Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.05.2019 - 10.05.2019
Added on: 11.01.2019

Sny kobiet, sny o kobietach - od romantyzmu do Młodej Polski

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students

Koło Naukowe Młodej Polski i Modernizmu UJ i Koło Naukowe Romantyzmu UJ działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 r.
 

Temat konferencji związany jest z obchodzoną w ubiegłym roku 100. rocznicą uzyskania praw wyborczych przez polskie kobiety, co według Organizatorów stało się udziałem i spełnionym snem najmłodszego pokolenia dziewiętnastowiecznych kobiet.

Tematyka oscyluje również wokół funkcjonowania wątków onirycznych w literaturze i sztuce.
Przykładowe zagadnienia, które mogą stać się punktem wyjścia do refleksji:
1) Wątki oniryczne w literaturze i sztuce tworzonej przez kobiety.
2) Sny kobiet jako bohaterek literackich/ bohaterek utworów należących do innych dziedzin sztuki.
3) Funkcjonowanie postaci kobiecych w snach bohaterów-mężczyzn.
4) Kobieta między snem a jawą.
5) Sen jako marzenie - spełnione i niespełnione.
6) Historia refleksji naukowej na temat kobiecych snów.
7) Kobiety pogrążone w marazmie.
8 ) Opowieści o śnie - funkcjonowanie motywu w języku.
9) Kobiece sny (zło)wróżebne.

Abstrakty można przesyłać na adres: kn.mpim.uj@gmail.com do 1 marca 2019 r. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, ale chętnie pomogą w jego znalezieniu.

Information

Application deadline for speakers:
01.03.2019
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.