Полонистический бюллетень

Статьи и интервью

Статей на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

09.12.2019

Wyniki międzynarodowego badania PISA 2018

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) organizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Polską edycję badania przeprowadził zespół naukowców z Instytutu Badań Edukacyjnych, a finansowanie zapewniło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce. W badaniu PISA 2018 dziedziną wiodącą było rozumienie czytanego tekstu.

05.12.2019

Reformacja – „twardy jak luterska wiara koło Cieszyna”

Artykuł recenzyjny autorstwa Profesora Stanisława Obirka (UW) dotyczy publikacji Reformacja z perspektywy Bielska i Białej (red. Aleksandra E. Banot, Ewelina Gajewska, Tomasz Markiewka, Bielsko-Biała, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 2018).

04.12.2019

Laureaci VIII edycji programu „Diamentowy Grant”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 17 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.  

20.10.2019

Что такое полонистика?

Она всегда связана с пересечением прежних норм и границ, в том числе географических границ. Это путешествие по истории родного языка и собственной идентичности. Путешествие к определенной цели, в многочисленной, а в то же время - в отличной компании. О ней рассказывают профессор доктор хаб. Миколай Соколовский (Директор IBL PAN), доктор хаб. Магдалена Рембовская-Плуценник, профессор IBL PAN и профессор доктор хаб. Томаш Хахульский.

Недавно добавленные

25.10.2019

GRANASLAVIC 2019, "Jornadas Andaluzas de Eslavística”

Konferencję slawistyczną, która odbyła się w dniach 9–11 lipca 2019 na Wydziale Tłumaczenia Uniwersytetu w Grenadzie w Hiszpanii, można bez wahania określić mianem jednego z najgorętszych wydarzeń naukowych tego lata. Atrakcję stanowiło nie tylko miejsce – nie bez kozery stare przysłowie hiszpańskie głosi, że kto nie widział Grenady, ten nie widział niczego, ale również tematyka – należy bowiem zwrócić uwagę, że ostatnia konferencja organizowana przez sekcję filologii słowiańskich tamtejszego uniwersytetu odbyła się w 2014 r. – i kto wie, czy nie dane nam będzie czekać na kolejną edycję następnych pięć lat?

10.10.2019

Ольга Токарчук лауреатом Нобелевской премии

Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию 2018 года! Нобелевский комитет в обосновании решения обратил внимание на «повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

01.10.2019

Серии "Национальная библиотека" исполнилось 100 лет

Самая старинная и знаменитая польская литературная серия «Национальная библиотека» в этом году празднует юбилей столетия. До сих пор было опубликовано 605 томов ценнейших произведений польской и мировой литературы с компетентными и одновременно доступно написанными вступительными статьями, авторами которых были лучшие польские литературоведы.

27.09.2019

В языке есть всё, что нас касается – беседа с доктор Доротой Шагун

Д-р Дорота Шагун исполняет важную миссию – вместе с будущими журналистами работает над их голосом и дикцией. Она всегда весёлая и доброжелательная. За годы работы в Институте польской филологии Зеленогорского университета открыла для себя много интересного – и в научном, и в личном плане.

08.09.2019

Skamandryci w cyfrowej rzeczywistości

Projekt "Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego" to przykład połączenia tradycji "fiszki i ołówka" z nowoczesnymi technologiami, w pełni profesjonalnego opracowania krytycznego z otwartym dostępem do wiedzy i źródeł naukowych, szelestu kartek książki drukowanej z funkcjonalną edycją cyfrową. Dotyczy korespondencji wybitnych przedstawicieli literatury i kultury polskiej XX wieku, poetów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego oraz redaktora Mieczysława Grydzewskiego. Wymieniane między nimi listy, zachowane w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku i Bibliotece Polskiej w Londynie, są ważnym ogniwem polskiego dziedzictwa kulturowego. O projekcie opowiedzieli nam jego twórcy: dr hab. Beata Dorosz, prof. IBL PAN, z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN oraz dr Bartłomiej Szleszyński, kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN).

04.09.2019

Rockowa polonistka

Absolwentka zielonogórskiej polonistyki ze specjalnością dziennikarską. Kiedyś była prezenterką w Radiu Zielona Góra, a obecnie jest profesorem na Uniwersytecie w Zielonej Górze oraz kierowniczką Pracowni Dziennikarstwa i członkinią Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Prof. UZ dr hab. Magdalena Steciąg i jej różne oblicza.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах