Polish Studies Bulletin

Articles and interviews

Articles per page:
Sort by::

Promoted

09.12.2019

Wyniki międzynarodowego badania PISA 2018

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) organizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Polską edycję badania przeprowadził zespół naukowców z Instytutu Badań Edukacyjnych, a finansowanie zapewniło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce. W badaniu PISA 2018 dziedziną wiodącą było rozumienie czytanego tekstu.

05.12.2019

Reformacja – „twardy jak luterska wiara koło Cieszyna”

Artykuł recenzyjny autorstwa Profesora Stanisława Obirka (UW) dotyczy publikacji Reformacja z perspektywy Bielska i Białej (red. Aleksandra E. Banot, Ewelina Gajewska, Tomasz Markiewka, Bielsko-Biała, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 2018).

04.12.2019

Laureaci VIII edycji programu „Diamentowy Grant”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 17 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.  

20.10.2019

What is Polish Studies?

Polish Studies is always associated with transgressing norms and boundaries, geographical borders included. It is a journey through the history of one's own language and identity. A journey with an aim, and with many excellent companions. Polish Studies is discussed by Prof. Mikołaj Sokołowski (IBL PAN Director), Prof. Magdalena Rembowska-Płuciennik and Prof. Tomasz Chachulski.

Recently added

25.10.2019

GRANASLAVIC 2019, "Jornadas Andaluzas de Eslavística”

The Slavic conference, which took place on July 9-11, 2019 at the Translation Department of the University of Granada in Spain, can be without hesitation described as one of the hottest scientific events of this summer. The attraction was not only the place itself - not without reason, the old Spanish proverb says that whoever did not see Grenada did not see anything - but also the subject matter; it should be noted that the last conference organized by the section of Slavic philology of the local university took place in 2014 - and who knows, maybe we’ll wait next five years for another edition?

10.10.2019

Olga Tokarczuk wins the Nobel Prize

Olga Tokarczuk won the 2018 Nobel Prize in Literature. The committee praised her “narrative imagination that with encyclopaedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life.” Austrian author Peter Handke was the winner for 2019.

01.10.2019

100th anniversary of “Biblioteka Narodowa” (National Library of Poland) book series

This year marks the 100th  anniversary of the creation of "The National Library of Poland" - the oldest and best known literary series in Poland. So far, it has published 605 volumes of the most valuable works of Polish and world literature in exemplary, professional and accessible studies, which came from the pens of the best Polish literary scholars.

27.09.2019

In the language we can find everything that concerns us - conversation with Dr. Dorota Szagun

Dr. Dorota Szagun performs an important mission - she works with future journalists on their voice and diction. Always smiling and kind. Over the years of working at the Institute of Polish Philology at the University of Zielona Góra, she has discovered many passions, both scientific and private.

08.09.2019

“The Skamandrites” in digital reality

The project "The Skamander Triad in exile. Editing the letters of Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński and Mieczysław Grydzewski" is an example of combining the tradition of "flashcard and pencil" with modern technologies, mixing a fully professional critical study with an open access to knowledge and merging scientific sources, the rustle of pages of a printed book with a functional digital edition. It concerns the correspondence of the eminent representatives of Polish literature and culture of the 20th century, the poets Jan Lechoń and Kazimierz Wierzyński, and the editor Mieczysław Grydzewski. The collection of their letters, located at the Polish Institute of Arts & Sciences of America with headquarters in New York and the Polish Library in London, is an important part of the Polish cultural heritage.   We have talked about the project with its authors: Dr. Beata Dorosz, PhD DSc, Professor of The Institute Of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, a member of the Department of Contemporary Literature Documentation, and Dr. Bartłomiej Szleszyński, Head of the New Panorama of Polish Literature team of the Digital Humanities Centre at the Institute Of Literary Research of the Polish Academy of Sciences.

04.09.2019

A Rocker Professor

A graduate of Polish studies at the Faculty of Humanities of the University of Zielona Góra. Used to be a presenter at Radio Zielona Góra, and now she is a professor at the University of Zielona Góra as well as the head of the Journalism Laboratory and a member of the Polish Linguistic Society. Here come the many faces of Professor Magdalena Steciąg, Phd DSc.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.