Полонистический бюллетень
Номеров на сайте:
Сортировать по

Продвигаемое

12.07.2024 Литературоведение

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (14 (17)) | 2024

Tytuł numeru: Autorytety

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawtswo”, tym razem pod tytułem Autorytety. Rocznik zawiera artykuły poświęcone mechanizmom wyłaniania się, upamiętniania i kwestionowania autorytetów w kulturze i życiu literackim, w rozmaitych epokach, odmiennych kontekstach narodowych i okolicznościach społecznych. TEMAT NUMERU: AUTORYTETY ELŻBIETA DĄBROWICZ, Autorytet księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w teatrze opinii między 1834 a 1861 rokiem MAGDALENA BĄK, Sobie śpiewam a Polakom. O autorytecie Camõesa w literaturze polskiej doby romantyzmu KATARZYNA PIETRUCZUK, Establishing the Singer’s Authority in the Odyssey GRAŻYNA SZWAT-GYŁYBOWA, Między obserwacją społeczną a snem. Autorytet toposu wmurowanej matki w powieściach Desa Ivany Trajanoskiej oraz Majkite Teodory Dimowej LECH MIODYŃSKI, Naukowy arbitralizm i kult geniuszu w normatywizacji wczesnych badań slawistycznych DOROTA GIL, Jovana Skerlicia aksjologiczne wzorce autorytetów jako paradygmatów serbskiej kultury i literatury PIOTR SIDOROWICZ, Autorytet polityczny / autorytet naukowy – Stefan Żółkiewski HELENA TELEŻYŃSKA, Autorytet i autorytetka? O różnicach w starożytnej recepcji Homera i Safony MARIA ZIELNIEWICZ, Figura autorytetu w czasach ponowoczesnych. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec zwrotu etycznego PAWEŁ BERNACKI, Projekt Lovecraft. Losy marki Howarda Phillipsa Lovecrafta na polskim rynku książki ESTERA LASOCIŃSKA, W cieniu autorytetu. Paweł Szczerbic sam o sobie MAGDALENA BYSTRZAK, Ona i oni. Przyczynek do biografii Márii Holuby   POŻYTKI FILOLOGICZNE PAULINA ABRISZEWSKA, Norwid – Schiller – Novalis. Komparatystycznie o Assuncie KATARZYNA JAWORSKA, Jak na spowiedzi. Pakt spowiedziowy w pewnym nurcie literatury popularnej MACIEJ MAZUR, „Są dni, w które ojciec przestaje się dziać”. Perspektywa impersonalna w Nakarmić kamień Bronki Nowickiej EWA SZCZĘSNA, Genom literatury i jego medialne oraz dyskursywne modelowanie KATARZYNA KOZA, Ekopoetyki. Teorie mimetyczne a postmortonowskie – próba klasyfikacji MATEUSZ KALIŃSKI, Sebald/Lebda: być ze świata katastrofy WIKTOR GARDOCKI, „Ironia trącąca defetyzmem” a „społeczne zadania satyry”. Recenzje cenzorskie zbioru felietonów Władysława Smólskiego z 1948 roku DARIUSZ SKÓRCZEWSKI, Nieznany XIX-wieczny dziennik Pelagii Rościszewskiej. Projekt lektury ARTUR HELLICH, Trudna sztuka uobecniania. O pisarstwie Andrzeja Zieniewicza

15.02.2024 Литературоведение

Teksty Drugie | (6) | 2023

Tytuł numeru: Nasze teraźniejszości

"Żyjemy pod presją radykalnej zmiany naszego doświadczenia czasu. To znaczy tego, w jakich kategoriach myślimy o przyszłości – godzin, dni, miesięcy czy lat, a może realizacji jeszcze bardziej odległych życiowych celów? O teraźniejszości – jako chwili, polu, a może środowisku, w którym żyjemy? O przeszłości – jako spełnionej i niezmiennej rzeczywistości? Jako oparciu czy przekleństwie? Jako otwartej możliwości nowych jej wersji? Mam przekonanie, że jest to zmiana tyleż oczywista, co nieuświadamiana. Oczywista, bo przez wielu refleksyjnie doświadczana, lecz przez większość wypierana czy przesłaniana niewczesnymi już wyobrażeniami wziętymi głównie ze słownika nowoczesności." 

24.01.2024 Литературоведение

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | XXIX | 2023

Tytuł numeru: Pisane światłem. Fotografia – tekst i kontekst

Tematem numeru jest fotografia w dialogu z tekstem – ewolucja stosunku do fotografii i sposobów jej wykorzystania (począwszy od dziewiętnastowiecznego rozumienia jako medium dokumentacyjnego, traktującego „obraz jako dowód prawdy”, po dzisiejsze walory estetyczne, artystyczne i kreacyjne tej dziedziny sztuki, również przez ukazanie roli ikonograficznych tekstów kultury i ich wpływu na życie autorów, podmiotów/obiektów i odbiorców oraz rozmaite możliwości ich interpretacji), skomplikowane dzieje oraz przemiany relacji między fotografią (lub malarstwem, rysunkiem itd.) a pojęciami „prawdy faktów”, „fotograficznego realizmu”, „odzwierciedlenia rzeczywistości”.

Недавно добавленные

10.01.2024 Литературная история

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 24 (2) | 2023

Tytuł numeru: Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego, co skłoniło wielu badaczy do zorganizowania konferencji naukowych poświęconych temu okresowi tudzież podjęcia inspirujących przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym.

12.09.2023 Литературная история

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 23 (1) | 2023

Tytuł numeru: Praktyki edycji cyfrowych

Najnowszy numer „Sztuki Edycji” poświęcony jest praktykom edycji cyfrowych. Powstał pod redakcją Bartłomieja Szleszyńskiego, Konrada Nicińskiego, Agnieszki Szulińskiej, Anny Mędrzeckiej-Stefańskiej oraz Kajetana Mojsaka, członkiń i członków zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej.

02.07.2023 Литературоведение

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (13 (16)) | 2023

Tytuł numeru: Zaniedbane tropy

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Zaniedbane tropy. Zawiera on artykuły poświęcone tym figurom retorycznym, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach. Z kolei w dziale Pożytki filologiczne dominuje Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin wielkiego krytyka przybliżamy jego działalność międzywojenną.

16.03.2023 Литературоведение

Zagadnienia Rodzajów Literackich | 65(4) | 2022

Tytuł numeru: Transmedialne narracje drugoosobowe /Transmedial Second-person Narratives

Od czasu głośnej Przemiany Butora teoria narracji usiłuje, ze zmienną intensywnością, skonceptualizować zjawisko narracji drugoosobowej. Uznawana jest ona zazwyczaj za formę eksperymentalną, nienaturalną, efemeryczną; nie doczekała się dotąd stałego miejsca w typologiach narratologicznych na prawach równych narracji w pierwszej i trzeciej osobie.

26.01.2023 Литературоведение

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | XXVIII | 2022

Tytuł numeru: Przestrzenie intymności

Najnowszy numer periodyku jest poświęcony odkrywaniu intymnego życia autorów wielu rodzajów egodokumentów, a także wątkom biograficznym utrwalonym w dziełach literackich.

11.01.2023 Литературоведение

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | | 2022

Tytuł numeru: Inscripton. An Anthology 1

Redakcja „Napisu” z przyjemnością informuje o ukazaniu się online pierwszej części anglojęzycznej serii tłumaczeń „Inscription. An anthology 1” – opatrzonego wstępem wyboru 13 artykułów spośród 535 rozpraw, opublikowanych na łamach rocznika „Napis” w latach 1994–2021. Można je znaleźć na stronach Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych i „Napisu”.  

04.12.2022 Литературоведение

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 22(2) | 2022

Tytuł numeru: Książka bez granic

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Sztuki Edycji” pod redakcją Magdaleny Bizior-Dombrowskiej i Patryka Chłopka.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах