Polish Studies Bulletin
Scholarship/grants per page ":
Sort by::

Promoted

17.05.2020

Stypendium Fundacji Humboldta dla młodych naukowców (postdoc)

Fundacja Humboldta

Stypendium Humboldt Research Fellowship mogą uzyskać badacze, którzy zdobyli doktorat w ciągu ostatnich czterech lat.

17.05.2020

Stypendia naukowe „Fundacji Tygodnika POLITYKA” – 20. edycja Nagród Naukowych „Polityki”

Fundacja Tygodnika "Polityka"

Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.  

04.05.2020

Program stypendialny Poland My First Choice – studia II stopnia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Celem programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży z różnych krajów do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach.

Recently added

04.05.2020

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

04.05.2020

Program stypendialny Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Szkoła Edukacji realizuje dzienne studia podyplomowe dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli. Można w ten sposób zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne.

22.03.2020

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.  

14.03.2020

Stypendium Google News Initiative dla studentów dziennikarstwa 2020

Europejskie Centrum Dziennikarstwa i Google News Initiative zaprasza studentów dziennikarstwa i technologii do składnia wniosków o płatne staże kierunkowe. W 2020 roku program stypendialny oferuje 50 miejsc płatnego stażu kierunkowego w 14 krajach europejskich (w tym w Polsce).

07.03.2020

Stypendium im. Leopolda Ungera

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z inicjatywy i przy współpracy rodziny Leopolda Ungera – doktora honoris causa UMSC – ustanowił stypendium dla osób do 35 roku życia, którzy mogą wykazać się osiągnięciami dziennikarskimi.    

07.03.2020

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków osoby, które posiadają Kartę Polaka lub mają udokumentowane polskie pochodzenie i planują rozpocząć studia w Polsce. W obecnej edycji o stypendium może ubiegać się młodzież niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób posiadających również obywatelstwo polskie).

01.03.2020

Stypendium Fundacji Giorgia Ciniego

Międzynarodowe Centrum Nauki i Kultury Włoskiej, wcześniej zwane Vittore Branca, oferuje możliwość uzyskania stypendium w naukach humanistycznych w takich obszarach jak: historia sztuki, historia Wenecji, literatura, muzyka, dramat, badania nad starodrukami, badania porównawcze dotyczące rozwoju cywiliacji i duchowości.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.