Polish Studies Newsletter
Theses per page:
Sort by:

Promoted

09.04.2020

Leopold Tyrmand as an idol. Ways to create the author’s myth in popular culture of Polish People’s Republic

Marta Wiśniewska Literaturoznawstwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

Popularność Tyrmanda, dziś i ponad pół wieku temu, nie jest związana z jakością artystyczną jego książek, ale z jego stylem życia i biografią. To styl życia dandysa, opisującego ukochane rodzinne miasto, Warszawę, zwalczającego komunizm elegancją minionej epoki i zamiłowaniem do jazzu.

09.04.2020

Ciężar (nie)pamięci. Dyskurs traumy w narracjach wojennych trzeciego pokolenia

Natalia Żórawska-Janik Literaturoznawstwo Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tematem dysertacji jest analiza i interpretacja wybranych książek prozatorskich opublikowanych po 1989 roku przez pryzmat traumy i wiążących się z nią bolesnych wspomnień.

09.04.2020

Dlaczego literaturoznawcy c(z)ytują kryminały? Schemat opowieści kryminalnej jako narzędzie teoretycznoliterackie

Justyna Natalia Tuszyńska Literaturoznawstwo Wydział Filologiczny UMK w Toruniu

______________________

Recently added

09.04.2020

Nowe spojrzenie na monstrum. Studium porównawcze postliterackich adaptacji filmowych powieści Frankenstein Mary Shelley z wytwórni Universal i Hammer

Michał Zgorzałek Literaturoznawstwo Wydział Humanistyczny UMC w Lublinie

_______________________

09.04.2020

Poietic and critical model of imagination in selected theories of aesthetics

Katarzyna Lidia Wejchert Filozofia Wydział Filozofii i Socjologii UW

_______________________

09.04.2020

Troska Światowej Rady Kościołów o godność i prawa kobiet. Studium teologiczno-ekumeniczne

Tomasz Żukowski Nauki teologiczne Wydział Teologii KUL

-------------------------------------

09.04.2020

Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875-1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach

Marta Walkusz Bibliologia i informatologia Uniwersytet Warszawski

_______________________

09.04.2020

In the Wyspianski spectrum. Stained-glass in the poetry of Young Poland – between a graphic allusion and a synthesis of aesthetic pursuits of the period

Rozalia Małgorzata Wojkiewicz Literaturoznawstwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

______________________________

09.04.2020

Forfatterens individuelle estetikk i gjendiktning. En litteraturkritisk studie over Wisława Szymborskas og Czesław Miłosz’lyrikk i norske oversettelser

Aleksandra Regina Wilkus-Wyrwa Kulturoznawstwo Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu

______________________

09.04.2020

Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych

Tomasz Walczyk Filozofia Wydział Humanistyczny UWM

_______________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.