Полонистический бюллетень

Статьи и интервью

Статей на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

12.01.2022

Licealiści XLIV LO im. Stefana Banacha w Warszawie nagrodzeni za uczczenie Roku Norwidowskiego

Miło nam poinformować, że w ramach wydarzeń związanych z obchodami dwusetlecia urodzin Cypriana Norwida zostały wyłonione trzy najlepsze sprawozdania uczniów XLIV LO w Warszawie z międzynarodowego sympozjum, którego byli uczestnikami i współorganizatorami. Wśród wyłonionych zwyciężczyń znajdują się: Katarzyna Ośka i Oliwia Osiecka, Angelika Chojecka i Anna Lasecka oraz Anna Oniszk. Autorkom oraz ich nauczycielom składamy serdeczne gratulacje.  

08.10.2021

Dwadzieścia lat istnienia serii wydawniczej „Studia Staropolskie. Series Nova”. Wydanie jubileuszowego 50. tomu serii Lidii Grzybowskiej "Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii"

Niedawno ukazał się jubileuszowy tom serii wydawniczej „Studia Staropolskie. Series Nova”, założonej w roku 2000 przez prof. dr. hab. Teresę Michałowską. Od 2000 do 2021 roku, a więc w ciągu dwudziestu lat istnienia serii, ukazało się aż 50 tomów.

16.07.2021

OPERAS i Europejska Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych

Europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski.

27.05.2021

„Literatura XXI wieku i Holokaust. Perspektywa komparatystyczna i wielojęzykowa (2020–2023)” / “21st-Century Literature and the Holocaust. Comparative and Multilanguage Perspective (2020–2023)”

"... jak dotąd są to jedyne na świecie studia komparatystyczne na temat tej literatury. Projekt ma charakter porównawczy i właśnie w tym aspekcie międzynarodowy zespół badaczy chce dowiedzieć się: czy pamięć pokolenia post-Shoah staje się we wszystkich literaturach artefaktem wykreowanym jednocześnie na przecięciu estetycznej i narracyjnej kontynuacji i innowacji; czy autorzy należący to drugiego i trzeciego pokolenia podejmują te same próby negocjacji co ich poprzednicy (autorzy pierwszego pokolenia – ocaleni i świadkowie) w konflikcie między imperatywem dawania świadectwa a stylistycznym brakiem zaufania do przekazu literackiego; w jaki sposób realizowane są nowe sposoby przedstawiania Szoah w tych literaturach; czy istnieją punkty zbieżne w wypadku zróżnicowanych językowo i kulturowo tekstów literackich oraz związki pomiędzy stosowanymi językami, pochodzeniem autorów, społecznym i politycznym kontekstem, w którym żyją, jak również czynnikami mającymi na nich wpływ a fenomenem literackich kreacji ich dzieł. Osobnym polem badawczym jest w projekcie najnowsza literatura Holokaustu przeznaczona dla dzieci i młodzieży – analizowana pod kątem roli w procesie edukacyjnym, a także w innych kontekstach kulturowych". (Prof. Sławomir Jacek Żurek)

Недавно добавленные

22.11.2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Instytutu Badań Literackich PAN

Instytut Badań Literackich PAN jest jedną z najstarszych placówek Polskiej Akademii Nauk, jednocześnie należy do grona najlepszych jednostek naukowych, posiadających najwyższą kategorię A+. Jest także w elitarnej grupie polskich instytutów naukowych wyróżnionych przez Komisję Europejską znakiem „HR Excellence in Research”. To tutaj ukazują się renomowane czasopisma, poświęcone historii i teorii literatury oraz publikacje najwybitniejszych badaczy historii literatury, edytorstwa, badań kulturowych i in. Zarówno w pracy badawczej, jak i w ramach ścieżek edukacyjnych IBL PAN łączy dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego i utrzymanie tożsamości naukowej z otwartością na nowe perspektywy i podejście interdyscyplinarne. Istotnym element działalności Instytutu jest dbałość o związek procesu badawczego z edukacją humanistyczną. Obejmuje ona nadawanie stopni naukowych, kształcenie doktorantów, prowadzenie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego a także działalność Studiów Podyplomowych i Kursów (SPiK).  Zajęcia w ramach SPiK odbywają się w formule online lub w gmachu Pałacu Staszica w Warszawie.

28.10.2021

Pani Eugenii Maresch

Z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie — PUNO Londyn 22 października 2021 roku Dr Wojciech Rappak, Kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Brytyjskiej Instytutu Kultury Europejskiej PUNO Londyn Dr HC Eugenia Maresch

17.10.2021

Powstanie Pracowni Badań nad Spuścizną Stanisława Vincenza

Pracownia została powołana w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez dr. hab. Jana A. Choroszego w celu integracji badań nad spuścizną pisarską Stanisława Vincenza (1888–1971), prozaika, eseisty, filozofa, epistolografa działającego na pograniczu kulturowym i łączącego różnorodne tradycje. Jego twórczość literacka, nie znana szerszej publiczności, wywołuje stałe zainteresowanie historyków literatury, folklorystów, etnologów, językoznawców, a dzięki nowym przekładom na kilka języków (ukraiński, czeski, węgierski, niemiecki, hebrajski) powoli przebija się do czytelników w Europie i w Izraelu.

13.10.2021

Polonistyka naprawdę światowa

Tym razem poloniści z całego świata nie spotkają się osobiście we Wrocławiu. Nie będzie wymiany zdań w kuluarach ani powitalnych uścisków rąk. Pierwotnie VII edycja Światowego Kongresu Polonistów miała się odbyć we Wrocławiu w czerwcu 2020 roku, jednak ze względu na pandemię COVID-19 została ona przełożona na jesień 2021 roku. Z tego samego powodu wszystkie wydarzenia Kongresu będą się odbywać online. Mimo formy zdalnej wydarzenie pozostaje jednak niezwykle istotne dla polonistów, podobnie jak w latach ubiegłych. Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego idei i historii Światowego Kongresu Polonistów.

08.10.2021

Dydaktyka literatury i języka polskiego – Profesor Sławomir Bobowski o analizie filmowego tekstu kultury na lekcjach języka polskiego

Sławomir Bobowski, „VATEL (2000, reż. Roland Joffé) – między opowiadaniem a opisem. Znakomity przykład filmu do prezentacji i analizy na lekcjach języka polskiego (jako wizja epoki Baroku i dzieło wyjątkowej maestrii scenariuszowej, operatorskiej i reżyserskiej)”. Zapraszamy do lektury artykułu wspierającego nauczanie polonistyczne w obszarze interpretacji nieliterackich tekstów kultury. Prezentowany materiał metodyczny upowszechnia wyniki badań filmoznawczych i wskazuje możliwości ich wykorzystania w pracy szkolnej.    

19.09.2021

Nagrody dla polonistów i twórców literatury

Tegoroczna jesień obfituje w nagrody wręczane osobom związanym z literaturą, nauką i książką. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах