Polish Studies Newsletter
Scholarship/grants per page:
Sort by:

Promoted

15.09.2023

Stypendia dziennikarskie FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udzialu w konkursie.

15.09.2023

Stypendia MKiDN dla cudzoziemców

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi program stypendialny dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej studiujących na uczelniach artystycznych.

09.07.2023

Polskie Powroty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2022 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Recently added

25.03.2023

Stypendium Cieszkowskiego 2023

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego ogłosiła nabór w kolejnej edycji stypendium. 

25.03.2023
Kraków

Stypendium im. Stanisława Pyjasa

Uniwersytet Jagielloński

Celem Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pyjasa jest upamiętnienie postaci i tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, studenta piątego roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

25.03.2023
Kraków

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest skierowane do osób, które chcą podjąć studia na UJ (z wyłączeniem kierunków UJ CM). Stypendium jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce i ma na celu wsparcie rozwoju najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia.

15.02.2023
Toronto

Stypendium Joanny DeMone na staż naukowyna Uniwersytecie w Toronto (Joanna DeMone Visiting Graduate Student Award)

University Of Toronto

Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Kanadzie.

18.01.2023

Stypendium im. Albrechta Lemppa 2023

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin przyjmują zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2023.

07.01.2023

Program Preludium Bis

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich.

07.01.2023

Lektorzy NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w Programie Lektorzy NAWA. Celem programu jest wspieranie nauczania języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.