Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 08.09.2023
Literature Theory

Historia mówiona: geneza, rozwój, koncepcje

Author/Editor:
ISBN:
978-83-227-9708-2

Publikacja jest przewodnikiem po nurtach badań nad historią mówioną. 

"Autor z naukową precyzją i popularyzatorską swadą rekonstruuje kolejne etapy kształtowania się tej specyficznej dyscypliny znajdującej się na pograniczu historii, archiwistyki, socjologii, folklorystyki, memorologii humanistycznej a zajmującej się gromadzeniem i badaniem danych na temat przeszłości pozyskiwanych za pomocą nagrywania wypowiedzi osób, które opowiadają o swoim życiu. […] Porządek opisu rozwoju praktyki i teorii historii mówionej wyznacza w książce autorska periodyzacja, dzięki której chronologicznie obserwujemy kolejne etapy działalności i przedmiotu zainteresowania badaczy tekstów mówionych.
Przedstawione w książce wieloaspektowe i wielowątkowe omówienie dziejów historii mówionej jest wartościowe nie tylko ze względu na swój wymiar sprawozdawczy. Dla wielu współczesnych działań naukowych i społecznych może stać się wartościową inspiracją".

Prof. dr hab. Aleksandra Niewiara
Uniwersytet Śląski w Katowicach


26 sierpnia 2023 roku dr Damian Gocół w rozmowie z red. Piotrem Kędziorkiem (Radiowe Centrum Kultury Ludowej) opowiadał o swojej monografii w audycji „Poranek Dwójki” Programu 2 Polskiego Radia. Audycji w formie podcastu można posłuchać na stronie internetowej pod adresem: https://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/3230418,historia-mowiona-okiem-badacza.


Publikację patronatem objęły: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Polish Ethnological Society - Oddział w Lublinie, Radio Lublin i Pismo Folkowe.

List of contents

Wstęp ........................................................................................................................... 7

1. Geneza historii mówionej..........................................................11

2. Okres archiwistyczny ...............................................................17

3. Okres społeczny ......................................................................51

4. Okres tekstologiczny.................................................................67

Zakończenie..................................................................................91

Bibliografia.....................................................................................95

Indeks osobowy ...........................................................................105

Information

Year of publication:
2023
Pages:
109
Added on:
8 September 2023; 11:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 September 2023; 11:21 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.