Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 28.01.2018
Deadline for applications: 02.03.2018

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Target groups:
Students, Doctors

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił VIII edycję Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych spośród nadesłanych prac doktorskich i magisterskich, przyczynienie się do utworzenia centralnej informacji o stanie badań nad historią i kulturą Żydów w Polsce, promocję wiedzy o Żydach i Izraelu oraz jej badaczy, wkład w rozwój polskiej humanistyki.

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy nadsyłać pocztą na adres: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa do dnia 2 marca 2018 r. lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu. Pytania można kierować na adres mailowy: konkursbalabana@jhi.pl

W obecnej edycji konkursu przewidziane są następujące nagrody:

- dla prac magisterskich: dla laureata I nagrody głównej – 5.000 zł; dla laureata II nagrody głównej – 3.000 zł; dla laureata III nagrody głównej – 1.000 zł;

- dla prac doktorskich: dla laureata I nagrody głównej – 7.000 zł; dla laureata II nagrody głównej – 5.000 zł; dla laureata III nagrody głównej – 3.000 zł.

Prace wyróżnione – bez nagrody pieniężnej.

 

Information

Added on:
28 January 2018; 22:51 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
28 January 2018; 22:51 (Piotr Bordzoł)

See also

09.04.2020

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił IX edycję Konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych spośród nadesłanych prac doktorskich i magisterskich, przyczynienie się do utworzenia centralnej informacji o stanie badań nad historią i kulturą Żydów w Polsce, promocję wiedzy o Żydach i Izraelu oraz jej badaczy, wkład w rozwój polskiej humanistyki.

03.02.2022

XV edycja Konkursu na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 z kulturoznawstwa, etnologii, etnografii, antropologii kultury, socjologii kultury, psychologii międzykulturowej oraz etnomuzykologii.

21.08.2017

Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Narodowe Centrum Kultury organizuje XIII konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. Prace nie mogą być opublikowane w całości przed okresem trwania konkursu.

14.06.2020

VI edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych – przedłużony termin nadsyłania prac

W związku z sytuacją epidemiczną termin zgłaszania prac i zgłoszeń został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku. Prace mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.