Polish Studies Newsletter
New releases per page::
Sort by::

Promoted

28.10.2021 Linguistics

Język polski – między tradycją a współczesnością: księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Author/Editor: Ewa Katarzyna Horyń, Ewa Barbara Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki

Tom zawiera kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, skupiającej się wokół problemów badawczych polszczyzny współczesnej i dawnej. Powstały one z myślą o uświetnieniu jubileuszu stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

27.10.2021 Literature studies

Polish-Jewish Re-Remembering

Author/Editor: Sławomir Jacek Żurek

The title of this monograph, Odpamiętywanie polsko-żydowskie [‘Polish-Jewish Re-Remembering’], refers to the post-1989, thirty-year-long process of reviving attention to Polish-Jewish relations in historical, cultural, and literary studies, including the impact of Polish Jews on the development of Polish culture, their presence in Polish social life, and the relationships between Jewish and non-Jewish Poles. That process had been preceded by a long period of silence that fell on the centuries-old presence of Jews in the Polish Commonwealth after their extermination by the Nazis. Jewish studies in the years 1945–1989, concerning both the very presence of Jews and their annihilation in the Holocaust, were very limited: the Communist authorities were interested in neither. As a result, the majority of Poles mentally operate with the Jewish world from before the World War II and with the Shoah as mere artefacts of the cultural processes of post-memory. (From Introduction)

14.09.2021 Literature studies

Kryminalne światy przeszłości

Author/Editor: Wolfgang Brylla, Marta Ruszczyńska

Niektórych, choć temat wielokrotnie był już podchwytywany i został odpowiednio naukowo opisany, może zdziwić informacja, że Stanisław Lem parał się również literaturą kryminalną. 

Recently added

22.11.2021 Literature studies

Między "Sterem" lwowskim i warszawskim. Działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej

Author/Editor: Agata Dorota Zawiszewska

Zbiór szkiców zebranych w niniejszym tomie stanowi środkową część „trylogii” prezentują­cej aktywność „hetmanki” polskich sufrażystek Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz skupionych wokół niej społeczniczek warszawskich, które na przełomie xix i xx wieku wykorzystywały eman­cypacyjne hasło równych praw „bez różnicy płci” dla kamuflowania innych rodzajów działalności, na przykład oświatowej, zawodowej, samopomo­cowej, spółdzielczej, narodowej

18.11.2021 Literature studies

Studia o "Królu-Duchu" pod red. nauk. Michała Kuziaka i Jarosława Ławskiego

Kraków 2020 ISBN: 978-83-7624-155-595

18.11.2021 Literature History

UNIVERSUM SŁOWACKIEGO

Studia o wyobraźni Rok wydania: 2020 Liczba stron: 395 ISBN: 978-836-644-84-90

18.10.2021 Literature

Poezje

Author/Editor: Justyna Beata Bajda, Jerzy Guranowski

Nakładem wydawnictwa Austeria ukazał się reprint młodzieńczych tomików wierszy Jerzego Guranowskiego z roku 1912 i 1913. Przypomniana została postać literata popularnego w kręgach warszawskiej bohemy, stałego bywalca kawiarni Udziałowa, gdzie spotykali się pisarze z kręgu Młodej Polski, autora recenzji teatralnych i filmowych oraz satyryka i publicysty współpracującego z wieloma pismami.

17.10.2021 Literature studies

Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie

Author/Editor: Jan A. Choroszy

W nowym tomie Biblioteki Vincenzowskiej zgromadzono różnorodne teksty, odzwierciedlające najważniejsze nurty badań nad dziełem autora Połoniny.

17.10.2021 Literature studies

Wzór nieznany: Stanisław Vincenz a muzyka

Author/Editor: Jakub Żmidziński

Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka jest próbą rekonstrukcji "filozofii muzyki" jednego z najbardziej oryginalnych prozaików polskich XX wieku. Urodzony w 1888 roku u podnóża Karpat Wschodnich, znany jako piewca Huculszczyzny, kojarzony z tematyką żydowską i górską, autor dziesiątków esejów poświęconych kulturze antycznej Grecji, Dantemu i literaturze europejskiej, przez całe życie był oddanym miłośnikiem muzyki. Był nie tylko wrażliwym melomanem, ale i oryginalnym myślicielem, który tematyce muzycznej poświęcił w swoim pisarstwie sporo miejsca. Aby zrekonstruować świat jego muzycznych odczuć i refleksji, autor książki korzystał ze wszystkich opublikowanych tekstów Vincenza, a także z bogatej literatury przedmiotu, niemal wszędzie znajdując interesujące wzmianki i tropy, które – o czym przekonuje w udokumentowanym wywodzie – ostatecznie złożyły się na spójną całość.

29.09.2021 Literature

Piętnaście czarnych sukienek

"Piętnaście czarnych sukienek" to kryminał autorstwa studentów I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikacja powstała w ramach zajęć z twórczego pisania, które w zeszłym roku akademickim (2020/2021) prowadziła pani prof. Monika Kaczor.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.