Polish Studies Newsletter
item picture
12.07.2024
Literature studies

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (14 (17)) | 2024

Journal issue title: Autorytety

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawtswo”, tym razem pod tytułem Autorytety. Rocznik zawiera artykuły poświęcone mechanizmom wyłaniania się, upamiętniania i kwestionowania autorytetów w kulturze i życiu literackim, w rozmaitych epokach, odmiennych kontekstach narodowych i okolicznościach społecznych. TEMAT NUMERU: AUTORYTETY ELŻBIETA DĄBROWICZ, Autorytet księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w teatrze opinii między 1834 a 1861 rokiem MAGDALENA BĄK, Sobie śpiewam a Polakom. O autorytecie Camõesa w literaturze polskiej doby romantyzmu KATARZYNA PIETRUCZUK, Establishing the Singer’s Authority in the Odyssey GRAŻYNA SZWAT-GYŁYBOWA, Między obserwacją społeczną a snem. Autorytet toposu wmurowanej matki w powieściach Desa Ivany Trajanoskiej oraz Majkite Teodory Dimowej LECH MIODYŃSKI, Naukowy arbitralizm i kult geniuszu w normatywizacji wczesnych badań slawistycznych DOROTA GIL, Jovana Skerlicia aksjologiczne wzorce autorytetów jako paradygmatów serbskiej kultury i literatury PIOTR SIDOROWICZ, Autorytet polityczny / autorytet naukowy – Stefan Żółkiewski HELENA TELEŻYŃSKA, Autorytet i autorytetka? O różnicach w starożytnej recepcji Homera i Safony MARIA ZIELNIEWICZ, Figura autorytetu w czasach ponowoczesnych. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec zwrotu etycznego PAWEŁ BERNACKI, Projekt Lovecraft. Losy marki Howarda Phillipsa Lovecrafta na polskim rynku książki ESTERA LASOCIŃSKA, W cieniu autorytetu. Paweł Szczerbic sam o sobie MAGDALENA BYSTRZAK, Ona i oni. Przyczynek do biografii Márii Holuby   POŻYTKI FILOLOGICZNE PAULINA ABRISZEWSKA, Norwid – Schiller – Novalis. Komparatystycznie o Assuncie KATARZYNA JAWORSKA, Jak na spowiedzi. Pakt spowiedziowy w pewnym nurcie literatury popularnej MACIEJ MAZUR, „Są dni, w które ojciec przestaje się dziać”. Perspektywa impersonalna w Nakarmić kamień Bronki Nowickiej EWA SZCZĘSNA, Genom literatury i jego medialne oraz dyskursywne modelowanie KATARZYNA KOZA, Ekopoetyki. Teorie mimetyczne a postmortonowskie – próba klasyfikacji MATEUSZ KALIŃSKI, Sebald/Lebda: być ze świata katastrofy WIKTOR GARDOCKI, „Ironia trącąca defetyzmem” a „społeczne zadania satyry”. Recenzje cenzorskie zbioru felietonów Władysława Smólskiego z 1948 roku DARIUSZ SKÓRCZEWSKI, Nieznany XIX-wieczny dziennik Pelagii Rościszewskiej. Projekt lektury ARTUR HELLICH, Trudna sztuka uobecniania. O pisarstwie Andrzeja Zieniewicza

item picture
24.01.2024
Literature studies

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | XXIX | 2023

Journal issue title: Pisane światłem. Fotografia – tekst i kontekst

Tematem numeru jest fotografia w dialogu z tekstem – ewolucja stosunku do fotografii i sposobów jej wykorzystania (począwszy od dziewiętnastowiecznego rozumienia jako medium dokumentacyjnego, traktującego „obraz jako dowód prawdy”, po dzisiejsze walory estetyczne, artystyczne i kreacyjne tej dziedziny sztuki, również przez ukazanie roli ikonograficznych tekstów kultury i ich wpływu na życie autorów, podmiotów/obiektów i odbiorców oraz rozmaite możliwości ich interpretacji), skomplikowane dzieje oraz przemiany relacji między fotografią (lub malarstwem, rysunkiem itd.) a pojęciami „prawdy faktów”, „fotograficznego realizmu”, „odzwierciedlenia rzeczywistości”.

item picture
15.02.2024
Literature studies

"Second Texts" | (6) | 2023

Journal issue title: Nasze teraźniejszości

"Żyjemy pod presją radykalnej zmiany naszego doświadczenia czasu. To znaczy tego, w jakich kategoriach myślimy o przyszłości – godzin, dni, miesięcy czy lat, a może realizacji jeszcze bardziej odległych życiowych celów? O teraźniejszości – jako chwili, polu, a może środowisku, w którym żyjemy? O przeszłości – jako spełnionej i niezmiennej rzeczywistości? Jako oparciu czy przekleństwie? Jako otwartej możliwości nowych jej wersji? Mam przekonanie, że jest to zmiana tyleż oczywista, co nieuświadamiana. Oczywista, bo przez wielu refleksyjnie doświadczana, lecz przez większość wypierana czy przesłaniana niewczesnymi już wyobrażeniami wziętymi głównie ze słownika nowoczesności." 

Geopolonistyka

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna (2019) oraz programu Promocja Języka Polskiego (2022). The idea and name for the ‘Geopolonistyka’ project was put forward by professor Magdalena Popiel.

Contact

We invite you to express your opinion about our website by e-mail or by filling in the questionnaire

Address

Address

Instytut Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

ISSN

2543-8328

Newsletter

Message

Collaborating institutions

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.

Sending Messages

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, który z chwilą otrzymania wypełnionego formularza staje się administratorem moich danych. Moje dane będą przetwarzane przez IBL PAN wyłącznie w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu. Moje dane nie będą bez mojej zgody przekazywane innym administratorom danych, ani do państwa trzeciego. Podstawą przetwarzania moich danych przez IBL PAN jest moja zgoda, IBL PAN usunie moje dane ze swoich rejestrów gdy zgoda zostanie odwołana. Oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie i mam świadomość prawa do nich wglądu, otrzymania ich kopii, możliwości ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich trwałego usunięcia. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną moich danych mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych IBL PAN pod adresem mailowym iodo@ibl.waw.pl *
captcha
Fields with an asterisk are required