCZNYM" (wybór)

  1. K.Sierocka, „Biuletyn Polonistyczny”, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1988, zesz. 27/4, s. 105-107;
  2. M.Wilczak, „Biuletyn Polonistyczny”. Jakich narzędzi pracy potrzebują humaniści? Zaproszenie do dyskusji. [Referat wygłoszony podczas Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznej w Nałęczowie, zorganizowanego w dniach 24-25.03.2014 przez KUL i IBE], [w:] Młoda dydaktyka polonistyczna, M.Fota, A.Poręba, S.J.Żurek (red), „Polonistyczne Badania Edukacyjne. Studia” 2, Norbertinum, Lublin 2014, s. 163-171.
  3. S.Pikula, M.Wilczak, „Biuletyn Polonistyczny” jako przestrzeń dialogu polonistów, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, E.Jaskółowa, D.Krzyżyk, B.Niesporek-Szamburska, M.Wójcik-Dudek (red.), D. Jagodzińska, A.Zok-Smoła (współp.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, t. II, s. 203-209;
  4. M.Wilczak, „Biuletyn Polonistyczny” w przestrzeni społecznej – kierunki przemian , "Media i Społeczeństwo" 2020, nr 12, s. 39-51.

Uroczysta premiera Biuletynu Polonistycznego

 

Uroczysta premiera "Biuletynu Polonistycznego" (20 października 2015 r. Pałac Staszica w Warszawie)

 

 

 

 

 

 

 

 


"TOUR de POLONISTYKA"

11 maja 2017 roku Zespół redakcyjny "Biuletynu Polonistycznego" rozpoczął cykl spotkań otwartych dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych humanistyką cyfrową i rozwojem portalu BiuletynPolonistyczny.pl.

Podczas spotkań:
·       omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zapraszamy Państwa do rozmowy, słuchamy uwag i odpowiadamy na pytania.


Projekt Instytutu Badań Literackich PAN i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego, realizowany we współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze PAN i Konferencją Polonistyk Uniwersyteckich.

Wykonanie: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://www.pcss.pl). Prace realizuje Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy (http://dl.psnc.pl/).

Autorką logo, nawiązującego do identyfikacji wizualnej dawnego "Biuletynu Polonistycznego", jest Anna Światłowska.

 

Kontakt:

mariola.wilczak@ibl.waw.pl

redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.