Polish Studies Bulletin
Competitions per page:
Sort by:

Promoted

05.04.2021

Doskonała Nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach programu na rzecz upowszechniania nauki.

30.03.2021

VII edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

The University of Lodz

Kapituła Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła siódmą edycję konkursu. Prace mogą zgłaszać wszystkie instytucje naukowe w Polsce.

22.03.2021

Międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych CHANSE

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki, koordynator projektu Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE), zaprasza do składania wniosków w konkursie Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.

Recently added

08.04.2021

Monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) realizuje program, w ramach którego finansuje wydanie recenzowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych poświęconych edukacji.

31.03.2021

"Wybaw od niekochania". VIII Konkurs Literacki imienia Anny Markowej

Students | Schoolchildren | Others Wydział Filologiczny UwB

Do 20 maja 2021 roku można nadsyłać utwory prozatorskie lub poetyckie na tegoroczny, VIII Konkurs Literacki imienia Anny Markowej. Organizują go Klub Humanistów działający przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa oraz Stowarzyszenie Schola Humana.

11.03.2021

Polonista NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do trzeciej edycji programu POLONISTA NAWA. Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.

11.03.2021

Programy Fulbrighta

Students | PhD Students | Independent academics | Doctors | Educators Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Ruszył nabór do kolejnych edycji programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów.

09.01.2021

Staże zagraniczne NAWA i NCN

Narodowe Centrum Nauki | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich (NAWA PRELUDIUM BIS 1). 

09.01.2021

Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego UW

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłosiła nabór do Nagrody Głównej i Staży Naukowych. Nagroda pod honorowym patronatem Prezydenta RP ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą. Program finansowany jest solidarnie przez 25 polskich uniwersytetów

26.10.2020

Granty Interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Ciągły nabór do programu Granty Interwencyjne NAWA trwa do końca 2020 roku. O dofinansowanie w ramach szybkiej ścieżki mogą walczyć projekty z wszystkich dziedzin nauki, wymagające wykonania badań niezwłocznie, także z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.