Polish Studies Newsletter
Competitions per page:
Sort by:

Promoted

28.06.2022

Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła XI edycję Konkursu im. Olgi Rok dla bibliotekarek z całej Polski. Kandydatki mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach: placówka biblioteczna mniejsza oraz placówka biblioteczna większa.

23.04.2022

V edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest autorom i autorkom publikacji dotyczących edukacji w trzech kategoriach – naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. To forma docenienia prac, które trafnie odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

23.04.2022

VI edycja konkursu Instytutu Literackiego w Paryżu

PhD Students | Doctors | Others Fundacja Kultury Paryskiej | Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura

Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia. Nadsyłać można prace obronione w latach 2021–2022.

Recently added

18.05.2022

Idea dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku

Instytut De Republica

Instytut De Republica prowadzi nabór propozycji wydawniczych, dotyczących „Idei dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku”. Jego celem jest wyłonienie, a następnie publikacja najlepszych dzieł powstałych w latach 1795–1918, które obecnie w polskiej nauce są jeszcze niedocenione lub zapomniane, a ich autorami są wybitni polscy twórcy.

18.05.2022

Nagroda Insytutu De Republica

Instytut De Republica

Instytut De Republica zaprasza do składania wniosków w corocznym konkursie o nagrodę Instytutu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

23.04.2022

VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

The University of Lodz

Trwa nabór prac w Konkursie o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

03.02.2022

Doskonała nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w konkursie dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.

03.02.2022

Nagroda Transatlantyk

Instytut Książki

Insytut Książki ogłosił osiemnastą edycję konkursu na wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą. Laureatami Nagrody Transatlantyk mogą być tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego.

03.02.2022

XV edycja Konkursu na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Doctors Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 z kulturoznawstwa, etnologii, etnografii, antropologii kultury, socjologii kultury, psychologii międzykulturowej oraz etnomuzykologii.

31.01.2022

Perły nauki

Students Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków do programu, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.