Polish Studies Bulletin

Persons

Osób na stronie:
Sortuj według:
01.04.2020

dr Yaroslaw Redkva

Affiliations: Wydział Filologiczny / Centrum Studium Slawistycznych SLAVIA PUNJF w Czerniowcach Fields: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa| Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka| Językoznawstwo
15.03.2020

dr Larysa Nikołajenko

Affiliations: Dział Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa im. Aleksandra Potebni UAN Fields: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa| Językoznawstwo
15.03.2020

mgr Olga Fyłypec

Affiliations: Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki LUNIF Fields: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa| Językoznawstwo
15.03.2020

dr Oksana Lozynska

Affiliations: Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki LUNIF Fields: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa| Językoznawstwo
15.03.2020

mgr Ulana Jewczuk

Affiliations: Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki LUNIF Fields: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)| Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka| Literaturoznawstwo
15.03.2020

prof. Ałła Krawczuk

Affiliations: Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki LUNIF Fields: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna| Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa| Językoznawstwo
15.03.2020

mgr Halina Kyryłejza

Affiliations: Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki LUNIF Fields: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna| Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa| Językoznawstwo
29.02.2020

dr Betkowska Jolanta

17.02.2020

mgr Katarzyna Pańczyk-Kozłowska

11.02.2020

dr Nataliia Torchynska

Affiliations: Katedra Filologii Ukraińskiej KNU Fields: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna| Językoznawstwo
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.