Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Maggie Zhan z Pexels | Pexels
Added on: 03.02.2022
Deadline for applications: 06.03.2022

XV edycja Konkursu na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Institutions:
Target groups:
Doctors

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 z kulturoznawstwa, etnologii, etnografii, antropologii kultury, socjologii kultury, psychologii międzykulturowej oraz etnomuzykologii.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być przyporządkowane do jednej z kategorii: 

- kulturoznawstwo;

- etnologia;

- etnografia;

- antropologia kultury;

- socjologia kultury;

- psychologia międzykulturowa;

- etnomuzykologia.

Jury złożone z przedstawicieli środowiska naukowego i NCK oceni prace i przyzna trzy nagrody pieniężne w wysokości:

- I nagroda 5 000 zł;

- II nagroda 3000 zł;

- III nagroda 2000 zł.

Laureat pierwszej nagrody uzyska dodatkowo możliwość wydania pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie NCK.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w formularzach oceny, zgodnie z następującymi kryteriami:

I etap oceny (preselekcji) prac doktorskich

- zgodność pracy z tematyką konkursu;

- sposób interpretacji tematu;

- umiejętność posługiwania się przez autora naukowym warsztatem kulturoznawczym.

II etap oceny merytorycznej prac doktorskich

- trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego;

- nowatorstwo i oryginalność ujęcia;

- znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej;

- atrakcyjność dla przyszłych czytelników (nośność tematu).

Ogłoszenie wyników nastąpi pomiędzy 8 sierpnia a 9 września 2022 roku.

Information

Added on:
3 February 2022; 14:33 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
3 February 2022; 14:35 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.