Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 27.02.2024
Deadline for applications: 10.04.2024

Nauki o kulturze – konkurs na pracę doktorską

Institutions:
Target groups:
Doctors

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło XVI edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze.

Można zgłaszać prace obronione w latach akademickich: 2021/2022 i 2022/2023 w następujących dyscyplinach:

  • nauki o kulturze i religii;
  • literaturoznawstwo;
  • nauki o sztuce;
  • etnologia;
  • etnografia;
  • antropologia kultury;
  • socjologia kultury;
  • psychologia międzykulturowa;
  • etnomuzykologia.

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 10 000 zł, 6 000 zł oraz 4 000 zł. Laureaci otrzymają możliwość wydania prac nakładem NCK.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2024 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Centrum

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 7 października 2024 roku.

Information

Added on:
27 February 2024; 10:30 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
27 February 2024; 10:30 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.