Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 02.07.2023
Литературоведение

Zaniedbane tropy

Журнал:
Издательство:
ISSN:
2084-6045

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Zaniedbane tropy. Zawiera on artykuły poświęcone tym figurom retorycznym, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach. Z kolei w dziale Pożytki filologiczne dominuje Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin wielkiego krytyka przybliżamy jego działalność międzywojenną.

Solilokwium, metalepsa czy asyndeton to tylko wybrane przykłady „zaniedbanych” badawczo zjawisk, których właściwości i funkcje Autorzy artykułów starają się zgłębić. Część zamieszczonych w numerze studiów poświęcono także takim tropom, jak animizacja czy personifikacja, na których temat istnieje, co prawda, obszerniejszy stan badań, jednakże można wskazać ich zaniedbane i czekające na rozwinięcie aspekty. Uboga wiedza naukowa wydaje się bowiem szczególnie kłopotliwa w odniesieniu do zjawisk ważnych dla dydaktyki szkolnej, która dysponuje bogatym wyborem materiałów dotyczących metafory, ale już niekoniecznie jej odmian. [...]

Tegoroczny dział Pożytki filologiczne jest bardzo bogaty. Znalazły się w nim zarówno artykuły o polskiej literaturze dawnej (Mikołaj Rej, Jakub Sobieski), jak i o prozie Milady Součkovej. Specjalne miejsce w numerze zajmuje blok tekstów poświęconych Karolowi Irzykowskiemu. [...] Redaktorki tematyczne tej części tomu oraz Autorki i Autorów, których artykuły w niej publikujemy, interesuje przede wszystkim wyjątkowa pozycja Irzykowskiego w życiu kulturalno-polityczno-społecznym dwudziestolecia międzywojennego.

Ze Wstępu Redakcji

Содержание

Zaniedbane tropy. Od Redakcji; TEMAT NUMERU: Teoria – retoryka – granice DARIUSZ PAWELEC, Problem metalepsy. Od tropu do konceptu; JOANNA ORSKA, Metalepsa – trop tłumaczy; ŁUKASZ WRÓBEL, Mortyfikacja (wstępne rozpoznania); ELŻBIETA DUTKA, Góry wołają i milczą. O antropomorfizacji, personifikacji i prozopopei; MARIUSZ GOŁĄB, Asyndeton – fotopoetyckie doświadczenie podróży; JADWIGA BIERNACKA, Kilka uwag o wyliczeniach, rzeczownikach i reportażach; Epoki – miejsca – gatunki MONIKA KOPCIK, Solilokwium przed Augustynem. Przypadek Lucjusza Anneusza Seneki; MAREK DYBIZBAŃSKI, Personifikacja a cud w polskiej teorii epopei lat porozbiorowych; AGATA SEWERYN, „Prozodia starożytna”, „wiersze miarowe” i Norwidowskie recitativa; TOMASZ GARBOL, Apozjopeza religijna w poemacie Katastrofa statku „Deutschland” Gerarda Manleya Hopkinsa oraz w wierszu Final Soliloquy of the Interior Paramour Wallace’a Stevensa; MARTA TOMCZOK, Imiona pokładów. Rola i znaczenie animizacji podziemi w Pokładzie Joanny Gustawa Morcinka; DAMIAN KUBIK, Poetyka „umarłego miasta”. Literackie strategie obrazowania Dubrownika w dramacie Dubrovačka trilogija Iva Vojnovicia w kontekście studium Pad Dubrovnika Luja Vojnovicia; WACŁAW FORAJTER, Przepisywanie przygody. Konteksty gatunkowe Przygód Tomka Alfreda Szklarskiego; POŻYTKI FILOLOGICZNE: Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin SYLWIA PANEK, „[...] zawiedli się na mnie, a ja na nich”. Miejsce Irzykowskiego w życiu literackim dwudziestolecia międzywojennego; AGATA ZAWISZEWSKA, Karol Irzykowski i „królewski łachman”. Przyczynek do nienapisanej książki o Polskiej Akademii Literatury; KONRAD NICIŃSKI, Irzykowski w kręgu Skamandra; RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN, W gościnie i u siebie. Karol Irzykowski w „Skamandrze”, „Ponowie” i „Krokwiach”; KATARZYNA SADKOWSKA, Społeczne granice klerkizmu i optyki estetycznej? Na przykładzie artykułów Karola Irzykowskiego w „Kurierze Porannym” i ich nieznanej recepcji w prasie polsko-żydowskiej; TOMASZ BOCHEŃSKI, Irzykowski prekursor Witkacego, broń Boże – poprzednik; ELIZA KĄCKA, Demoniczna teoria kultury. JKB-Demon Karola Irzykowskiego i Leon Chwistek – Demon Intelektu Stanisława Ignacego Witkiewicza; AGNIESZKA KWIATKOWSKA, Spór jako „okazja do samookreśleń”. Julian Przyboś wobec Karola Irzykowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym; MARCIN JAUKSZ, „Więcej bajki niż bajronizmu”. Karol Irzykowski, Stanisław Przybyszewski i egotyczna historia literatury w dwudziestoleciu pisana; Varia RADOSŁAW GRZEŚKOWIAK, Ewangelika Mikołaja Reja epigramaty o wizerunkach św. Krzysztofa i św. Jerzego; MARIA BARŁOWSKA, Papier trwalszy niż kamień – o nagrobku Stanisława Żółkiewskiego napisanym przez Jakuba Sobieskiego; KAMILA WOŹNIAK, „Każda historia zaczyna się od mitu”. Proza Milady Součkovej w kontekście teorii nowego mitu Vàclava Navràtila; Indeks osób

Информация

Дата размещения:
2 июля 2023; 21:56 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
2 июля 2023; 21:56 (Mariola Wilczak)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

11.03.2021
Литературоведение

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 2(2) | 2020

Наименование номера: Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48. Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

12.02.2021
Литературоведение

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | XXVI | 2020

Наименование номера: Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje

XXVI numer „Napisu” gromadzi teksty z różnych dziedzin, począwszy od filozofów i historyków nauki, poprzez literaturoznawców, po edytorów, tekstologów i redaktorów, czerpiących przykłady z własnej praktyki. Artykuły poświęcone są takim tematom, jak pojmowanie istoty błędu i typologia omyłek naukowych, uproszczenia i przekłamania w badaniach biograficznych, rozmaite aspekty edytorstwa, rozumianego przede wszystkim jako szacunek dla źródeł i żmudna praca nad tekstem. Bogato reprezentowany jest również dział recenzji – specyficznego gatunku, którego zadanie wiąże się z oceną wartości i prawdziwości cudzej pracy: pochwałą osiągnięć autora książki i wskazaniem jego niedociągnięć.

13.11.2019
Литературная история

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | (XXIV) | 2018

Наименование номера: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах