Polish Studies Newsletter
Competitions per page:
Sort by:

Promoted

27.02.2024

Lektorzy NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków o skierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2024/2025. 

27.02.2024

Nauki o kulturze – konkurs na pracę doktorską

Doctors Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło XVI edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze.

09.02.2024

XII edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Doctors Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 29 lutego 2024r.

Recently added

11.03.2024

Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną.

11.03.2024

Zawacka NAWA 2024/25

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie, którego celem jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

11.03.2024

Konkurs Jednego Wiersza o Pióro Księżnej Aleksandry Ogińskiej

Siedlce University

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach zaprasza uczniów szkół średnich oraz studentów Uniwersytetu w Siedlcach do udziału w drugiej edycji Konkursu. Zadaniem uczestników jest napisanie jednego wiersza o dowolnej formie i tematyce.

23.01.2024

I Edycja konkursu na najlepszą niepublikowaną rozprawę naukową

The Institute of Literary Research PAN

Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich PAN oraz Fundacja Archiwum Kobiet ogłaszają I edycję konkursu na najlepszą niepublikowaną rozprawę naukową.

18.12.2023

Ojczysty – dodaj do ulubionych – edycja 2024

Narodowe Centrum Kultury

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

18.12.2023

Nagroda Literacka m.st. Warszawy – 17 edycja

Urząd m.st. Warszawy

Wystartowała 17 edycja Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Czytelnicy mogą zgłaszać ulubione książki w kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca, książka o tematyce warszawskiej, komiks i powieść graficzna.

22.11.2023

Konkurs Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego – XXIX edycja

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłosiło kolejną edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczące zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.