Polish Studies Newsletter
New releases per page::
Sort by::

Promoted

09.06.2021 Others

Reassessing Communism. Concepts, Culture, and Society in Poland, 1944-1989

Author/Editor: Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Mrozik, Grzegorz Aleksander Wołowiec

The thirteen authors of this collective work undertook to articulate matter-of-fact critiques of the dominant narrative about communism in Poland while offering new analyses of the concept, and also examining the manifestations of anticommunism. Approaching communist ideas and practices, programs and their implementations, as an inseparable whole, they examine the issues of emancipation, upward social mobility, and changes in the cultural canon.

06.05.2021 Literature studies

Odmrażanie. Literatura w potrzebie. Studia pisarskie Tom I

Author/Editor: Inga Iwasiów

Odpowiedź na pytanie o ważność literatury nadaje książce znamiona poradnika, jednak porada, która zostanie przez nią udzielona ma specyficzny charakter. Przede wszystkim jest wieloznaczna – stosownie do wszystkich tych różnych, mających różne doświadczenia i motywy osób, które chcą pisać, piszą lub czytają.

06.05.2021 Literature studies

Głosy sojuszników spraw kobiet. Pisma mężczyzn wspierających emancypację Polek w drugiej poł. XIX...

Author/Editor: Maciej Duda

Ponadpłciowe sojusznictwo, jego możliwo­ści i rodzaje, staje się głównym współczesnym i etycznym kontekstem zgromadzonych tu pism. 

Recently added

15.05.2021 Linguistics

The Multidimensionality of Translational Hermeneutics

Autorzy: Beata Piecychna Rok wydania: 2021 Numer ISBN: 978-83-65696-79-3 Liczba stron: 121

15.05.2021 Literature studies

Humanistyka między narodami. Interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie,Jarosław Ławski (red.)Lucjan Suchanek (red.)

Autorzy: Jarosław Ławski (red.) Lucjan Suchanek (red.) Rok wydania: 2020 Numer ISBN: 978-83-65696-69-4 Liczba stron: 493

06.05.2021 Linguistics

PORADNIK: JAK MÓWIĆ I PISAĆ O GRUPACH NARAŻONYCH NA DYSKRYMINACJĘ Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja

Poradnik dla osób, które chcą pisać i mówić o grupach narażonych na dyskryminację w sposób trafny, inkluzywny i niepowielający stereotypów.

06.05.2021 Literature History

Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz – Edycja – Objaśnienia

Author/Editor: Marek Skwara

Oddajemy do rąk Czytelników tom złożony ze Wstępu i krytycznej edycji jednego z kazań, które towarzyszyły koronacji jasnogórskiego obrazu Najświętszej Marii Panny w roku 1717.

06.05.2021 Linguistics

Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa

Author/Editor: Nina Pielacińska, Adrianna Weronika Seniów

Józefa Radzymińska była polską pisarką i jedną z ważniejszych działaczek Polonii argentyńskiej. Mimo że jej obfity, różnorodny genologicznie i tematycznie doro­bek literacki obejmuje ponad 70 utworów wydawanych w latach 1937–2002, jest to współcześnie postać nieznana szerokiemu gronu polskich czytelników i nie­mal nieobecna w nowszych opracowaniach historycznoliterackich.

06.05.2021 Linguistics

Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny. Studia

Author/Editor: Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

Opisane w książce zjawiska przekonują, że zasób frazeologiczny polszczyzny podlega dziś licznym przeobrażeniom.

06.05.2021 Linguistics

Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze

Author/Editor: Leonarda Mariak

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki  współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.