Polish Studies Newsletter

Person

15.02.2024

dr Barbara Szymczak-Maciejczyk

Fields: Literaturoznawstwo
Doktor literaturoznawstwa, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie badawczo zajmuje się głównie literaturą i kulturą popularną oraz prozą kobiecą.

Autorka rozdziałów w monografiach wieloautorskich oraz artykułów opublikowanych m.in. w czasopismach „Świat i Słowo”, „Colloquia Litteraria”, „Zeszyty Prasoznawcze”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”.

Współredaktorka wieloautorskich tomów tematycznych i redaktorka czasopism naukowych.

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.