Polish Studies Newsletter

O Geopolonistyce

Jednostki prowadzące szeroko rozumiane „Polish Studies” oraz instytucje edukacyjne nauczające o języku polskim i literaturze polskiej na poziomie uniwersyteckim miały ogromny wpływ na to, że polska literatura, sztuka i język stały się przedmiotami zainteresowania wielu osób z różnych krajów na wszystkich kontynentach.

Ponieważ wiedza o współcześnie rozwijających się polonistykach, historii instytucji oraz ludziach, którzy je tworzyli i tworzą, jest bardzo wyrywkowa i rozproszona, istnieje potrzeba stworzenia syntetycznego przekazu na temat tak ważnego dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego obszaru.

Formą takiego przekazu jest "Geopolonistyka" - mapa świata, na której zaznaczane są miejsca dawnych i obecnych ośrodków studiów polonistycznych na całym świecie. Rozwiązanie to opiera się na integracji kilku rodzajów treści zawartych w "Biuletynie Polonistycznym": bazy danych, tekstów informacyjnych oraz interaktywnej, umożliwiającej geolokalizację mapy typu OpenStreetMap.

Powiązanie mapy z artykułami i bazą danych pozwala także na przybliżenie sylwetek naukowców, prowadzących badania nad literaturą, kulturą i językiem polskim, a w rezultacie na prezentację stanu badań nad literaturą polską poza granicami kraju oraz informacji o teraźniejszości i historii wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne na świecie.
Mamy nadzieję, że zastosowane rozwiązania wpłyną na ożywienie międzynarodowej współpracy między badaczami i ośrodkami naukowymi, wzrost świadomości na temat tego, co łączy, a co różni ośrodki polonistyczne oraz na promocję działalności wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne.

Informacje o instytucji można odnaleźć poprzez bezpośrednie wejście na stronę, ale również poprzez wyszukiwarkę, według wybranego kryterium: rodzaju instytucji, formy studiów oraz lat prowadzenia działalności akademicko-dydaktycznej. Wyznaczone w ten sposób miejsca na mapie odsyłają do szerszych prezentacji instytucji na stronie „Biuletynu Polonistycznego”.

Publikacja materiałów w kilku językach pozwala na dotarcie informacji do przyszłych studentów zainteresowanych literaturą i kulturą polską, lecz nieposługujących się językiem polskim w wystarczającym stopniu.


Pomysłodawczynią projektu oraz autorką nazwy „Geopolonistyka” jest prof. Magdalena Popiel, prezez Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

Logo Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejRozpoczęcie pierwszej, podstawowej fazy projektu, było możliwe w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (projekt Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, nr PPI/NPZ/2018/1/00065).

Dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej projekt był rozwijany w ramach programu "Promocja Języka Polskiego" w projekcie "Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami, realizowanym w 2022 roku przez: 

  1. Instytut Badań Literackich PAN
  2. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego
  3. Wydział Filologii i Dziennikarstwa - Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku,
  4. Wydział Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych - Uniwersytet Rzymski "Sapienza."

Więcej informacji o projekcie "Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami znaleźć można w "Biuletynie Polonistycznym" pod adresem internetowym: 

https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/projects/geopolonistyka-wirtualny-most-pomiedzy-kulturami,1840/details .


Mapa "Geopolonistyka" powstaje dzięki współpracy Instytutu Badań Literackich PAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz instytucji naukowych współtworzących "Biuletyn Polonistyczny".

Jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne informacje o jednostkach polonistycznych.
W pierwszej kolejności na geopolonistycznej mapie pojawiają się instytucje partnerskie i współpracujące z "Biuletynem Polonistycznym" oraz instytucje zagraniczne, które przesłały redakcji wypełnione ankiety.

 

Zachęcamy kolejne instytucje naukowe do współpracy i nawiązania kontaktu z Redakcją "Biuletynu Polonistycznego"!

Kontakt: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl, mariola.wilczak@ibl.waw.pl


"Geopolonistyka" została dotychczas zaprezentowana podczas następujących spotkań i konferencji:

➤  Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej Mapa - narzędzie badawcze (Warszawa, 20 maja 2019),

➤  spotkanie towarzyszące konferencji Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich (Grodno, 1 czerwca 2019),

➤  spotkanie zamykające projekt Nowoczesne narzędzia promocji..., które odbyło się w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki w IBL PAN (24 października 2019),

➤  16 maja 2019 w Warszawie podczas sesji posterowej w ramach konferencji DARIAH Annual Event,

➤  Justyna Gorzkowicz, Jarosław Solecki (promocja projektu) - międzynarodowa konferencja Education, Visual Languages and Intercultural Strategies we Włoszech (25-26.11.2019), organizowana przez University of Macerata (Włochy) oraz Univerzita Jana Evangelisty Purkyně in Ústí nad Labem (Czechy),

➤ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny "Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych" (4-8 października 2021, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki),

➤ Światowy Kongres Polonistów we Wrocławiu, 20-21 października 2021,

➤ spotkanie z lektorami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2 marca 2022).

 

Napisali o nas:

Forum Akademickie Powstała mapa instytucji polonistycznych na całym świecie - Forum Akademickie

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.