Polish Studies Newsletter
Scholarship/grants per page:
Sort by:

Promoted

24.04.2024

Fulbright Senior Award 2025-26

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Fulbright Senior Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. w uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki).

24.04.2024

Fulbright Junior Research Award 2025-26

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

24.04.2024

Stypendium im. Leopolda Ungera

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Trwa nabór do 12. edycji Stypendium przeznaczonego dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia.

Recently added

24.04.2024

Fulbright Scholar-in-Residence Award

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Fulbright Scholar-in-Residence Award to stypendia dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych, instytutach badawczych) na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. 

11.03.2024

Indeks Start 2 Star

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Program obejmuje Wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów.

27.02.2024

Program Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór w VI edycji programu, który umożliwia przyjazdy do Polski naukowców z zagranicy, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. 

27.02.2024

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego UW

Studium Europy Wschodniej zaprasza do składania wniosków w XXIV edycji konkursu na Stypendia Wschodnie – studia magisterskie II stopnia.

27.02.2024

Studencki Nobel 2024

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Niezależnie Zrzeszenie Studentów zaprasza do wzięcia udziału w XV edycji programu stypendialnego, który ułatwia zaistnienie w świecie biznesu, nauki i kultury.

12.01.2024

Program Stypendialny Rządu RP dla młodych naukowców

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego UW

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do XXII edycji programu dla kandydatów z Europy Wschodniej, krajów Azji Środkowej i Kaukazu.

20.11.2023

Stypendia MEiN dla wybitnych młodych naukowców (2023)

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców można składać do 31 grudnia 2023 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.