Polish Studies Bulletin
New releases per page::
Sort by::

Promoted

25.10.2020 Literature studies

WACŁAW BOROWY - PO LATACH

Author/Editor: Tomasz Piotr Chachulski, Jerzy Snopek

Publikacja dotycząca jednego z najważniejszych polskich historyków literatury i krytyków literackich.    

25.10.2020 Literature studies

U źródeł. Wybór prac o literaturze z okazji 70-lecia opolskiej polonistyki

Author/Editor: Marek Ludwik Dybizbański, Adrian Gleń, Aneta Mazur, Maria Czesława Rowińska-Szczepaniak

Jubileuszowy rok akademicki Katedra Literatury Polskiej inicjuje wydaniem zbioru naukowych rozpraw autorstwa tych profesorów, którzy już odeszli.

01.10.2020 Literature studies

Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)

Prezentowana antologia z komentarzami, autorstwa Grzegorza Iglińskiego, powstała co prawda z myślą o przedmiotach realizowanych na studiach licencjackich filologii polskiej: literatura Młodej Polski, analiza i interpretacja dzieła literackiego, filozoficzne konteksty literatury, ale może służyć pomocą wszystkim zainteresowanym poezją lub zmagającym się z mitem jej elitarności, a szczególnie z jej językową innością. W osobnych rozdziałach zamieszczono wybrane wiersze czterech poetów — Jana Kasprowicza, Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana — tradycyjnie kojarzonych z młodopolską epoką, chociaż podążających własną indywidualną drogą i wyłamujących się z rozpowszechnionej wtedy konwencji symbolicznej. Wyznaczają oni najciekawsze i najoryginalniejsze zjawiska w poezji polskiej wkraczającej w XX wiek, jak ekspresjonizm, nadrealizm, poezja codzienności albo groteska.

Recently added

30.10.2020 Linguistics

Przełomowe dwudziestolecie. Lata 1918–1939 w dziejach języka polskiego

  Author/Editor: Ewa Woźniak

  Książka stanowi głos w dyskusji nad periodyzacją dziejów polszczyzny, zwłaszcza nad umiejscowieniem w niej lat 1918-1939.

  29.10.2020 Others

  Literackie i nieliterackie obrazy nie(pełno)sprawności. Konteksty – konwencje – refleksje

  Author/Editor: Marta Barbara Bolińska

  Książka adresowana jest do badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, studentów, pracowników oświaty i bibliotek, rodziców, terapeutów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami niepełnosprawności. Może stanowić także pomoc praktyczną w procesach terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

  28.10.2020 Literature

  Budzi się Łódź… Obrazy miasta w literaturze do 1939 roku. Antologia

   Author/Editor: Katarzyna Badowska, Tomasz Dominik Cieślak, Piotr Michał Pietrych, Krystyna Barbara Pietrych, Krystyna Radziszewska

   Antologia ukazuje zróżnicowany, dynamiczny obraz Łodzi i literatury o niej, w całej rozmaitości gatunkowej oraz estetycznej, począwszy od pierwszych tekstów z połowy XIX stulecia, kończąc na powstałych w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej – wydarzenia, które nieodwracalnie zniszczyło to wieloetniczne i wielojęzykowe miasto.

   28.10.2020 Linguistics

   Medialne oblicza sportu

   Author/Editor: Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla

   Sport jako zjawisko kulturowe stał się w ostatnich latach przedmiotem pogłębionej refleksji naukowej. Będąc niegdyś wyłącznie obiektem fascynacji kibiców, ze względu na powszechność, popularność i siłę społecznego oddziaływania skupia dziś uwagę badaczy naukowych, funkcjonując jako ważny składnik dyskursu medialnego.

   27.10.2020 Linguistics

   Nazwy geograficzne w polskich przekładach Nowego Testamentu z XVI i XVII wieku

   Author/Editor: Rafał Zarębski

   W monografii Rafała Zarębskiego "Nazwy geograficzne w polskich przekładach Nowego Testamentu z XVI i XVII wieku. Analiza i słownik" zgromadzono ekwiwalenty toponimów z dziewięciu średniopolskich tłumaczeń Nowego Testamentu, zróżnicowanych pod względem źródeł, strategii translatorskiej i przynależności konfesyjnej.

   11.10.2020 Literature studies

   Gender, Generations, and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond

   Author/Editor: Anna Artwińska, Agnieszka Mrozik

   Communism in twentieth-century Europe is predominantly narrated as a totalitarian movement and/or regime. This book aims to go beyond this narrative and provide an alternative framework to describe the communist past. This reframing is possible thanks to the concepts of generation and gender, which are used in the book as analytical categories in an intersectional overlap.

   05.10.2020 Linguistics

   Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz. 1. Język młodzieńczej korespondencji do Konstantego Marii Górskiego

   Author/Editor: Magdalena Płusa

   Spuścizna epistolarna Józefa Weyssenhoffa nie należy do wyjątkowo obfitych, ale spośród zachowanych tego typu tekstów największy zbiór stanowi młodzieńcza korespondencja prowadzona z Konstantym Marią Górskim, obejmująca 55 listów z lat 1874-1885. Młodzieńcze teksty przyszłego autora Sobola i panny stanowią cenne źródło informacji na temat dopiero kształtującego się w oparciu o zasady poprawnościowe drugiej połowy XIX w. osobniczego języka autora. Analiza tego wczesnego materiału epistolarnego pozwala scharakteryzować rozwijający się język przyszłego pisarza, ocenić stopień opanowania reguł normatywnych polszczyzny ogólnej oraz zweryfikować, czy jest on wolny od naleciałości kresowych.

   We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.