Polish Studies Newsletter
New releases per page::
Sort by::

Promoted

30.11.2022 Literature studies

Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypancja kobiet w powojennej Polsce

Author/Editor: Agnieszka Mrozik

Książka poświęcona jest polskim lewicowym intelektualistkom, polityczkom i działaczkom, które po drugiej wojnie światowej współtworzyły projekt socjalistycznej modernizacji kraju i emancypacji kobiet. Jednocześnie dotyczy ona nieobecności komunistek – lub ich specyficznej obecności – w historii kobiet i ruchu kobiecego w Polsce. 

22.09.2022 Linguistics

Siedem grzechów głównych w dyskusjach publicznych

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor

"Materiał zgromadzony przez Monikę Kaczor jest jedną z zalet opracowania, gdyż stanowi nie tylko podstawę do rozważań nad ważnymi, zaczerpniętymi z języka religijnego, pojęciami funkcjonującymi w przestrzeni publicznej, ale jednocześnie charakteryzuje uczestników sporów medialnych. [...]" (fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Bugajskiego)

21.09.2022 Literature studies

Niesławne, pospolite, znikome. Robaki i owady w twórczości polskich wieszczów na tle tradycji literackiej

Monografia poświęcona została wyobrażeniom zoomorficznym w literaturze, koncentrując się na stworzeniach powszechnie określanych robakami i owadami. Przedstawienia zwierząt traktowane są tu jako motywy, symbole, znaki kulturowe (czasem pośredniczące w odczytaniu ludzkich losów), konstrukcje wyobraźni, elementy metafor, porównań i innych figur stylistycznych. Ponieważ cechą wyróżniającą takiego obrazowania jest powracanie, powtarzalność, duża częstotliwość występowania, dlatego wydaje się ono ważne i zasługujące na szczegółowe opracowanie. W literaturze granica między owadami a robakami nie jest tak wyraźna, jak w zoologii. Większość zwierząt potocznie zwanych „robakami” to larwalne postacie owadów. Zdarza się jednak, że nawet owad w stadium dojrzałym bywa nazywany „robakiem”. Wynika stąd konieczność uwzględnienia problemu nazewnictwa (w tekstach literackich ten sam bezkręgowiec może nosić różne nazwy — naukowe, zwyczajowe, ludowe, regionalne, wymyślone przez autora).

Recently added

30.01.2023 Linguistics

Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura, tom 3, 2022

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Piotr Jan Kładoczny

Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. (...)

20.01.2023 Literature studies

Miasto potencjalne. Warszawa w latach 1945-1980 w wybranych utworach prozy polskiej

Author/Editor: Piotr Prachnio

Publikacja została poświęcona powojennej Warszawie z lat 1945–1980 oraz temu w jaki sposób uobecniła się ona w wybranych utworach Leopolda Tyrmanda, Stefana Kisielewskiego, Mirona Białoszewskiego, Pawła Hertza, Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Konwickiego i Edmunda Niziurskiego. 

15.01.2023 Literature studies

Mila Elin - Poezje i szkice o poezji

Poezje i szkice o poezji Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia. Utwory poprzedzono wstępem historycznoliterackim i opatrzono komentarzem filologicznym.

10.01.2023 Literature studies

Maria Dąbrowska, Stanisław Stempowski: LISTY. TOM II. 1931-1944

Author/Editor: Ewa Głębicka

Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa Głębicka. Redakcja naukowa Andrzej Piotr Lesiakowski

10.01.2023 Literature studies

„Schreiben über Frauenbeziehungen Konstellationen, Räume, Texte" (Pisać o związkach między kobietami. Konstelacje, przestrzenie, teksty) pod redakcją Moniki Bednarczuk (UwB) i Justyny Górny (UW)

https://filologia.uwb.edu.pl/aktualnosci/nowy-tom-w-wydawnictwie-z-ii-poziomu-w-ramach-rid-wspolredagowany-przez-badaczke-z-wydzialu-filologicznego-510.html

09.01.2023 Literature studies

MIĘDZY WILNEM, URALEM I PETERSBURGIEM. Asymetrie kulturowe, transfer wiedzy i polityka w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

Author/Editor: Monika Bednarczuk

Autorka: Monika Bednarczuk – literaturoznawczyni, badaczka związków polityki z literaturą, zwłaszcza w okresie międzywojennym, kultury przełomu XVIII i XIX wieku, intymistyki i pisarstwa kobiet, a w ostatnim czasie również nurtów i środowisk ezoterycznych w PRL.

09.01.2023 Literature studies

Wissenschaften und ihr DialogExkurse zur Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen

Wissenschaften und ihr Dialog Der vorliegende Band fokussiert die immer noch notwendige Auseinandersetzung um das Verhältnis der Forschungslandschaft Lehren und Lernen fremder Sprachen mit anderen verwandten wissenschaftlichen Disziplinen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Verwertbarkeit ihrer Erkenntnisse im fremdsprachenunterrichtlichen Kontext. Die einzelnen Beiträge beleuchten den Stellenwert der Einzelwissenschaften innerhalb des Forschungsbereiches und geben Denkanstöße für die Diskussion über interdisziplinäre Abhängigkeiten im sensiblen Miteinander der Einzelwissenschaften. Damit wird zur metafachlichen konzeptuellen Reflexion über das wissenschaftliche Fundament des Forschungsbereiches Lehren und Lernen fremder Sprachen und zur inhaltlichen Profilierung des Faches beigetragen. The anthology is aimed to contribute to a debate on the relationship between the research area in teaching and learning foreign languages and other related scientific disciplines, with particular emphasis being on the implementation of the findings into foreign language teaching. The contributions shed light on the status of particular disciplines within the research field and also bring about the discussion on interdisciplinary dependencies in the interaction between them. This contributes to the meta-subject-specific conceptual reflection on the scientific foundation of the research in teaching and learning foreign languages and hence to the content-related profile of the subject.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.