Полонистический бюллетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

24.02.2020
Warszawa

Metody cyfrowe w literaturoznawstwie / warsztaty

Институт литературных исследований PAN

Celem warsztatów jest prezentacja metod cyfrowych w literaturoznawstwie na podstawie ogólnodostępnego systemu LEM (Literacki Eksplorator Maszynowy), stworzonego przez CLARIN-PL we współpracy z IBL PAN. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne badań cyfrowych i nauczą się samodzielnie wykonywać podstawowe operacje pozwalające przygotować korpus tekstów do interpretacji.

09.07.2019
Łódź

Logopedia medialna z logopedią ogólną

заочное Wydział Filologiczny UŁ

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.

16.06.2019
Zielona Góra

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie

стационарный Wydział Humanistyczny UZ

Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyposażeni są w wiedzę teoretyczną i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich periodycznych mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie; wykonywanie zawodów związanych z dziedziną szeroko rozumianej komunikacji społecznej: zawodu rzecznika prasowego, specjalisty ds. kontaktów z mediami, menedżera PR, redaktora i korektora, copywritera, researchera itd.

Недавно добавленные

22.11.2019
Warszawa

Szkoła Doktorska UKSW

стационарный Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Od roku 2019/2020 rekrutacja na studia w dyscyplinie Literaturoznawstwo odbywa się jako rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW.

22.11.2019
Warszawa

Filologia polska - studia magisterskie (stacjonarne)

стационарный Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych WNH_UKSW

Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska pozwala pogłębić wiedzę w zakresie historii literatury, zwłaszcza najnowszej, metodologii badań literackich i językowych. Umożliwia doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także intensywny rozwój w ramach wybranej przez siebie specjalności. Program stwarza możliwość łączenia studiów z praktyką zawodową lub dodatkowymi studiami na innych kierunkach i uczelniach europejskich. Pozwala zdobywać doświadczenia w pracy artystycznej i dziennikarskiej.

22.11.2019
Warszawa

Filologia polska - studia licencjackie (stacjonarne)

стационарный Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych WNH_UKSW

Program studiów na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii literatury orazwiedzę o języku. Prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. filmowi, teatrowi, edytorstwu, literaturze współczesnej i komunikacji językowej. Studenci zdobywają podstawową wiedzę humanistyczną, poszerzają własne horyzonty i rozwijają warsztat pracy intelektualnej, niezbędny w wielu dyscyplinach historycznych, społecznych i artystycznych. Uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu.  

22.11.2019
Warszawa

Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

заочное Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunkówhumanistycznych do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego.

22.11.2019
Warszawa

Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW (SEW)

заочное Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych WNH_UKSW

Celem Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW jest nauka redagowania i korekty tekstów, wydawania ich drukiem oraz w formie elektronicznej jako e-booki, w serwisach internetowych, panelach administracyjnych, państwowych, samorządowych, firmowych i prywatnych, w czasopismach, a także przygotowywania prac naukowych i wszelkich dokumentów.

22.11.2019
Warszawa

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP)

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została utworzona 28 lutego 2008 roku, jednak Wydział Nauk Humanistycznych prowadził kursy języka polskiego dla obcokrajowców już od 2005 roku.

10.11.2019
Kraków

I warsztaty projektu eFontes: Reprezentatywność: gatunki i funkcje

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku odbędzie się w Krakowie I edycja warsztatów realizowanego w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN ze środków NPRH projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах