Polish Studies Newsletter

Person

08.09.2023

dr Damian Gocół

Fields: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Asystent w Katedrze Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego UMCS.

Informacje znajdują się na stronach:

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.