Polish Studies Newsletter
Competitions per page:
Sort by:

Promoted

24.04.2024

Monografie FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyjmuje zgłoszenia w kolejnej edycji konkursu MONOGRAFIE FNP. W ramach działania możliwe jest uzyskanie finansowania wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

24.04.2024

Polsko-ukraińskie projekty naukowe 2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w czwartym konkursie DLA UKRAINY. Naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami i wspólnie zrealizować badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

24.04.2024

Konkurs CLARIN-PL

PhD Students | Doctors | Others CLARIN-PL

Doktoranci i młodzi naukowcy mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez konsorcjum CLARIN-PL należącego do Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

Recently added

25.04.2024

II Konkurs na Esej dla Uczniów Szkół Średnich

Schoolchildren Siedlce University

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu w Siedlcach ogłaszają II Konkurs na Esej dla Uczniów Szkół Średnich w wieku 15-20 lat z powiatów: siedleckiego, łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego, garwolińskiego, bialskiego i łukowskiego oraz miast Siedlce i Biała Podlaska.

11.03.2024

Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną.

11.03.2024

Zawacka NAWA 2024/25

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie, którego celem jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

11.03.2024

Konkurs Jednego Wiersza o Pióro Księżnej Aleksandry Ogińskiej

Siedlce University

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach zaprasza uczniów szkół średnich oraz studentów Uniwersytetu w Siedlcach do udziału w drugiej edycji Konkursu. Zadaniem uczestników jest napisanie jednego wiersza o dowolnej formie i tematyce.

27.02.2024

Lektorzy NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków o skierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2024/2025. 

27.02.2024

Nauki o kulturze – konkurs na pracę doktorską

Doctors Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło XVI edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze.

09.02.2024

XII edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Doctors Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 29 lutego 2024r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.