Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.09.2024 - 24.09.2024
Added on: 28.04.2024

Literatura i Prawo / Prawo i Literatura – charakterystyka zagadnienia, rozpoznanie zjawiska

Type of the event:
Conference
City or town:
Siedlce
Organisers:
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej: Literatura i Prawo/Prawo i Literatura – charakterystyka zagadnienia, rozpoznanie zjawiska, która odbędzie się w Siedlcach 23-24 (poniedziałek-wtorek) września 2024 r.

Oficjalny plakat konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej: Literatura i Prawo / Prawo i Literatura – charakterystyka zagadnienia, rozpoznanie zjawiska, która odbędzie się w Siedlcach 23-24 (poniedziałek-wtorek) września 2024 r. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń konferencyjnych mieszczących się w następujących obszarach tematycznych:

1. prawo w literaturze
2. literatura w prawie
3. literatura wobec prawa – prawo wobec literatury
4. prawo i literatura jako nurt badawczy
5. i inne z zakresu związków i relacji tych dwóch dyscyplin czy dyscyplin pokrewnych

Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych w zakresie związków i relacji pomiędzy dwoma obszarami: literaturą i prawem. Konferencja ma też umożliwić naukowe przeanalizowanie możliwości metodologicznych, wypracowanych / wypracowywanych przez te dwie odrębne dyscypliny – literaturoznawstwo i nauki prawne. Konferencja adresowana jest do wszystkich badaczy, którzy zajmują się ww. problematyką. Do udziału w interdyscyplinarnej debacie zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności literaturoznawstwa i nauk prawnych, ale także dyscyplin pokrewnych: historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, muzyki, sztuki…., zapraszamy zarówno doświadczonych badaczy posiadających stopnie i tytuły naukowe, jak również młodych naukowców czy doktorantów. Artykuły zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej, wydanej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu w Siedlcach, w ramach powstałej w 2016 serii wydawniczej: Literatura i Prawo.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do 15 maja 2024 r. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają bufet kawowy z przekąskami podczas przerw w obradach, certyfikat uczestnictwa, pakiet uczestnika i materiały konferencyjne, a autorom artykułów egzemplarz autorski recenzowanej monografii naukowej. Na opłaty konferencyjne czekamy do 31 maja 2024 r. Płatności za uczestnictwo w wydarzeniu prosimy uiszczać na rachunek bankowy Uniwersytetu w Siedlcach:

Bank Pekao S.A
19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
tytuł wpłaty: LITERATURA I PRAWO – imię i nazwisko uczestnika

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorami za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: beata.waleciuk-dejneka@uws.edu.pl

Information

Address:
08-110 Siedlce ul. Żytnia 39
Application deadline for speakers:
15.05.2024
Application deadline for participants:
15.05.2024
Fee:
300 zł
Added on:
28 April 2024; 20:31 (Piotr Prachnio)
Edited on:
28 April 2024; 20:32 (Piotr Prachnio)

See also

11.01.2019

Sny kobiet, sny o kobietach - od romantyzmu do Młodej Polski

Koło Naukowe Młodej Polski i Modernizmu UJ i Koło Naukowe Romantyzmu UJ działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 r.  

10.05.2023

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Z marginesu do centrum – narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych"

Rada Samorządu Studentów Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim wraz z Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Z marginesu do centrum – narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych”, która odbędzie się dnia 10 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

10.06.2018

Dzieło naukowe w świetle prawa autorskiego

11 czerwca (poniedziałek) o godz. 17. w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przy ul. Hipotecznej 2 w ramach comiesięcznych Poniedziałków pod Królami odbędzie się prelekcja prof. Jana Błeszyńskiego Dzieło naukowe w świetle prawa autorskiego.

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.