Polish Studies Newsletter

Editors of Polish Studies Newsletter

Editors of Polish Studies Newsletter

contact: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

Mariola Wilczak (editor-in-chief, work coordinator): mariola.wilczak@ibl.waw.pl

 

Editorial collaboration:

Piotr Bordzoł

Przemysław Górecki 

Sylwia Pikula 

Olga Zakolska

 

Editors-coordinators co-editing the Polish Studies Newsletter >>

 

The council of the Polish Studies Newsletter:

1. prof. dr hab. Marek Bernacki (ATH)

2. prof. dr hab. Tomasz Chachulski (IBL PAN)

3. dr Wojciech Hofmański (UAM)

4. prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński (UŚ)

5. prof. dr hab. Sławomir Kufel (UZ)

6. prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB)

7. prof. dr hab. Luigi Marinelli (Uniwersytet “La Sapienza” w Rzymie)

8. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (UZ)

9. prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)

10. prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)

11. prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

12. prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ)

13. dr hab. Dorota Siwicka (IBL PAN)

14. prof. dr hab. Marek Stanisz (URz)

15. prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW w Bydgoszczy) - Przewodniczący Rady

16. dr Tomasz Umerle (IBL PAN)

 

The publisher of Polish Studies Newsletter:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warsaw

Poland

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.