Polish Studies Newsletter
Scholarship/grants per page:
Sort by:

Promoted

27.02.2024

Program Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór w VI edycji programu, który umożliwia przyjazdy do Polski naukowców z zagranicy, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. 

27.02.2024

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego UW

Studium Europy Wschodniej zaprasza do składania wniosków w XXIV edycji konkursu na Stypendia Wschodnie – studia magisterskie II stopnia.

27.02.2024

Studencki Nobel 2024

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Niezależnie Zrzeszenie Studentów zaprasza do wzięcia udziału w XV edycji programu stypendialnego, który ułatwia zaistnienie w świecie biznesu, nauki i kultury.

Recently added

12.01.2024

Program Stypendialny Rządu RP dla młodych naukowców

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego UW

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do XXII edycji programu dla kandydatów z Europy Wschodniej, krajów Azji Środkowej i Kaukazu.

20.11.2023

Stypendia MEiN dla wybitnych młodych naukowców (2023)

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców można składać do 31 grudnia 2023 roku.

15.09.2023

Stypendia dziennikarskie FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udzialu w konkursie.

15.09.2023

Stypendia MKiDN dla cudzoziemców

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi program stypendialny dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej studiujących na uczelniach artystycznych.

09.07.2023

Polskie Powroty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2022 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

25.03.2023

Stypendium Cieszkowskiego 2023

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego ogłosiła nabór w kolejnej edycji stypendium. 

25.03.2023
Kraków

Stypendium im. Stanisława Pyjasa

Uniwersytet Jagielloński

Celem Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pyjasa jest upamiętnienie postaci i tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, studenta piątego roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.