Полонистический бюллетень
Конкурсов на сайте:
Сортировать по

Продвигаемое

24.04.2024

Monografie FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyjmuje zgłoszenia w kolejnej edycji konkursu MONOGRAFIE FNP. W ramach działania możliwe jest uzyskanie finansowania wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

24.04.2024

Polsko-ukraińskie projekty naukowe 2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w czwartym konkursie DLA UKRAINY. Naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami i wspólnie zrealizować badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

24.04.2024

Konkurs CLARIN-PL

аспиранты | Доктора | Другие CLARIN-PL

Doktoranci i młodzi naukowcy mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez konsorcjum CLARIN-PL należącego do Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

Недавно добавленные

25.04.2024

II Konkurs na Esej dla Uczniów Szkół Średnich

Ученики Uniwersytet w Siedlcach

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu w Siedlcach ogłaszają II Konkurs na Esej dla Uczniów Szkół Średnich w wieku 15-20 lat z powiatów: siedleckiego, łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego, garwolińskiego, bialskiego i łukowskiego oraz miast Siedlce i Biała Podlaska.

11.03.2024

Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną.

11.03.2024

Zawacka NAWA 2024/25

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie, którego celem jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

11.03.2024

Konkurs Jednego Wiersza o Pióro Księżnej Aleksandry Ogińskiej

Uniwersytet w Siedlcach

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach zaprasza uczniów szkół średnich oraz studentów Uniwersytetu w Siedlcach do udziału w drugiej edycji Konkursu. Zadaniem uczestników jest napisanie jednego wiersza o dowolnej formie i tematyce.

27.02.2024

Lektorzy NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Diva Plavalaguna/Pexels

27.02.2024

Nauki o kulturze – konkurs na pracę doktorską

Доктора Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło XVI edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze.

09.02.2024

XII edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Доктора Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 29 lutego 2024r.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах