Полонистический бюллетень
Работ на сайте
Сортировать по

Продвигаемое

09.04.2020

Leopold Tyrmand jako idol. Sposoby kreowania mitu twórcy w kulturze PRL

Marta Wiśniewska Literaturoznawstwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

Popularność Tyrmanda, dziś i ponad pół wieku temu, nie jest związana z jakością artystyczną jego książek, ale z jego stylem życia i biografią. To styl życia dandysa, opisującego ukochane rodzinne miasto, Warszawę, zwalczającego komunizm elegancją minionej epoki i zamiłowaniem do jazzu.

09.04.2020

Ciężar (nie)pamięci. Dyskurs traumy w narracjach wojennych trzeciego pokolenia

Natalia Żórawska-Janik Literaturoznawstwo Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tematem dysertacji jest analiza i interpretacja wybranych książek prozatorskich opublikowanych po 1989 roku przez pryzmat traumy i wiążących się z nią bolesnych wspomnień.

09.04.2020

Dlaczego literaturoznawcy c(z)ytują kryminały? Schemat opowieści kryminalnej jako narzędzie teoretycznoliterackie

Justyna Natalia Tuszyńska Literaturoznawstwo Wydział Filologiczny UMK w Toruniu

______________________

Недавно добавленные

09.04.2020

Nowe spojrzenie na monstrum. Studium porównawcze postliterackich adaptacji filmowych powieści Frankenstein Mary Shelley z wytwórni Universal i Hammer

Michał Zgorzałek Literaturoznawstwo Wydział Humanistyczny UMC w Lublinie

_______________________

09.04.2020

Pojetyczny i krytyczny model wyobraźni w wybranych teoriach estetycznych

Katarzyna Lidia Wejchert Filozofia Wydział Filozofii i Socjologii UW

_______________________

09.04.2020

Troska Światowej Rady Kościołów o godność i prawa kobiet. Studium teologiczno-ekumeniczne

Tomasz Żukowski Nauki teologiczne Wydział Teologii KUL

-------------------------------------

09.04.2020

Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875-1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach

Marta Walkusz Bibliologia i informatologia Uniwersytet Warszawski

_______________________

09.04.2020

W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski - między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki

Rozalia Małgorzata Wojkiewicz Literaturoznawstwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

______________________________

09.04.2020

Forfatterens individuelle estetikk i gjendiktning. En litteraturkritisk studie over Wisława Szymborskas og Czesław Miłosz’lyrikk i norske oversettelser

Aleksandra Regina Wilkus-Wyrwa Kulturoznawstwo Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu

______________________

09.04.2020

Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych

Tomasz Walczyk Filozofia Wydział Humanistyczny UWM

_______________________

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах